söndag 27 september 2009

Lögnen som strategi

Det blir alltmer tydligt för mig att den borgerliga regeringen med Reinfeldt i spetsen har valt lögnen som strategi. Regeringsförklaringen var ingenting annat än en enda stor bortförklaring - förledande och missvissande.

När den borgerliga regeringen ska debattera budgeten så ägnar sig finansminister Borg åt att attackera Socialdemokraterna. Istället för att förklara hur det kan komma sig att en regering som påstår sig vara ansvarsfull sänker skatten för lånade pengar, så ljuger han rakt upp och ner från talarstolen och påstår att socialdemokraterna lånade till skattesänkningar 2005. (Att det var en lögn går att kontroller här.)

På regionalnivå är det på samma sätt när det t ex gäller att regeringen inte sätter igång bygget av ett nytt fängelse i Torvalla, nedläggningen av SIKA och Frösöbehandlingshem. Regeringen lägger allt ansvar på respektive myndighet och ljuger därmed om sitt eget regionalpolitiska ansvar. Ansvaret för hela Sverige. Faktum är att fängelsbygget är så färdig planerat att det kan sättas igång på ett par veckor. Kostnaden har fram till idag uppgått till ca 150 miljoner. Men felet är den förra socialdemokratiska regeringen, säger den ansvariga ministern i en debattartikel.

Vi socialdemokrater har helatiden pekat på att regeringen vill sänka lönerna. Detta har de hela tiden förnekat. Ända tills regeringsdokument kommer till medias kännedom. En uppenbar lögn.

När sedan regeringens partier försöker att radera, ändra och förändra vad man har sagt. Då inser de flesta att detta inte är tillfälligheter. Detta är en genomtänkt strategi. Moderatern har alltså tagit bort sin siffror och artiklar som beskriver och beräknar utanförskapet. Orsaken är enkel, att hur vi än räknar idag, så har utanförskapet stigit med den moderatledda regeringen. Även om de ändrat beräkningsätt ett antal gånger. (Moderaternas raderade beräkningssätt hittar du här.)

Det måste vara lite besvärande för regeringen Reinfeldt och för hans regionala medlöpare att
 • regeringen nu lånar till skattesänkningar
 • 50 procent av skattesänkningarna har gått till den fjärdedel med de högsta inkomsterna.
 • arbetslösheten är högre och sysselsättningsgraden är lägre än 2006. Vi har t o m högre arbetslöshet än Finland. Det har aldrig tidigare hänt.
 • ungdomsarbetslösheten är 30 procent, näst högst inom EU
 • utanförskapet är större idag än 2006 oavsett hur vi räknar.
 • regeringen törs inte stå för samma budskap internt till sina chefer som till medborgarna, att svenska löner ska sänkas.
 • Borg ljuger öppet i riksdagen
 • Moderaterna raderar uppgifter om hur utanförskapet ska beräknas

  Jag tycker inte att högerns företrädare ska få komma undan med lögner vare sig om Sverige, socialdemokraterna eller om sin egen politik. Det är svårt att låta en strategi bestående av lögner få vinna oemotsagd.

  SW

  Läs även andra bloggares
  intressanta åsikter om , , , , , , , ,
 • tisdag 22 september 2009

  Kompakt kritik mot den borgerliga budgeten

  Gårdagen kan ha inneburit den stora vändningen för socialdemokraterna och de rödgröna i mediabruset. Kritiken mot hur regeringen hanterat presentationen av statsbudgeten är stor. Kritiken mot det ansvarslösa i att låna till skattesänkningar och avsaknaden på åtgärder mot arbetslösheten var kompakt.

  Det gick dessutom inte så bra för Anders Borg i debatten i riksdagen mot Thomas Östros. Utöver hätska utfall försökte Borg sig på huvudstrategin att ljuga sig ur ett trängt läge och påstod att den socialdemokratiska regeringen 2005 hade lånat till skattesänkningar. Borg glömde bort att det är dumt att ljuga om saker som är lätt kontrollerade. Det är nämligen bara att läsa statsbudgeten för 2005 här eller utdrag här.

  Ekonomerna, bland annat, regeringens egen expert Lars Calmfors, kritiserade regeringen. En kritik som går att sammanfatta försent, fel och för lite.

  För Jämtlands län innehöll budgeten ingenting. Däremot så verkar det som om regeringen inte tänker fullfölja planerna på att bygga ett fängelse i Östersund. En investering som är rätt att göra i lågkonjunktur och som tillför regionen 200 jobb när bygget är klart. Istället skjuter regeringen ifrån sig ansvaret på myndigheten. Vilket är orimligt. Det är inte kriminalvården som bedriver vare sig regional- eller konjunkturpolitik.

  Igår kväll fick Anders Borg som avslutande fråga i en intervju om budgeten vem han trodde hade hittat på frågorna. Journalisten syftade självklart på Reinfeldts utbrott i TV soffan. Där han påstod att socialdemokraterna ringde runt och uppmanade journalisterna att ställa frågan om samarbete med Sverigedemokraterna en gång till.

  Kanske kan detta vara startpunkten på att regeringen granskas kritiskt, med kritiska frågor och ett synande bakom den glättiga fasaden.

  SW

  Sagt på Facebook
  Carina Hägg Budgeten saknar jobbfokus. De tio miljarder som jobbskatteavdraget kostar borde gått till kommuner och landsting. Då skulle ingen behöva sägas upp där / CH

  Karl-Petter Thorwaldsson: 100 miljarder i underskott och en ny skattesänkning på 10 miljarder som Anders Borg måste låna varenda öre till. Borg lånar 3 170 kronor varje sekund - dag och natt - och så drar han till med att låna 10 miljarder ytterligare! Han kan ta mig f... int...e ha fil kand i ekonomi - det är snarare en jul-tomté i ekonomi. Sverige kan bättre än så här!

  Helen Pettersson konstaterar att även denna budget ökar klyftorna i samhället, trots Reinfeldts försäkran i regeringsdeklarationen att "regeringen tänker fortsätta sitt arbete med att minska klyftorna i samhället"

  Johan Ulvenlöv Nej - vi lånade inte till att ta bort arvs- och gåvoskatten: (Vilket Anders Borg påstod i budgetdebatten)

  Boel Godner: minns inte riktigt men över 11% arbetslöshet som regeringen spår för 2010, hade vi inte det när det var som värst på 90-talet? Var är åtgärderna i budgeten?

  Berit Högman: Försöker förstå hur regeringen bara kan lämnde de arbetslösa i sticket såsom de gör i den budget de presenterar idag. Totalt räknar regeringen med 60 000 färre anställda i välfärden 2011 jmf med 2008. Man räknar kallt med att socialbidragenskall ökar med 50% jmf 2006. Hur orättvist får det bli?

  Katarina Nyberg Finn: Arbetslösheten växer snabbare i Sverige än i andra länder. Men i regeringens budgetproposition för 2010, som presenteras idag, prioriteras sänkta skatter – mest för dem som har det bäst.


  Hittat på nätet
  Björn Sundin: Låna till skattesänkningar eller investeringar? Menar att regeringen nästan ntts av krismedvetandet, men han tvivlar när regeringen lånar till skattesänkningar för de som tjänar mest. Björn konstaterar att hade regeringen bara sänkt skatten med hälften och låtit resten av pengarna gå till vården, skolan och omsorgen så hade Örebro inte behövt spara en enda krona.

  Peter Andersson: Borg bara början. Det negativa kommer att bolma mot oppositionen.

  Helen Pettersson: "Sänkt skatt lösningen på allt". Hon menar att det är vansinne att sänka skatten för lånade pengar samtidigt som det kommer vara 60 000 färre anställda i välfärden 2011 enligt regeringens egna prognoser. Regeringen redovisar också att fattigdomen ökar med 30 procent under innevarande mandatperiod.

  Monica Green: Inget företagsvänligt klimat med den borgerliga regeringen. Skriver om det missnöje som finns inte minst från landets småföretagare kring regeringens politik.

  Peter Andesson: Dagen efter en budget är en genomgång vad olika media och organisationer säger om regeringens budget.

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

  Varför ska pensionärerna betala högre skatt?

  Är det försvarbart att Sveriges pensionärer ska betala mer i skatt än den som jobbar? Pension är, som jag ser det, inget annat än uppskjuten lön.

  Det finns dessutom stora skillnader hur pensionärer får vardagsekonomin att gå ihop. Allt för många, har allt för låga pensioner. Då blir det ännu mer konstigt varför en pensionär ska betala mer i skatt. Jag kan inte hitta något annat exempel i Europa som har högre skatt för pensionärer än för löntagare.

  Varför ska pensionärerna betala mer i skatt än löntagarna?

  Häromdagen gjorde regeringen ett utspel att nu skulle de minsann sänka skatten för pensionärerna. I reda pengar så skulle det betyda en skattesänkning på ca 150 kronor i månaden. Samtidigt så tänker regeringen fortsätta med att sänka inkomstskatterna med större summor. Därför blir påståendet att de minskar pensionärernas skatt på gränsen till lögnaktigt.

  Det betyder att 2010 blir fjärde året i rad som den borgerliga regeringen medvetet ökar klyftan mellan den skatt som en pensionär betalar och den skatt som en löntagare betalar. Detta tycker vi socialdemokrater är fel och vi vill börja att minska denna skatteklyfta nu.

  Det är dags att ta det första steget mot att lön och pension beskattas lika.

  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

  måndag 21 september 2009

  SMS lån är ingen bra strategi för Sveriges ekonomi

  Första halvåret i år så fortsatte antalet obetalda SMS-lånen att öka. Ökningen är 35 procent jämfört med förra året. Ett problem som vi socialdemokrater har påpekat och efterlyst åtgärder kring.

  När jag tar del av en borgerliga regeringens budgetproposition så går det att fundera över om inte regeringen hamnat i samma skuldfälla som många gjort vad gäller SMS-lån.

  Regeringen fortsätter att sänka skatten. Sveriges ekonomi försämras. Då minskar utrymmet att agera mot krisen och göra något åt de problem som Sverige har. Samtidigt ökar klyftorna i Sverige. Det om något liknar problemet för alla som sitter fast i SMS-låneträsket.

  Anders Borg kallar det en "krisbudget". 107 miljarder i underskott och en statsskuld på 40 procent av BNP. Detta måste självklart jämföras mot de 85 miljarder i skattesänkningar som är gjorda och de 10 miljarder som regeringen nu föreslår. Skattesänkningar som vi vet har fördelat sig 50% till den 1/4 del av befolkningen med de högsta inkomsterna och 6% till den 1/4 av befolkningen med de lägsta inkomsterna.

  Visserligen gissar regeringen att tillväxten kommer snabbare i Sverige. Frågan är varför vi ska tro på dem den här gången. När vi varnade för krisen så hånades Thomas Östros i riksdagens talarstol. Regeringen insåg för sent att krisen var på väg. Vi i oppositionen ansåg att regeringen borde agera t ex att ge stöd till kommuner och landsting. Försent inser regeringen allvaret i detta, och då ger ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Det är inte mycket av långsiktig karaktär som regeringen bedömt eller agerat rätt kring. Varför skulle då deras påstående att tillväxten kommer snabbare i Sverige vara korrekt?

  Jag menar alla inser att det inte kan vara särskilt ansvarsfullt att sänka skatten för lånade pengar. Det kan inte vara ansvarsfullt att låna till skattesänkningar samtidigt som t o m regeringen själv gör bedömningen att arbetslösheten stiger upp mot 12 procent. De pekar själv på att tillväxten sjunker med 5 procent i år och nästa år väntas den bli bara 0,6 procent.

  Vi har alltså en regering som i sin regeringsförklaring är förledande och gränsande till lögnaktig. Jag skrev om det här och Arena gjorde också en bra genomgång av detta.

  Budgeten presenteras, istället för riksdagen, så genomför den borgerliga regeringen, en presentation för media. Regeringen menar alltså att riksdagsledamöterna ska läsa och höra om budgeten i media innan den presenteras för riksdagen. Detta är helt nytt och orimligt, vilket oppositionspartierna påpekar för talmannen.

  Samtidigt är detta självklart helt följdriktigt om ambitionen är att förleda och avpolititisera samtidigt som man förminskar politiken och dess företrädare.

  Budgetens innehåll och hur den presenteras följer den borgerliga regeringens manus sedan 2006 som kort går att sammanfatta.
  - Lösningen heter sänkt skatt. Vad är problemet?

  SW

  Andra som skrivit om regeringens budget:
  Peter Larsson: Borgs budget börda för Sverige och Logiskt sätt skulle Reinfeldt redan ha fått sparken

  S-Buzz: Moderaternas sedelpress trycker ut skattesänkningar på lånade pengar.

  HBT-sossen: Skattesänkningar med lånade pengar

  Mitt i steget: En valkrisbudget

  Mats Engström Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande.


  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

  torsdag 17 september 2009

  Krisen är inte över!

  Två dagar efter att statsminister Reinfeldt utropat att nu är botten nådd på ett sätt så att den naive skulle kunna tro att krisen är över, presenterar SCB (Statistiska centralbyrån) uppgifter om arbetskraften. Det är ingen munter läsning. Det är underbetyg för regeringenspolitik.

  Jag konstaterar att antalet sysselsatta har minskat med 147 000 på ett år och sysselsättningsgraden därmed minskade med 2,8 procent till 65,2. Arbetslösheten har ökat till 8 procent.

  Arbetslösheten ökar snabbast bland ungdomar.

  Nedgången är störst inom tillverkning, utvinning, energi och miljö.

  I rapporten så talar man också om "Det outnyttjade arbetskraftsutbudet". Den gruppen består av arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande (personer som velat och kunnat men som inte sökt arbete). De utgör en ökning med 153 000 heltidsarbeten sedan augusti 2008.

  Visserligen förstår inte jag hur man mäter personer som velat och kunnat men som inte sökt arbete. Eller hur SCB vet att de inte har sökt något arbete... men det är annan historia.

  Arbetslösheten är regeringens stora misslyckande och framtidens stora utmaning.

  Det finns ingenting i regeringenspolitik som visar att arbetslösheten kommer att minska, tvärtom.

  Därför skriver de rödgröna alternativet så här:
  "Vår utmaning är därför att vända tolv procents arbetslöshet till full sysselsättning. Det kräver en ansvarsfull ekonomisk politik med tydliga prioriteringar. Vi vill investera i människor så att de kan ta nya jobb när ekonomin vänder. Vi ser stora behov av att utveckla arbetslivet genom att stärka de anställdas inflytande och få bort osunda arbetsmiljöer. Vi vill också se en nära samverkan mellan stat och näringsliv för att stimulera moderna konkurrenskraftiga företag. Vår gemensamma arbetsgrupp får jobb och ekonomi kommer i början av nästa år presentera ett gemensamt rödgrönt program för nya och bättre jobb." så skrev Mona Sahlin, Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand på DN debatt.


  SW

  Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , ,

  Radikal ansats eller konservativt moraliserande?

  ”Men riktig frihet innefattar också rätten att slippa få sitt privata liv påpassat och tillrättalagt av finskrittande ideologer.” säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i en DN debattartikel

  Själva uttalandet tycker jag är bra. Det skullle t o m kunna innehålla en radikalansats för förändring. En ansats som bygger på att människor själva måste vara med i samhällsförändring och samhällsbygge. Och samtidigt vara ett avståndstagande för moraliserande och von oben perspektiv.

  Men skrattet ligger inte långt borta när den som skriver detta heter Göran Hägglund och är partiledare för Kristdemokraterna. Ett parti som är emot samkönadevigslar, homoadoptioner och för bidrag till hemmafruar.

  Detta utvecklar Erik Laakso på Arvidfalk .

  Artikel som utstrålar desperation över låga opinionssiffror är inget annat än någon form av allmänt gnäll över vänstern i allmänhet och Mona Sahlin i synnerhet. Tröttsamt.

  Eller "GÄSP" som Thomas Hartman skrev. Han tycker att artikeln är att förolämpa läsarna . Han menar också att det borde gå att kräva mer än denna "antiintellektuell puré" av en partiledare.

  Alliansfritt Sverige undrar "Varför Hägglund vill fortsätta skämma ut sig?" De konstaterar också att Kristdemokraterna tagit över ord och resonemang från NyDemokrati.

  Kan det vara så att det nu kommer en nykonservativ våg som Göran Hägglund försöker klättra upp på och surfa med? Den frågan ställer Jonas Morian.
  Han pekar på att artikeln är en upprepning av Göran Hägglunds Almedalstal som du kan läsa om här.

  Den ev nykonservativa vågen kopplar Jonas också till Anna Anka som dels medverkar i en TV serie om svenska kvinnor i USA och som skrivit en artikel på Newsmill. Vid första påseendet kanske den framstår som humor, men är det en del i nykonservativ våg så kanske det inte är så kul längre.
  En intressant vinkel på Anna Ankas Newsmill artikel har Nalin Pekgul


  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

  onsdag 16 september 2009

  Tror Reinfeldt verkligen på vad han säger?

  Igår när jag lyssnade på när Reinfeldt presenterade regeringsförklaringen så var den återkommande frågan i mitt huvud om han tror på vad han säger?

  Jag var långt ifrån ensam som konstaterade att han var oengagerad. Ett av de stående kommentarerna var att t o m kungen var roligare att lyssna på...

  Men tror Reinfeldt på sig själv när han försöker beskriva regeringen som framgångsrik att bekämpa krisen och arbetslösheten?

  Regeringen försöker beskriva det som om de bekämpat krisen framgångsrikt. "Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig nedgång, kanske en depression, med massarbetslöshet, hög inflation, chockhöjda räntor och förödda statsfinanser" så sa Anders Borg 15 april 2008 i riksdagens talarstol. (Per Nuder var faktiskt ute ännu tidigare och varnade för vad som skulle komma)

  Reinfeldt sa i regeringsförklaringen "Redan under hösten stod det klart att finanskrisen skulle inverka på jobben och svensk arbetsmarknad". Ja, hade vi haft en socialdemokratisk regering eller att Reinfeldt lyssnat på oss socialdemokrater så hade krisbekämpningen och parerandet av krisen kunnat börja mycket tidigare.

  Vi socialdemokrater var tidigt ute och pekade på nödvändiga insatser för att möta krisen och bekämpa arbetslösheten. Regeringen stod passiv i krisbekämpning men aktiv att sänka skatter för de med högst inkomster och försämra vår välfärd.

  Resultatet av regeringenspolitik är inte särskilt vackert:
  Den positiva tillväxten 2006 på 4,1 % är idag en negativ tillväxt på 5,2 procent. Ett offentligt finansiellt sparande på 2,4 % av BNP 2006 har förvandlats till ett negativt sparande på 2,4 procent. För första gången sedan 1995 ökar den offentliga skulden.

  Det går dessutom att jämföra Sverige med omvärlden. Under mer än tio år så växte svensk ekonomi snabbare än genomsnittet i EU och OECD. Men efter 1997 så halkar Sverige efter. Tillväxten sjunker och arbetslösheten stiger. Idag har vi en högre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Undomsarbetslösheten är idag 30 procent och genomsnittet i EU är 20 procent.

  Jag kan därför förstå att Reinfeldt var oengagerad när han läste upp sin regeringsförklaring. Framförallt om man inte själv tror på vad man säger. För ingen kan tycka att det är ansvarsfullt att ha ett budgetunderskott på mer än 200 miljarder och samtidigt låna till att sänka skatterna?

  Läs gärna Arena som har gjort en genomgång och förklarar vad regeringsförklaringen egentligen betyder.

  Svaret måste vara att Reinfeldt inte tror på vad han säger.

  SW

  Andra som skrivit om Reinfeldts framträdande igår.
  Martin Moberg: "Riksdagen öppnar idag, (m)en…"
  Peter Andersson: "En förbannelse har drabbat Reinfeldt"
  Peter Högberg: "Reinfeldt är smittad av Lundgren"
  Johan Westerholm: "En ode till en verklighet som flytt"

  Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , , ,

  Varför kan inte Reinfeldt svara på frågan?

  Varför kan inte Reinfeldt svara på frågan?
  "Är du beredd att leda en regering som är beroende av Sverigedemokraterna?"

  Se klippet på YouTube här  Och är detta verkligen ledarskap att Sveriges statsminister på fullaste allvar säger till en journalist att "socialdemokraterna ringer runt till landets alla redaktioner och säger ställ frågan..."

  Nästa påstående är väl att det är socialdemokraterna som ringer runt för att se till att det här klippet spelades in....

  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

  tisdag 15 september 2009

  Grattis Norge! Då kan vi också!

  Det är en historisk och viktig seger som Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg ledde Norges rödgröna till. För första gången på 16 år har en norsk regering lyckats bli omvald.

  Politiskt har det självklart betydelse att vårt grannland i väster som vi på många sätt har mycket gemensamt med fick en återvald rödgrön regering. Deras politik har sedan den internationella krisen slagit till varit mycket lik de förslag som Socialdemokraterna och de rödgröna i Sverige fört fram. En politik som i tid velat stimulera och parera och inte som den sittande Svenska regeringen bestämt avvakta. Skillnaden ser vi också i arbetslöshetssiffror och hur det ser ut i näringslivet.

  Vi kan peka på (inte bara Norge förståss) exempel att vår politik fungerar. Sedan 2007 halkar Sverige efter såväl EU som OECD när det gäller BNP-tillväxt. När det gäller arbetslösheten så var den för ett år sedan 1 % lägre än EUs genomsnitt, idag är den högre. Något som inte inträffat sedan 1997 i kölvattnet av 90-tals krisen. Dessutom bestod då EU av 15 länder. Idag är det 27 länder, varav många har en ganska ålderdomlig näringsstruktur. Sverige hade i maj 30 procent ungdomsarbetslöshet, rekordnivåer för Europa.

  Om Norge kan!
  Då kan Sverige också!

  SW

  Andra som grattulerat och kommenterat
  Brockman
  Nicke Bremer funderar
  Alliansfritt
  SVT

  Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , ,

  fredag 11 september 2009

  Den borgerliga regeringen och Maud Olofsson struntar i Jämtlands län

  Det blir allt tydligare att den borgerliga regeringen struntar i vårt län och försöker att ta tillbaka satsningar som den socialdemokratiska regeringen gjorde.

  Krisen har nu tagit ett ordentligt grepp om Jämtlands län och nu går detta att se när det gäller ökningen av socialbidragen som fullkomligt exploderar i vårt län. I hela Sverige var ökningen 19 procent men i Jämtlands län var den nästan 30 procent. Största ökningen är i Bräcke kommun med 51 procent och därefter Åre på 38 procent.

  Men det är inte så konstigt eftersom det är nu som alla förändringar och försämringar som regeringen gjort få allt större genomslag i takt med den ökade och långdragna arbetslösheten.

  Det värsta är att ungdomsarbetslösheten ökar dramatiskt. Detta får självklart stora effekter på kommunernas kostnader för socialbidragen eftersom de allra flesta inte har a-kassa. I Ragunda kommun är ökningen 40 procent första halvåret 2009 jämfört med samma period 2008.

  Det är ungdomarna som drabbas värst när nu arbetslösheten stiger. Enligt prognoserna kommer den totala arbetslösheten att stiga till 11-12 procent under nästa år. För ungdomarna var den i maj i år 30 procent .

  Det krävs kraftfulla insatser från regeringens sida för att ge ungdomar sysselsättning, utbildning eller praktik. Det krävs också att regeringen ändrar reglerna så att Arbetsförmedlingen direkt kan sätta in stöd när ungdomar blir arbetslösa. Nu måste de vänta i 90 dagar innan Arbetsförmedlingen kan göra något. Det är förödande för alla de ungdomar som nu lämnas i sticket av samhället.

  För enskilda ungdomar och för samhället i dess helhet kan de långsiktiga effekterna av regeringens ovilja att göra något åt arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet bli oerhört negativa. Den ökning av utbildningsplatserna som troligen kommer i höstbudgeten förslår inte långt. Det är fortfarande färre platser efter utökning än vad det var 2006. Nedskärningarna som skett kompenseras inte. Och några nya satsningar sker inte. Inte heller den ovan nämnda ”90-dagarsregeln” kommer att tas bort.

  I stället kommer ytterligare ofinansierade skattesänkningar att ske. Och klyftorna i samhället kommer att öka. Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Vi säger nej till ofinansierade skattesänkningar. Vi vill investera i jobb och utbildning. Arbetslösheten måste bekämpas med kraft. Våra ungdomar måste ges en chans till en bra start i livet.

  Den borgerliga regeringen har fattat en lång rad beslut som är negativa för utvecklingen i Jämtlands län.

  Enligt den senaste statistiken minskar befolkningen i Jämtlands län med 381 till 126 516 personer. Samtliga kommuner i länet, förutom Krokom, har en negativ befolkningsutveckling. Samtidigt har arbetslösheten i länet ökat kraftigt.

  Frågan var vad Maud Olofsson, som är ansvarig minister, gör för att vända den negativa utvecklingen i Jämtlans län när det gäller jobb och befolkningsutveckling. Maud Olofsson lämnade ett svar men utan att kommentera situationen i länet.

  - Min fråga handlade om situationen specifikt i Jämtlands län, situationen i Västsverige är knappast inte densamma. Och jag tog upp flera konkreta exempel, bland annat när det gäller kompensationen för de förlorade arbetstillfällena i samband med regementsnedläggningen. Men det vill tydligen inte Maud Olofsson kommentera, kan det vara för att hon är medveten om att regeringens politik har fått så stora negativa effekter i länet? säger Berit Andnor.

  - Den så kallade arbetsmarknadspolitiska satsning på 23 miljarder som Maud Olofsson tar upp är helt tom på aktiva åtgärder, det handlar enbart om ersättningar till de arbetslösa. Den borgerliga regeringen vann valet för att de lovade jobb istället för bidrag. Det har blivit tvärtom, bidrag istället jobb. Sedan 2006 har utanförskapet ökat med över 100 000 personer, säger hon.

  Berit Andnor pekar på en rad beslut som regeringen fattat som varit negativa för utvecklingen i länet. De arbetsmarknadspolitiska medlen har minskats, arbetsgivargiften har höjts för de små företagen, förutsättningarna för Mittuniversitetet har försämrats, Frösö Behandlingshem har lagts ner och de ändrade reglerna för den kommunala skatteutjämningen innebär mindre pengar för Jämtlands län. Regeringen har också kraftigt minskat de statliga ersättningsjobben för förlorade arbetstillfällen i samband med regementsnedläggningen.

  - Jag kan inte tolka Maud Olofssons vägran att kommentera detta på något annat sätt än att hon inte tänker göra något för att vända utvecklingen i länet. Det blir alltmer tydligt att Centern har övergivit landsbygden och glesbygden, säger Berit Andnor, riksdagsledamot (S).

  Det är inte slut med detta utan justitieministern vägrar ge besked om nya fängelset. Etableringen av ett nytt fängelse var en av de delar som ingick omställningsarbetet efter garnisonsnedläggningen. Men regeringen ger inga besked om detta.

  Regeringen beslutade härom veckan att lägga ner SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) och för de arbetsuppgifterna på en ny myndighet som får sitt huvudkontor i Stockholm. En del av jobben ska visserligen vara kvar i Östersund men inte längre som huvudkontor. Det analyskluster som vi byggde upp efter försvarsbeslutet monteras ner av regeringen bit för bit. Första lades ALI ner och nu SIKA.

  Lägger vi samman detta bedriver regeringen en fientlig politik mot Jämtlands län. Det går inte att tolka på något annat sätt.

  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

  Ett erbjudande!

  Jag har också skrivit ut till socialdemokratiska medlemmar i Jämtlands län och givit dem några erbjudanden. Dessa erbjudanden gäller självklart även dig som läser min blogg. Men om det är någon annanstans än i Jämtlands län, så måste vi göra upp särskilt.

  HEMMA HOS En aktivitet som prövats runt om i Sverige är att ordna en träff hemma hos en socialdemokrat, som bjuder in vänner, bekanta och grannar för en träff med t ex en riksdagsledamot. Lite fika och mycket prat om politiken i allmänhet och socialdemokratisk politik i synnerhet. Vill Du ordna en sådan träff så kommer jag gärna och medverkar.

  DIN FÖRENING ELLER STUDIECIRKELSjälvklart kommer jag också till din förening, din studiecirkel, din klubb och medverkar. Ta kontakt med mig på e-post: stefan@wiken.nu eller telefon 070 - 378 37 87. Kan jag så kommer jag!

  UTÅTRIKTADE KAMPANJAKTIVITETERJag är gärna med på alla mässor, marknader och andra utåtriktade aktiviteter jag bara kan och orkar. Vill Du att jag ska vara med på något mer, något annat utåtriktat så hör av dig till mig e-post: stefan@wiken.nu. Kan jag så kommer jag.

  MEDVERKA/FÖRELÄSAJag medverkar gärna eller kommer och föreläser på små och stora möten. Frågor som jag gärna pratar om är självklart aktuella politiska läget och frågor. Men jag talar också gärna om Folkrörelser, Social Ekonomi, Landsbygdsutveckling, Kooperation, Regionalpolitik och landsbygdsutveckling, Socialdemokrati - historia, idéutveckling, organisation, Sverigedemokraterna, Integritetsfrågorna (FRA, IPRED, ACTA o s v), Om hur riksdagen och arbetet där fungerar, Argument för ett avskaffande av monarkin, och mycket mer... jag ställer upp på det mesta.

  FULL FART - ETT ÅR KVAR!Det var några erbjudanden av mig inför hösten.

  Och om inte något av dessa passar dig, så är det viktiga inte att alla gör allt utan alla gör något för en socialdemokratiska framgång och att byte av regering. Ta kontakt - om något erbjudanden passar dig.

  Höst hälsningar

  Stefan Wikén
  stefan@wiken.nu  intressanta

  torsdag 10 september 2009

  En fråga till Per Åsling (C)

  När vi (jag och Per Åsling) debatterade (i Trångsviken) 2006 de stora försämringar av arbetslöshetskassan som den borgerliga regeringen föreslog och genomförde så sa du att syftet inte var att sänka lönerna. Jag påpekade att följden vad Du och din regering föreslog var att det skulle leda till sänkta löner. Detta förnekade du vid det tillfället.

  Var det lögn? Är syftet som Anders Borgs statssekreterare sa vid chefsmötet på UD den 27 augusti att lönerna ska sänkas? Eller är du förd bakom ljuset av ett annat parti inom det borgerliga regeringsunderlaget?

  Stefan Wikén

  Vill du läsa andra som skriver om sänkta löner så besök gärna

  Arvidfalk, Alliansfritt Sverige, In your face och Claes Krantz

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

  onsdag 9 september 2009

  Högerpolitiken klyver Sverige

  I söndags så genomförde de RödGröna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en stor fest som upptakt inför valet om ett år. Den 16 september 2010.

  Samtidigt presenterades i en artikel i DN "Så ska vi göra Sverige till ett bättre land att leva i"
  intressanta. Några dagar tidigare hade samarbetsbloggen för den samlade oppositionen mot den sittande högerregeringen sett dagens ljus.

  Idag presenterades rapporten "Högerpolitiken klyver Sverige". Läs den och begrunda

  Självklart vinner vi inte något val med att bara berätta vad som är dåligt med den nuvarande högerregeringen och den förda politiken. Men det är viktig att även göra tydligt vad som har hänt de senaste åren.

  De som företräder högerpolitiken vill inte prata om resultatet. De vill inte se de ökade skillnaderna och den orättfärdighet som ligger t ex i att den rikaste fjärdedelen av befolkningen har fått nästan hälften av de borgerliga skattesänkningarna. Pensionärer tvingas nu betala högre skatt än löntagare.

  Det är viktigt att peka på den ansvarslöshet som ligger i att med ett underskott på 201 miljarder, varav 85 miljarder består av sänkta skatter, fortsätter att sänka skatten. Hur ansvarsfullt är det att sänka skatten med lånade pengar?

  Istället för att i tid gå in och satsa på Sverige så lägger högerregeringen pengarna i fickorna på de som redan har - men uppsägningarna haglar inom äldreomsorgen, skolan och vården, sjuka får ingen ersättning och arbetslösa får skylla sig själv.

  Det tillskott som nu tillförs till kommuner och landsting - är dels alldeles försent och dessutom för kortsiktigt. Ska kvalitén i välfärden säkras så behövs det långsiktighet. Det behövs en politik för välfärden som tar lite längre sikt än ett år i taget.

  Nu ökar vi takten. Med rapporten "Högerpolitiken klyver Sverige" i ryggen så tar vi steg för steg att presentera och tydligöra politiken som vi ska avsätta högerregeringen med.

  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

  Moderaterna bluffar

  (Detta är ett svar på en insändare) Göran Fürstenberg och moderaterna bluffar. De påstår att de har en jobbpolitik. Tvärtom den borgerliga regeringens högerpolitik har förvärrat jobbkrisen. För ett år sedan var arbetslösheten nästan 1 procent lägre än i EU, idag är den högre. De absolut flesta menar att arbetslösheten stiger upp emot 12 procent. Ungdomsarbetslösheten skenar mot 30 procent. Den borgerliga regeringen gör ingenting.

  Vi socialdemokrater säger nej till skattesänkningar som utarmar välfärden och gröper ur medborgarnas trygghet. Med ett underskott på 201 miljarder, varav 85 miljarder är sänkta skatter så är det ansvarslöst sänka skatten med lånade pengar. Detta sker samtidigt uppsägningarna haglar inom äldreomsorgen, skolan och vården. Sjuka och arbetslösa har fått höjda avgifter och sänkta ersättningar. Tryggheten minskar och klyftorna ökar. Kvalitén sjunker i sjukvård och skola. Det behövs långsiktiga lösningar på flera år för att värna välfärdens kärna.

  För vårt län gör regeringen inte saken bättre med att lägga ner och flytta statlig verksamhet, inte minst det som kom till under omställningsarbetet efter försvarsnedläggningen.

  Den rikaste fjärdedelen av befolkningen har fått nästan hälften av de borgerliga skattesänkningarna. Pensionärer tvingas nu betala högre skatt än löntagare. Inför valet 2010 kommer vi att tillsammans med våra partners miljöpartiet och vänsterpartiet presentera en gemensam politik för att bryta dessa orättvisor.

  Vi socialdemokrater tror på Sverige och Jämtlands län. Men det kräver en regering som sätter jobben, klimatet och rättvisan före skattesänkningar och övertro på marknaden.

  Stefan Wikén
  Riksdagsledamot (s)


  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

  fredag 4 september 2009

  201, 85, 12, 30, 90 - siffror av verkligheten

  Siffror övertygar ingen. Siffror är abstrakta. Siffror är politiskt osexiga, d v s inte särskilt bra att använda.

  Jag kan dock inte komma förbi sifferkombinationen 201, 85, 12, 30, 90, därför att de beskriver så väl högerregeringens förda politik, var vi är idag och vart vi är på väg och konsekvenserna inte minst för de unga.

  201 miljarder är statens underskott just nu. Någon kan väl tycka att det är väl inget konstigt när vi befinner oss i en djup världsomspännande ekonomisk kris. Nej, förvisso så kan det vara ett korrekt påpekande.

  Problemet är när vi kopplar underskottet till den andra siffran 85 miljarder. Det är vad den borgerliga regeringen har sänkt skatten med hittills. Det betyder två saker. För det första så lånar vi just nu för att betala de skattesänkningar som den borgerliga regeringen genomfört. För det andra att den borgerliga regeringen inte har på ett tillräckligt kraftfullt sätt försökt att parera den ekonomiska krisen. För det tredje går det att ställa sig frågan vem som kommer att få betala notan i slutändan?

  Det värst är att i budget kommer den borgerliga regeringen att föreslå ytterligare skattesänkningar. Är det ansvarsfullt det?

  Följden blir den tredje siffran 12 procent som idag de flesta bedömmer att arbetslösheten ska landa på nästa år - även om den borgerliga regeringen nu börjar satsa någon krona extra. En 12 procentig arbetslöshet i ett läge där arbetslöshetsförsäkringen är nedmonterad till en mycket lågnivå så inser de flesta vad följden blir: Personliga tragedier och ökade kostnader i försörjningsstöd för kommunerna.

  I Jämtlandslän innebär det att företag nu gör av med människor som har kompetens som kommer att behövs när konjunkturen vänder. Den borgerliga politiken innebär att det inte finns några möjligheter till ex arbetsmarknadsutbildning för att stå redo när konjunkturen. Och när det vänder innebär det att företagen står utan den kompetenta personal det skulle behöva. Sammantaget så är det landsbygden - glesbygden som får ta stryk när vi har en regering som på allvar tror att marknadskrafterna sköter löser regional- och landbygdspolitiken.

  Siffran 30 är kanske den sorgerligaste. Den står för hur många procent ungdomar som var utan jobb i maj i år. Det finns ingenting så demoraliserande för självförtroende, självkänsla och framtidstro som att gå utan jobb. För en ung människar är det likadant, men tiofallt värre därför att det inte går att luta sig på surt förvärvad livserfarenhet. All erfarenhet, all forskning - tja till och med det där sunda förnuftet säger att desto fortare man får ett jobb eller en vettig sysselsättning desto bättre.

  90 står för hur många dagar en ung människa måste vänta innan någon insats och stöd går att förvänta från arbetsförmedlingen. Det är faktiskt fullständigt omvänt från att insatser ska göras inom de första 100 dagarna... 90 dagar det är tre månader innan arbetsförmedlingen får göra något. Tre månader är en evighet för den som är ung och vill ut i livet.

  Vi la fram ett program för ungdomar i våras. Det var många åtgärder för att unga skulle få utbildning, jobb och praktik. Insatser för att unga får vara en del av samhället och inte hamna utanför.

  Ytterst ut behövs det en politik och regering som förstår sambanden mellan jobb och välfärd. En politik som rustar arbetslösa för framtiden och ger rimliga livsvillkor. En politik som ger trygghet i alla nödvändiga förändringar och som därmed gör att människor törs satsa på nya saker. En politik för att minska klyftorna, skillnaderna mellan människor. Där det är en självklarhet att insatser ska göras så tidigt som möjligt oavsett om det handlar om vård eller om att ge ungdomar sysselsättning, utbildning eller praktik.

  Det förutsätter självklart att jobben och välfärden går före ofinansierade skattesänkningar.

  Någon måste betala notan för den borgerliga regeringens misslyckanden. Gissa vem det kommer att vara?

  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

  torsdag 3 september 2009

  Varför rösta i kyrkovalet den 20 september?

  Jag är medlem i Svenska kyrkan. Jag betalar, och har betalat, ganska stora summor i skatt och avgifter för mitt medlemskap.

  Jag är medlem i Svenska kyrkan därför att jag tror att det är viktigt idag med en kristen kyrka som är öppen och folklig, som står för demokratiska värden och alla människors lika värde. En kyrka som står på människornas sida, mot förtryck, rasism men också detta von oben perspektiv som präglar moraliserandet över andra människors elände. För mig finns det ett värde med en bred demokratisk kyrka i detta tidevarv fyllt av sekter, slutenhet och extremism.

  Mina möten med Svenska kyrkan har varit av båda slag. Jag har varit imponerad över arbete och aktioner för humanitet och social rättvisa. Jag har sett och mött bra verksamheter för barn och unga. Jag har träffat progressiva präster och andra medarbetare i kyrkan som gör viktiga samhällsinsatser som ibland stämmer bättre överens med de socialdemokratiska grundvärderingarna, än vad många kommunala beslut gör.

  Men jag har sett och mött det omvända. Kvinnoprästmotståndet. Motarbetandet, med religionen som förevändning, av människors kärlek. Jag har sett högkyrklighet som skapar motsättningar mellan trons form och dess verksamhet. Jag har sett ansvarslösa beslut, där mina medlemsavgifter i princip förskingras. Jag ser hur man sluter sig, begränsar medlemmars insyn i kyrkans förvaltning.

  Det går också att se vilken makt - ofta på konservativa värderingars sida - kyrkan har i andra länder. Så vill jag inte ha det.

  ***

  Jag lånar och upprepar några argument från valbloggen som skrivs av Klas Corbelius. Jag citerar stora delar av ett mkt bra blogginlägg.

  Demokratin måste säkerställas
  För det första är drygt 70 % av befolkningen med i Svenska kyrkan. Det betyder inte att Svenska kyrkan är bättre än andra kyrkor, men gör att det demokratiska inflytandet behöver säkerställas på ett annat sätt än med ett vanligt årsmöte.

  Min kommentar kring detta är att det finns för många exempel på där Svenska Kyrkan nu tar bort sina fullmäktige församlingar och därmed minskar den öppna insynen i hur de stora summor medlemsavgiter förvaltas.

  Garanti för en bred folkkyrka

  Socialdemokratin, som företräder många medlemmar som inte så ofta går i kyrkan och som dessutom rekryterar sina förtroendevalda från breda samhällsgrupper, inte minst genom fackföreningsrörelsen, är en garant för folkkyrkan och att många fler känner sig hemma i kyrkan.

  Mitt tillägg till detta är att om inte Svenska kyrkan fångar upp även de inte fullt så aktiva medlemmarnas uppfattningar så riskerar Svenska Kyrkan att inte längre kunna betraktas som en bred folkkyrka. Det tror jag skulle vara dåligt för Sverige i den tid vi lever i.

  Det handlar om värderingar

  Svenska kyrkans verksamhet handlar i stor utsträckning om värderingar och då är det viktigt att socialdemokratin som landets starkaste vänsterrörelse och en av de viktigaste rösterna för frihet, jämlikhet och solidaritet är med där. Även om det, liksom i kommunpolitiken, ofta finns en samsyn lokalt så finns det också många stridsfrågor, som asyl- och flyktingpolitik, vigselrätten, synen på Israel/Palestina, huruvida man ska finansiera äldreboenden, storleken på kyrkoavgiften, om man ska satsa på mikrokrediter eller placera på börsen mm.

  Finns inget att tillägga.

  Svenska kyrkans humanitet är inte en självklarhet

  Om inte socialdemokratin är med så finns det andra, konservativa och rent av främlingsfientliga krafter, som gärna tar över. Svenska kyrkan står idag ofta i första ledet för fred och rättvisa, men det är knappast någon självklarhet.  Den 20 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Alla som har progressiva värderingar uppmanar jag att använda sin röst. På de socialdemokratiska nomineringsgrupperna. Och om sådana inte finns - lägg rösten på människor med progressiva värderingar.

  Läs mer på valbloggen

  * Därför behövs Socialdemokraterna i kyrkan

  * Kommunal satsar på kyrkovalet


  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

  onsdag 2 september 2009

  En spännande höst!

  Nu har hösten - den politiska hösten - dragit igång på riktigt. Socialdemokraterna i riksdagen har haft sin första gruppöverläggning. Alltfler skakar på huvudet och konstaterar att Nu är det ett år kvar tills det är val till riksdag, landsting och kommuner igen.

  Ett år går fort.

  Högerregeringen har börjat utropa att nu har krisen vänt. Samtidigt som den signalerar lite försiktigt att något måste vi nog göra åt läget i kommunerna... Något som vi socialdemokrater har konstaterat sedan mycket länge - och som vi inte varit ensamma om att tycka. För sent och för lite!

  Finns det något belägg för att det är för sent och för lite. Tja, jämför hur den globala finanskrisen slagit mot olika länder så är Sverige ett av de värst drabbade när det gäller ekonomins och företagens utveckling. Orsaken är att den moderat ledda regeringen låter stolthet och ideologiska skygglappar gå före vad som är bäst för Sverige och oss som bor här.

  Istället för nödvändiga stimulanser så har högerregeringen sänkt skatten. Nu när kommunerna tvingas säga upp lärare och personal inom äldreomsorgen - då lånar högerregeringen pengar för att sänka skatterna.

  Det går att på område efter område visa att högerregeringen inte tänker på hur folk har det, utan tvärtom driver en politik för att öka skillnaderna.

  Men är vi socialdemokrater så bra då?

  Ja, det är vi, men vi har fortfarande en del att göra.

  Vi har i grunden ideér och politik för arbete som ger ekonomi och därmed en välfärd. Vi är har politik som utgår från människan och att trygga människor vågar satsa, vågar utvecklas, vågar ställa om. Vi har en politik som när arbetsmarknaden viker, stödja människor till utbildning och omställning för de nya jobben. Vi har en skolpolitik som sätter kunskap och den enskilde elevensbehov i centrum. Vi har en politik som binder samman utbildning, utveckling och framtid.

  Vi har en kongress i höst som fattar beslut om inriktningen på de kommande årens socialdemokratiska politik.

  I sommar har jag träffat människor från alla delar av landet och med politiskt intresse och åsikter som antagligen är ganska representativt. De har sagt många olika saker bl a att vi ska vara tydliga och hålla oss till de viktiga frågorna, visa att vi har engagemanget där. Min slutsats är att vi har en del kvar för att återvinna förtoende hos människor att vi gör skillnad, att vi kan påverka och förändra orättvisorna, klyftorna och skillnaderna.

  Jag är övertygad om att vi klarar av detta. Om vi nu alla som vill avsätta högerregeringen om ett år hjälps åt, att vara tydlig, att bygga förtroende och ge människor plats och utrymme att delta i förändringen till det bättre, är jag övertygad att det går.

  Det första vi står inför är kyrkovalet den 20 september. En

  För min del var detta blogginlägg, start av mitt nyhetsbrev och några initiativ i min arbetarekommun ett sätt att säga - Nu kör vi!


  SW

  Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,