måndag 2 februari 2009

Staten är inte god!

När jag som ung socialdemokrat mötte äldre partikamrater som underströk vikten av att medlemsregistret hölls i godordning och under striktkontroll så kändes det lite gammeldags. Då berättades det för mig att under andra värlskriget så fanns tydliga planer på hur medlemsregistret skulle hanteras vid en ev tyskockupation. Planerna såg lite olika ut i olika arbetarekommuner men en sak var gemensam - inte en chans att underlätta nazisternas möjlighet att kartlägga och göra sig av med medlemmar i det socialdemokratiska partiet.

Jag har burit med mig detta. Haft detta perspektiv i bakhuvudet när världen blivit alltmer genom registrerad och möjligheterna idag är helt ofattbart stora för kartläggningar av människor. Detta har varit tillräckligt för mig för att vi ska vara försiktiga med vilka verktyg vi ger staten på den enskilda människans bekostnad.

Med det i ryggen kändes det lite tråkigt att läsa Olssons tankar som använder begreppen "helt överdrivna integritetstjafset", "folk från vänstern köpt de neoliberalas tjat" och att detta skulle vara "Historielöst". Lite märkligt för att komma från en god vän som borde ha en mer nyanserad syn på staten.

Ett annat perspektiv som jag vuxit upp i och med är självständighets perspektivet. Gestaltat av folkrörelstanken. Och då menar jag inte det förfelade begrepp som idag används för moderna kampanjmetoder. Utan för mig handlar folkrörelse om vad ABFs kulturkommitté skrev 1946 i "Våra folkrörelser". De menade att de handlar om att en folkrörelse måste vara stadigvarande med uppgift att ta vara på folks intresse. Det måste vara många människor anslutna. Den måste fungera demokratiskt och vara öppen för alla som kan komma i fråga. Den är samhällsförändrande och är en social rörelse och de måste finnas ett mötesliv.

Jämför gärna med de kooperativa grundsatserna som Internationella Kooperativa Alliansen (IKA) antog 1995.

På många sätt tror jag dagens nätliv ger möjlighet till en modern folkrörelse vår.

Alltså jag tycker att det är viktigt med självständighet för människors enskilt och tillsammans med andra. Jag tror dessutom att det är viktigt med pluralism att det finns flera olika krafter som kan se till att andra inte gör övertramp. Men till sist så ser jag inte staten som god.

Det går att ibland skönja en sådan syn att staten skulle vara god. Staten är inte god - staten är ett verktyg för de som vinner makten över staten genom fria val (eller tillskansar sig den på annat sätt!). Risken är som många andra skrivit om att vi efter valet 2010 kan ha en borgerlig regering med Sverigedemokraterna som regeringsunderlag:
* Reinfeldts permanenta regeringsinnehav
* Alliansarna filosoferar om Sverigedemokraterna
* Mer om Alliansens SD-stöd


Därför är integritetsfrågorna mycket viktiga. Det är dessutom nödvändigt att dessa diskuteras sansat och inte utifrån terrorskräck från 11 september eller i hastig panik p g a alla pedofiler på nätet.

Jag kan inte annat än hålla med Thomas Hartman som i ett inlägg tycker att Eva drar en märklig slutsats. Thomas pekar på att det är stor skillnad mellan statens kartläggning och det som vi själva frivilligt lägger ut på nätet. Och hans slutsats stödjer jag helhjärtat.
Integritetsfrågorna måste fram i ljuset och politiken inte minst (socialdemokraterna) måste prioritera dessa frågor. Även om det finns en och annan som försöker misstänkliggöra olika aktörer i debatten.


SW


Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Olssons tankar sa...

Stefan

Jag kan hålla med dig om en del men jag tycker vwerkilgen att det numera blivit ett självändamål att klaga på och uppröras över nya lagar eller snarare gamla lagar som uppdateras för att följa den utveckling vi upplever, och jag har nog ändå bestämt mig, att ge staten möjligheta tt övervaka brottslingar även i den nya medierna är viktigare för mig än om FRA händelsvis skulle råka läsa min epost

Stefan Wikén sa...

Fredrik

Ditt inlägg och delar som du tar upp i inlägget kräver en något djupare diskussion. Jag tycker däremot att i den diskussionen lyfta in FRA och IPRED känns lite konstigt. Därför tycker jag att du uttrycker dig tråkigt.

För mig är det två helt olika diskussioner att jämföra brottsprovokation inom allvarliga brott med att tillåta privata företag få agera poliser?

Jag tror dessutom inte att det är så enkelt att säga att Sverige inte ska bedriva spaning... men samtidigt vad är den principella skillnaden att spara, läsa, registrera min e-post jämfört med att läsa och kopiera brev?

I alla tider när jag invänt mot ökad bevakning och registerering så har jag mött: "Den som inte har något att dölja har inget att oroa sig över" men låt säga att Sverige Demokraterna tar över regeringsmakten om 1 1/2 mandatperiod... då har vi byggt upp både lagstiftning och teknik som går att kartlägga, bevaka och plocka ut människor.

Inte vet jag, men jag kan tänka mig att då finns många som har något att dölja för staten.

Jag har också bestämt mig för att integritetsfrågorna måste diskuteras på allvar i förhållande till det som påstås ska lösas med ytterligare övervakning och registrering.

SW