fredag 29 januari 2010

Vi behöver en sjukförsäkring som ger möjligheter - inte som ger förnedring

En av SVT stora nyheter idag är att Justitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot Försäkringskassan efter att ha granskat 13 olika ärenden. De flesta av oss vet att det finns många, många fler ärenden att kritisera. Inte minst märks den bland alla bloggare.

De sjuka sjukskrivningsreglerna har också Aftonbladet skrivit om och pekar på absurda exempel som är följderna av reglerna för Försäkringskassan.

Det är viktigt att vi kommer ihåg att dessa absurdaregler sänker kostnaderna för sjukförsäkringen och betalar skattesänkningar för de som har de högsta inkomsterna. Förnedringen av människor i ena ändan betalar skattesänkningar och hemhjälp i den andra något som Husmark Pehrsson skrev i SvD. Det är också det som Reinfeldt menar med att sänkta skatter ger rättvisa. Jag håller med Peter Andersson det finns ingen anledning att "nyansera" kritiken mot hur sjukreglerna fungerar.

För mig känns det bra, rent av befriande att de RödGröna har ett gemensamt förslag till utformning av en ny sjukförsäkring. Ytterligare ett tydligt besked om alternativen inför valet i september.

Beskedet innebär bl a att direkt efter en valseger ändra regeln som gör att alla med förlängdsjukpenning utförsäkras efter 550 dagar. Det som har kallats "stupstocken" avskaffas. Men de RödGröna kommer också att omedelbart avskaffa den stelbenta prövningen av arbetsförmågan mot hela den reguljära arbetsmarknaden. Absurditeten att bara för att det i teorin finns ett jobb som man skulle klara av så ska man betraktas som frisk och därmed överflyttas till arbetsförmedlingen. Eller som en läkare sa i en intervju:
- Det enda som händer är att man tar ifrån människor sin försörjning.

Beskedet innebär också att åtgärder ska göras för de över 50 000 som blir utförsäkrade under 2010.

Dessutom ska omedelbart en bred utredning tillsättas som syftar till en långsiktigt hållbar sjukförsäkring utredas. De RödGröna vill inte slarva med förändringarna på samma sätt som den borgerliga regeringen. Men de RödGröna vill också pröva att uppnå en överenskommelse med parterna på arbetsmarknaden om rehabilitering av sjukskrivna anställda. Något som ska utredas med förtur.

De RödGrön skriver också om förslaget på DN debatt om hur det blir efter en valseger.

Det är också tydligt att det som genomsyrar förslaget är den klassiska socialdemokratiska insikten om arbetets betydelse. Eller som det står i förslaget:
”Arbetets betydelse är för oss central, inte bara som grund för den egna försörjningen, utan också för att det bidrar till delaktighet i samhället och ett bra liv”


Andra som skriver om att en annan sjukförsäkring är möjlig är Röda Berget, Peter Andersson, Johan Westerholm,Hörsing och S-Buzz. Krönika i Aftonbladet om att sjukskriva M

SW

intressanta
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: