torsdag 31 mars 2011

Jobben först! en socialdemokratisk självklarhet!

Jobben först. Jobben är den viktigaste frågan. Jobben är grunden för vår välfärd. Jobben ger människor en plats i samhällsgemenskapen. Jobben är förutsättningen för en god ekonomi. Arbetet är grunden för ett gott samhälle. Självklarheter för en Socialdemokrat, men måste hela tiden tydliggöras.

Håkan Juholt och Tommy Waidelich skriver idag på DN debatt:
Vårt budskap är tydligt – jobben går först i Socialdemokraternas ekonomiska politik! Vi kommer att se över skattesystemet för att skapa fler jobb och konkurrenskraftiga villkor för näringslivet. Men det finns små möjligheter och heller inga direkta behov av att kraftigt höja eller sänka skatterna. Hög tillväxt, fler i arbete samt effektivisering och omprioriteringar inom statsbudgeten skapar goda möjligheter för nya investeringar. Långtidsarbetslösheten har förvärrats av regeringens politik. Vi vill pröva idén med så kallade välfärdsjobb, sänka A-kasseavgifterna och studera förslaget om en bonus till kommuner som lyckas minska det ofrivilliga deltidsarbetet i välfärden.
Det känns som om Håkan Juholt förstått att nu gäller det inte bara att vara tydlig utan övertydlig. Jag hoppas också att detta innebär att allt fler hjälper till att konkretisera politiken och för samtal om politiken.

Artikeln lyfter fyra punkter som vägledning för en politik för fullsysselsättning:
1. Investera i Sveriges konkurrenskraft.
2. Stärk kvaliteten i utbildningssystemet.
3. Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
4. Bryt utanförskapet.
Det känns befriande att de politiska samtalen och debatten nu rullar igång på allvar. Och att vi nu har en socialdemokratisk ledning som ställer sig först.

Andra om detta:

Jobben går först av Björn Andersson
Nya s-ledningens planer för Sverige av Tord Oscarsson
När folk inte har vad som krävs av Kalle Olsson
Annat: Peter Johansson skriver om statlig lönepolitik. Alexandra Einerstam lyfter en twitter bävning under med rubriken: Länsförsäkringar, lesbiska och hur det egentligen förhåller sig

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: