fredag 9 januari 2009

Israel kommer inte att bry sig!

Tyvärr känner jag inte någon som helst tilltro att Israel kommer att följa FN:s säkerhetsråds resolution som kräver omedelbar vapenvila av både Israel och Hamas. Resolutionen krävde också ett fullständigt tillbakadragande från Israel. Israel kommer inte att bry sig.

Israels uppträdande hittills visar inte att det skulle vara troligt. De övergrepp som Israel gjort sig skyldig till som bl a Loke beskrev igår i 10 punkter men även i tidigare inlägg pekat på Israels övergrepp när det gäller bl a döda, Internationella Rödkorskommitténs kritik, Amnesty Internationals kritik , Internationella Journalistfederationens kritik och hur civila blir attackerade ger ingen anledning att tro att kriget nu skulle vara över. Tvärtom verkar Israels idé vara att driva människorna i Gaza så långt att de inte längre ser några utvägar. Och desperata människor är farliga.

Jag har och tycker det är följdriktigt men fruktansvärt att den militärt starkare parten Israel inte följer Genevekonventionen när de inte hjälper skadade eller tar hänsyn till civila institutioner.

Den svenska högern försvarar dessutom detta.
Israel förväntas ge sjukvård, el, bensin, kunskap, teknik och administration till människor som vill utplåna dem. Vilka andra länder ställer vi krav på att förse aggressiva och hatiska element med dessa förnödenheter? Inga.Något som Björn Sundin på ett utmärkt sätt svarar på:
Jo, Federley: vi ställer det kravet på alla ockupationsmakter, som typ Israel (läs Genevekonventionen, särskilt artikel 55). Vi ställer krav på alla stridande förband att de inte bara ska skona civilbefolkningen utan också ta om hand skadade. Stridande, typ Israel (läs artikel 3, Genevekonventionen: “The wounded and sick shall be collected and cared for.”) . Men att en folkvald riksdagsledamot ska bry sig om sådana småsaker som Genevekonventionen kan man ju inte kräva - han har väl fullt upp att driva någon salladsbar i konkurs.


Nu hävdar högern och Israel att Hamas också bryter mot reglerna. Men det är faktiskt så enkelt som Ett otyg skriver:
Men för att en part inte följer reglerna betyder inte att den andra parten har rätt att bryta dem.


Tillsynes verkar dock FN ha en större klokskap än den svenska högern. Men FN gör ingenting om det inte finns en opinion i alla länder för detta. Därför behövs engagemanget nu.

SW


Läs även andra bloggares intressanta! åsikter om , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Martin a.k.a NPC]Otyg sa...

"Israel förväntas ge sjukvård, el, bensin, kunskap, teknik och administration till människor som vill utplåna dem. Vilka andra länder ställer vi krav på att förse aggressiva och hatiska element med dessa förnödenheter? Inga."

Egentligen rätt skrämmande att Federley skriver detta, det mest skrämmande är att han bara visar att folkrätten är något han har dålig koll på...

Jonas Rask Samuelsson sa...

Hej!

Välkommen till bloggosfären kul att fler finns här, mer perspektiv och mer debatt.

Personligen tycker jag att Hamas och Israel ut ur Gaza vore en bra slogan. Hamaz inledde morgonen med att skjuta Gradraketer och Israel meddelade att "vi kör på som förr". Suck suck suck!

fuckisrael sa...

Enda vägen till varaktig fred: Totalt återlämnande av de ockuperade områdena i Palestina till FN- godkända gränser!

Israel har idag genom att bomba en skola där civila sökte skydd, en dansk fältsjukhus och otaliga civila bostäder öppnar dörren för alla slag vedergällningar mot sin egen befolkning. Det betyder att våldets spiral kommer att fortsätta och de barn som ser det kommer att bli framtidens krigare på båda sidor.

Den internationella opinionen kan inte acceptera något annat än en totalt tillbakadragande från alla de ockuperade områdena i Palestina till 48 eller 67 års gränser, skapande av en sammanhängande palestinsk stat och skapande av säkra gränser för båda stater för att på en gång på alla sätta slut för den 60 åriga slakten. Israel och palestinierna måste pressas ekonomisk och politisk genom allmänhetens bojkott och klagomål. Regeringar i världen kommer inte att göra något åt saken. Det måste vara folket runt om i världen som bojkottar den starka parten, i detta fall Israel, att dra sig tillbaka till de erkända internationella gränserna och på så sätt möjliggöra en palestinsk stat som kan leva i fred med Israel inom erkända gränser. Innan Israel drar sig tillbaka kommer ingen fred att vara möjligt. Utan en palestinsk stat kommer alla möjliga desperata grupper och tendenser från ett förtryckt folk sedan 60 år till utryck. Också åtgärder som ett folk i frihet, suveränitet och verklig demokrati inte skulle tillgripa.

Angående de förslag som lags fram av Frankrike och Egypten är dem orealistiska och måste förkastas angående. Gaza kan inte fortsätta att vara belägrade av den zionistiska regeringen! Hamnarna och havet måste vara i palestiniernas händer och så gränserna till alla frisinnade stater runt omkring så de kan föra in mat och allt vad de behöver för att leva som ett fritt folk. Så småningom ska hela det palestinska området nå fullständigt självständighet. Det är den enda vägen till varaktig fred! Det finns ingen annan väg. Allt annat är bluff som inte leder någonstans! Vi måste komma ihåg att den nuvarande situationen har stort del av sitt ursprung i den långvariga belägringen av Gaza. Och mer grundläggande i den illegala ockupationen av Palestina sedan 60 år tillbaka.

Belägring stöds av USA och genomfört av Israel i syfte att störta Hamas som kom till makten tack vare den enorma inkompetensen, stupiditeten och fanatismen i Washington och Israel. Låt inte missledas av Hamas tjatet. Om det inte är dem kommer andra i deras ställe. Orsaken ligger i ockupationen så dess lösning! För den delen ska palestinierna själva välja sina ledare när de blir fria på riktigt och det måste omvärlden respektera. Det finns ingen demokrati utan verklig suveränitet och frihet!

En fri Palestina är den enda lösningen så vi slipper mer blod på båda sidor. Lämna alla ockuperade områdena, lämna alla bosättningar, kompensera de som har blivit bestulna på sina hus och mark, låt de som vill återvända till Palestina göra det! Kräv ömsesidig erkännande! Att Palestinierna erkänner Israel räcker inte. Israel måste erkänna Palestina som en fri stat också!

V.g. och sänd vidare och översätt till andra språk! Jag kallar alla anständiga människor i världen att ställa upp för detta mål och slå för att inte se mer oskyldig blod flytta i Palestina eller Israel. Historien kommer att döma oss alla. Och om det finns en Gud borde du vara rätt bekymrad om du ser dina bröders och systrars blod rinna på Palestinas gator och inte göra något.

"Bandits with planes ...
came through the sky to kill children
and the blood of children ran through the streets
without fuss, like children’s blood."
(Pablo Neruda’s poem About the Nazis raids in Spain)