fredag 22 oktober 2010

Dagens Tips är Marika på Storstad!

Dagens tips är Marika på Storstad som idag har en bra postning som jag tror på ett träffsäkert och hårdhänt sätt beskriver Socialdemokratins kris. Den svarar alltså inte på vilken politik som Socialdemokratin behöver, utan att den förda och framförda politiken i valet 2010 inte har upplevts relevant av den arbetande delen av befolkningen.Statistiken är hämtad från Valu Det går att konstatera som Marika att alla borgerliga partier är överrepresenterade bland de som jobbar medan Socialdemokraterna är gravt underrepresenterade. Däremot är förvärvsarbetande även överrepresenterade bland de två övriga RödGröna partiernas väljare, främst bland Miljöpartiets väljare.


Jämför vi hur människor röstar utifrån facklig tillhörighet så lyfter Marika fram ett annat intressant mönster. Socialdemokraterna är överrepresenterade blad LO:s medlemmar och underrepresenterade hos SACO. Även Moderaterna är underrepresenterade bland SACO-medlemmar. Däremot är både Vänstern och Miljöpartiet överrepresenterade, i Miljöpartiet t o m mycket kraftigt.

Marikas slutsats är:
Det finns alltså inga enkla samband som säger att förvärvsarbetande=borgerlig väljare, eller högutbildad=borgerlig väljare. Däremot är det rätt uppenbart att förvärvsarbetande≠socialdemokrat≠högutbildad. Det finns en inte föraktlig andel progressiva människor som jobbar och/eller är högutbildade, men de är allt mer benägna att rösta V eller – framför allt – MP, snarare än S.


I Socialdemokraternas valanalys från det förra katastrofvalet, 2006, finns följande bild med:

Marika på Storstad avslutar med denna mycket tydliga bild för vad som krävs för en strategi framåt om Socialdemokraterna ska återkomma som Sveriges ledande politiska kraft. Samtidigt som den likväl visar vad moderaterna och de borgerliga partierna lyckats med att göra en ny förening där medelklassens intressen kopplats ihop med överklasen.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: