tisdag 29 mars 2011

Dan efter dan...

Jag märker att min bloggnerv inte ännu är i fullt igång... jag har inte mitt bloggtempo. Men jag vill ändå skriva några rader om helgen som gick.

Den Socialdemokratiska partikongressen går att sammanfatta med att den var bra och gav socialdemokratin och arbetarrörelsen en välbehövlig Nystart.

Glädje, lust och inspiration och med en benhård vilja att förändra Sverige till ett land med socialdemokrati.

Ta gärna del av kongressens viktiga tal:
Håkan Juholts linjetal I talet lyfte han fyra uppgifter som han gav sig själv och oss:
1. Utrota barnfattigdomen
2. Översyn av pensionssystemet
3. Genomlysning av avreglering
4. Översyn av skattesystemet
Områdent och uppgifter som inte genomförs med bara ett förslag eller ett beslut. Men viktiga områden för oss socialdemokrater att arbeta tillsammans med.

Andra tal var Mona Sahlins sista tal som partiledare och Carin Jämtins första tal som partisekreterare

Från länet så tycker jag att Linnea Swedenmark både får stå som symbol för det som vi gjorde kongressen och är en stor orsak till framgångarna. Det finns en bra och kort sammanfattning på Mittnytt. Linnea på den Socialdemokratiska kongressen i MittNytt

***

Själv känner jag mig rätt nöjd med att få vara med om att välja en bra partiordförande för det Socialdemokratiska partiet och även att få tala inför kongressen. Här nedan ser ni vad jag tänkte säga... tyvärr hann jag inte riktigt eftersom jag självklart var tvunget att tala direkt till vår nyvalde partisekreterare Carin Jämtin.

Men så här hade jag tänkt att säga. (eller som det brukar stå i tal som delas ut - det talade ordet gäller)

Tack

Jag ska tala om självklarheten att vi måste göra Social-demokrati levande i och genom vår egen organisation. Vårt arbete måste visa vår politik.

Talar vi om att skolan– så är organiserad läxläsning en bra idé, ska vi göra något åt bygdens utveckling så är det egna deltagandet i det lokala byutvecklingsarbetet en självklarhet, vårt behöver organisera vårt eget verklighetsförändrande arbetet. D v s vi måste själva vara en del i den sociala ekonomin. Då växer trovärdigheten för vår politik och värderingar.

Vår partiordförande sa igår::”Vi får inte krympa till att bli ”en intresseorganisation för kommunalt förtroendevalda.”

Det kräver mer än kloka beslut i våra beslutande församlingar. Vi måste klara av att leva vår idé – visa genom vår organisation vad det är vi vill. Vi måste vara en social rörelse....

Medlemskapet måste vara på allvar och på riktigt.
Vi har inte råd att medlemskapet reduceras till att vara en tycka till – referensgruppsdemokrati. Om det sedan kräver att vi bryter om varenda stadgepargraf vi har – må så ske.

Det kräver också att vi har ett tydligt förhållningsätt mot PR – konsulter och lobbister.

Vi måste i medlemskapet lyfta fram den enskildes egen vilja och drivkraft till engagemang.

Där tycker jag att vår bloggnätverk Netroots förtjänar att ses som ett utmärkt föredöme.

Samarbete och stöd av partiorganisationen

Men inget blogginlägg skriver sig själv – utan skrivs av varje enskild bloggare.

Så måste måste vår organisation fungera. Den enskilde måste få möjlighet att få utlopp för sin ambition – utan att vänta på marschorder.

Låt vårt parti bli en förebild över det samhälle som vi vill bygga. - att som Birger Norman säger i dikten Klubbisten - föda fram människor i ljuset!

Tack

***

Nu är det vardag igen. Och nu ska den energi och inspiration som nystarten givit omvandlas till kraft i det vardagliga arbetet i den lokala partiorganisationen och i alla beslutande församlingar.

Lokala media och bloggare om kongressen
Krav från S i länet: Backa upp turismen och ungdomarna
S måste backa upp ungdomars företagsidéer
Länsombud på S-kongressen talade sig varm för skolan
Sahlin ut, Juholt in av Kalle Olsson
Partikongress! från Linnea Swedenmark
Nu ska jag drömma om Göran/Juholt! från Linnea Swedenmark
Juholt om solidaritet, jämlikhet och om värdeburen tillväxt
från Katarina Nyberg Finn
Bra tal av Juholt
från Peter Swedenmark
Social demokrati är när friheten växer
från Katarina Nyberg Finn
Välfärd på två minuter
från Katarina Nyberg Finn
Håkan Juholt, det tog bara tre minuter!
från Therese´s
En ny dag
från Therese´s
juholt
från Linnea Swedenmark
Nytändning och nystart hos Socialdemokraterna
från Katarina Nyberg Finn
We won’t back down!från Victor Svedberg
Varför gick det som det gick?
från Katarina Nyberg Finn
Jämtland i talarstolen
från Katarina Nyberg Finn
(okänd titel)
från Victor Svedberg
Ödmjuk, nyfiken och öppen
från Katarina Nyberg Finn
Det blir bra med Juholt från Peter Swedenmark
Kongre(s)s-fest! från Linnea Swedenmark
Bakis-intervjuad och framtidsanda från Linnea Swedenmark
S-kongressen - en gigantisk historia
S-kongress kröner Juholt
Vald med acklamation och nu sluts partileden av Per Hansson
Spänningen stiger för oprövad Håkan Juholt av Per Hansson
Sahlins tack och farväl av Per Hansson
Sahlins sista tal startar s-kongress
Juholt debuterar som partiledare
Ja till Juholt från länet
ÖP-tv: Striden mot Reinfeldt har börjat
Tuff uppgift för Juholt
Extrakongressen för S drar igång
Socialdemokraterna andas ny optimism

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: