onsdag 4 november 2009

Coompanions statsbidrag föreslås minska med 8 milj kr

Jag fick ett nyhetsbrev i förra veckan i min egenskap som ordförande för Coompanion - kooperativ utveckling i Jämtlands län.

Det konstaterade att Coompanion Sverige hade fått en signal från Tillväxtverket att statsbidraget skulle minskas med 8 miljoner kronor.

Ingen stor sak kanske några tycker. Samtidigt så är kooperativt företagande inte en satsning på en bransch, nisch eller målgrupp. Det är en företagsform som är en viktigt del i allt ifrån företagssamverkan, landsbygdsutveckling och sociala företag. Men även en viktig del om det verkligen ska finnas alternativ inom vård och omsorg.

Det finns massor av fakta om kooperativt företagande. De flesta vill starta företag tillsammans. Därför är det inte konstigt att kooperativt företagande ökar mest och överlever längst i förhållande till andra företagsformer. Kooperativt företagande finns i allt fler branscher och kvinnor är mer vanligt förekommande i kooperativa företag än i andra företagsformer.

Det är lite märkligt att detta sker samtidigt som den borgerliga regeringen storsatsar på ett ökat företagande, på förnyelsen av vård- och omsorgssektorn, ökningen av kvinnors företagande och socialt företagande. Därför är tidpunkten särskilt illa vald att dra ned på stödet till en av de organisationer vars kärnverksamhet bidrar till att förverkliga den förda politikens ambitioner.

Det är märkligt att detta sker samtidigt som arbetslösheten ökat med 114 200 personer sedan Maud Olofsson tillträdde som näringsminister och att “utanförskapet” – enligt moderaternas egen definition från valrörelsen 2006 – har ökat med 70 000 personer. Då är det lite märkligt att det är mot Coompanion som neddragningarna riktas. Framförallt med de senaste årens resultat i ryggsäcken.

Uppbyggnaden av de kooperativat utvecklingscentrumen - Coompanion - kooperativ utveckling har skett i bred politisk samförstånd.

Jag hoppas detta fortfarande gäller och detta förslag därmed hamnar i papperskorgen, där det självklart hör hemma.

SW


Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: