måndag 26 oktober 2009

Dålig koll!

Det är lite märkligt att Krokoms kommun imorgon har extra Kommunstyrelse, extra Barn- och utbildningsnämnd, samt presidie i Bygg- och miljönämnd. Klockan 08.00 börjar det extra Kommunstyrelsesammanträdet och 08.30 de två senare sammanträdena.

När behovet är så stort att ha extra sammanträden så kan det inte tyda på annat än dålig framförhållning, dålig kontroll på frågorna - ja helt enkelt en dålig styrning av kommunen.

Dessa extra möten kostar extra pengar eftersom inte den borgerliga majoriteten kan får fram ärendena i tid.

SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , ,

Inga kommentarer: