tisdag 3 november 2009

Politik för sammanhållning mellan människor

"Socialdemokraterna behöver en sammanhållningspolitik som även omfattar människor med utländsk bakgrund, inte bara bättre vägar", så avslutar Mats Engström ett blogginlägg idag. Frågan är om han inte egentligen sätter fingret på vad knuten handlar om och därmed en viktig utgångspunkt för hur vi måste klara av att tänka.

Varför är vägarna så viktiga för mig och för alla som bor i de mer glestbefolkade delarna av landet? Jo, därför att finns det inte fungerande vägar så håller inte Sverige samman. Stora delar av Jämtlands län hamnar utan fungerande vägar och andra kommunikationer utanför. Förlåt mig inte delar av Jämtlands län, utan alla människor som bor i dessa delar.

Fungerande kommunikationer och fungerande vägar är därför självklart en nödvändig del i praktisk politik för att hålla samman landets glesare delar.

På samma sätt måste det bli om vi ska hålla ihop landet när det gäller segregationen och de stora klyftorna i våra större städer. Jag ser fram emot de förslag om miljonprogramsområdena och om bättre flyktingmottagande som grupper under respektive Anders Lago och Luciana Asudillo ska lägga fram.

Jag håller med Mats Engström att det behöver skarpa förslag och det måste få kosta pengar. Oavsett om vi ska hålla ihop landet mellan stad och land eller minska segregationen i storstäderna. Det handlar ytters om att vi för en politik som ökar sammanhållningen mellan människor.

SW

Läs även andra bloggares
intressantaåsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: