onsdag 7 januari 2009

Alturism eller privat rättskipning?

Altruism menar vi oftast ett osjälviskt beteende och handlande. En vilja att hjälpa andra utan något egenintresse. Något som jag är bekymrad över blir allt mer sällsynt eller åtminstone allt mindre synligt.

Därför blev jag så glad när jag såg att Ett Otygs funderingar och betraktelser hade uppmärksammat gårdagens nyhet av oegennyttigt handlande av Original Gangsters

Ägarna av en av internetsajterna som hänger ut sexbrottslingar med namn och bild har efter bl a hot lämnat över driften av sajten till Orginal Gangsters.
- Bara för att vi är yrkeskriminella så innebär det inte att vi inte har någon moral. Vi tar avstånd från allt våld mot kvinnor och barn, säger Dano Acar till Crimenews. Han säger också att detta inte har med pengar att göra utan de vill göra en samhällstjänst.

Frågan är därför om detta är ett utslag av altruism eller som det går att läsa på Ett Otygs funderingar och betraktelser
Men som Svensk Myndighetskontroll säger: "Eller är det så att detta är en sorts synergieffekt av IPRED? Kan Hollywood tillåtas vara poliser så borde fler ha samma möjlighet....? :-)"


Kanske är det här som de mest naiva nyliberalernas lösning till en icke skattefinansierad stat ligger.

Inga kommentarer: