söndag 11 januari 2009

Rådslagssvar eller uppror?

Jag läste Bloggen Bent om att Nu har CenterUppropet.se öppnat igen! Inlägget bekräftade det som jag uppfattat att rätt många centerpartister och deras väljare känner. Centerpartiets ledning offrar centeruppfattningar på regeringsaltaret i sådan takt och sådan omfattning att demokratin i partiet inte hinner med.

Bloggen Bent har visserligen fokus på integritetsfrågorna men han skriver så här.
För min personliga analys är att vi har hamnat i den här soppan på grund av att den interna demokratin inte längre respekteras av högre nivåer inom partiet, och det är min personliga förhoppning att Centeruppropet ska bidra till att ta in riksledningen på mattan och förklara sakernas fakta för dem – att de inte har mandat att förhandla bort partiets kärnideal.


Och där fångas också enligt min mening risken med att vi socialdemokrater inte tillåter oss själva föra fram resonemang i det pågående rådslagsarbetet.

Varför ska vi socialdemokraterna ha rådslag om inte tankar och frågeställningar får föras fram? Därför är det svårt att se Skånedistriktets remissvar som någon kritik eller uppror. Som visserligen de borgerliga media och debattörer gärna framställer det som. T ex Stockholm enlig Ankarsjö - Öppen s-strid om Sahlins auktoritet.Stefan Olsson skriver Däremot verkar det vara ledarskapskris inom socialdemokratin, en Sahlinkris. Expressen – Intern s-kritik Men det finns även (s) bloggare som intar denna uppfattning bl a
Olssons tankar Skåningarna förnekar sig aldrig

Själv har jag lite svårt att ta ställning till sakfrågan eftersom jag inte hittills kunnat ta del av vad rådslagssvaret faktiskt säger. Däremot har en och samma intervju i SVD och citat från densamma med Morgan Johansson cirkulerat. Det mest citerade citatet säger att utgiftstaken hämmar investeringar som kan behöva göras i en kris.

Däremot är det svårt att se det som kritik mot Mona Sahlin utan det är ett rådslagssvar. Något som flera andra tar. Anders Löwdin skriver i Uppror i (s)-land eller inte? att Interndemokrati måste också få förekomma inom socialdemokratin kan man tycka, avslutningsvis. Tankar från roten understryker att det inte är ett uppror utan ett partirådslag. Bengt Silverstrand menar att Skånes socialdemokrater angriper inte Mona Sahlin!

Även socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros menar att detta inte är något konstigt utan att diskussionen har pågått de senaste tio åren. Han säger:
Det är en klassisk diskussion inom socialdemokratin, som är väldigt viktig. Med ett sånt här ekonomiskt läge så blir överskottsmålet ännu viktigare, och det är tack vare det som vi kan kräva av regeringen att göra mer för att bekämpa arbetslösheten.


Jan Andersson menar att det är Dålig tajming från Skånes partidistrikt. Han skriver om vad som skulle hända om Skånes förslag skulle bli till verklighet.
Vi socialdemokrater skulle förlora vår trovärdighet i den ekonomiska politiken om vi skulle följa förslaget. Just upplever vi turbulens på världens finansmarknader. Värdet på små länders, som Sveriges, valutor sjunker. Om vi skulle följa Skånes partdistrikts förslag, tror jag, att kronan skulle sjunka som en sten och alla svenskar därigenom bli fattigare.


Den hårda kritiken riktas i ordalag som handlar om att detta spelar borgerligheten i händerna t ex säger ordförande i socialdemokraterna i Halland Hans Hoff som i SVD säger
Det finns ju inte en borgerlig pr-byrå i världen som kan skada socialdemokraterna så mycket ledningen i Skåne gör med de här utspelen.


Visst kan det vara så. Men jag håller nog med Jonas Morian | PromeMorian om att detta är en smula överdrivet.
Själv tror jag att olyckskorparna överdriver den interna s-debattens betydelse. Mona Sahlins ställning som partiledare är inte hotad, trots envisa påståenden om motsatsen. Inte heller lär grunderna för den ekonomiska politiken läggas om. Om det är något som är förankrat inom socialdemokratin så är det ansvarstagandet för landets finanser.

För att koppla tillbaka till min inledning. Klarar inte socialdemokratin av att debattera även sånt som ifrågasätter centrala delar i politiken så stänger vi dörren för engagemang och deltagande i en bred socialdemokratisk rörelse. Om ett enda område undandras att kunna diskuteras så kommer socialdemokratin att få det svårt. Öppenhet och debatt – när tid för sådan finns är viktigare än att tillfredställa de borgerliga opinionsbildarna.

Min uppfattning går väl att sammanfatta i vad som Voltaire tillskrevs ha sagt Detta citat är dock skrivet av Evelyn Beatrice Hall 128 år efter Voltaires död :
Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.


SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Anders sa...

Vi ska vända på det här galna resonemanget att olika meningar är skadliga!

Det finns inget mer levandegörande än att diskutera svåra saker - och inta olika ståndpunkter.

Att det syns utåt att SAP har olika viljor och ståndpunkter är finemang!

Bara vi kunde le lite och säga det till både media och väljarkåren, så vore allt fröjders.

Anders sa...

Tillägg: Att säga vi har högt i tak och debatten är livlig, först sen samlar vi oss och regerar när vi stött och blött det ordentligt,

El Rubio sa...

Problemet inom S är att det är för lite uppror, inte för mycket. Därför är det också så tyst om regeringens dumheter när inte drottning Mona sagt vad hon tycker och övriga framträdande socialdemokrater också är tysta eftersom de inte vill riskera eventuella framtida toppjobb.

Men varför diskuteras sånt som budgettak i politiken. Varför ska politikerna sätta regler för sig själva? Varför inte istället diskutera vad man vill istället för reglerna? Varför inte införa ministerstyre istället för tjänstemannastyre?

Varför inte riksdagsmän med ansvar mot väljarna istället för 349 stycken, vars främsta uppgift är att rösta som ledaren säger? Varför inte göra politiken mer politisk och mindre tjänstemannaaktig? Varför tar inte ett parti som slogs för demokratins genomförande ställning för demokratin idag? Varför står man inte upp för informationsfrihet och rätten till anonyma åsikter?

Anders sa...

Jag hållet inte med.
Jag är en av rebellerna i S och man tycker att jag är en OK kille ändå!

Stefan Wikén sa...

Till El Rubio

Problemet inom S är att det är för lite uppror, inte för mycket.
Jag har lite svårt att se ett svar på ett rådslag som uppror.

Därför är det också så tyst om regeringens dumheter när inte drottning Mona sagt vad hon tycker och övriga framträdande socialdemokrater också är tysta eftersom de inte vill riskera eventuella framtida toppjobb.
Du vet likväl som jag att den typen av generaliserade påståenden är omöjliga att svara på. Dessutom så är det retorik typ: Har du slutat slagit den fru? Det är alltså fullständigt meningslöst att på ett sådant påstående gå vidare och diskutera brist eller inte brist på oppostion.

Men varför diskuteras sånt som budgettak i politiken. Varför ska politikerna sätta regler för sig själva?
Den frågan är central. Vad var orsaken till att vi införde dessa regler? Historielöshet brukar i sådana fall vara stor. Jo, orsaken var att Sveriges ekonomi var i fritt fall och trovärdigheten är A och O kring en liten valuta som Sveriges. Eller passussen jag citerade från Jan Andersson "Vi socialdemokrater skulle förlora vår trovärdighet i den ekonomiska politiken om vi skulle följa förslaget. Just upplever vi turbulens på världens finansmarknader. Värdet på små länders, som Sveriges, valutor sjunker. Om vi skulle följa Skånes partdistrikts förslag, tror jag, att kronan skulle sjunka som en sten och alla svenskar därigenom bli fattigare." Det är orsaken till att sätta regler för sig själva.

Varför inte istället diskutera vad man vill istället för reglerna?
Tja, det finns mycket att göra t e x att kommuner och landsting behöver mer pengar , för att möta den ökade ungdomsarbetslösheten, bygga om miljonprogramorådena, helt enkelt en räddningsplan . Det finns säker mycket mer som behöver göras inte minst inom miljöinvesteringar och utbildningsinsatser.

I min del av världen riskerar många företag inte kunna hitta rätt utbildad arbetskraft när vi gått igenom krisen.

Varför inte införa ministerstyre istället för tjänstemannastyre?
Frågeställningens komplexitet gör inte att det går så lätt att svara på. Mitt snabba och för den delen mycket förenklade svar är att då blir politikern tjänsteman. Samtidigt inser jag att frågan kräver ett djupare svar för att bli tagen på allvar på riktigt.

Varför inte riksdagsmän med ansvar mot väljarna istället för 349 stycken, vars främsta uppgift är att rösta som ledaren säger? Här kommer en retorisk fråga som mer syftar till att lyfta fram värdering. I detta fall att ledaren bestämmer allt och alla följer. Detta påstående får stå för dig. Jag håller inte med.

Den första delan om antalet riksdagsledamöter. Tja den diskuteras mer eller mindre kontinuerligt. Själv tror jag att det blir svårare att få kontakt med en riksdagsledamot om det skulle vara färre. Men tvärsäker är jag inte, eftersom det i sin tur skulle kunna innebära ett bättre stöd tilld en enskilde ledamoten.

Varför inte göra politiken mer politisk och mindre tjänstemannaaktig?

Det korta svaret är: Ja det finns en del att göra. Men utifrån min vardag så vet jag att inte blir man mindre tjänstemannaaktig genom att kliva in och sköta tjänstemanna uppgifter.

Varför tar inte ett parti som slogs för demokratins genomförande ställning för demokratin idag? Varför står man inte upp för informationsfrihet och rätten till anonyma åsikter?
Det är klart att socialdemokratin tar ställning för demokratin idag!

Däremot så är det bara att konstatera att det finns fortfarande en del att göra när vi nu möter nya verkligheter. Men socialdemokratin är i frågorna som IPRED och FRA en spegel av allmänhetens uppfattningar och det kommersiella trycket. Personligen har jag alltid tyckt integritetsfrågor vara viktiga, men alltid kännt mig mycket ensam. Orsaken är hälsan tiger still. Däremot tror jag att integritetsfrågorna kommer att vara centrala under de kommande årtiondet.

Anders sa...

Stefan, bara jag lyckas ordna upp mitt liv rent ekonomiskt har vi saker att uträtta.
1)vinna val.
2)föra fram idéer.
3)Tala om vad vi vill
4)skapa praktiskt hållbar politik av det.

Och om det då ryker lite flisor inom partiet under denna levande vitaliserande process - så mycket roligare!