onsdag 21 oktober 2009

Jag gick i fällan - dålig fakta kontroll - men rätt i sak!

Aftonbladet avslöjar idag att två motioner gått i deras riggade fälla. En av motionerna har jag ansvarat för och känner mig därför mycket dum.

Självklart borde jag ha gjort en bättre fakta kontroll. Jag borde av självklart ha granskat de underlag som jag hade framför mig när jag skrev underlaget om dessa - åtminstone de som jag använde mig av. Kontrollera siffror och vilka avsändarna egentligen var.

Problemet med uttagsskatt har tagits upp för långt innan jag kom in som ersättare i riksdagen. Det har särskilt tagits upp med mig av Coompanion.

Motionen - som du kan läsa här - tar sikte på att "den kooperativa idén – att samarbeta för att lösa gemensamma behov och problem – är något som de absolut flesta tycker är bra och bör uppmuntras. Samarbete är viktigt både för att stärka samhällsgemenskapen likväl som för att lösa enskilda uppgifter och behov. I snart 100 år har avdragsrätt för återbäring, utan uttagsbeskattning, praktiserats i Sverige." (Citat ur motionen)

Jag inser dock att syftet solkats p g a mitt slarv. Och det är nog det värsta i hela denna historia.

Vad i motionen har jag kopierat?
Följande skrivningar i motionen är direkta avskrifter av materialet från det fejkade "Stiftelsen välj vindkraft":

"Av de 2 TWh el som i dag kommer från vindkraft ägs 300 GWh av hushåll och bostadsrättföreningar som köpt andelar i vindkraftverk runtom i landet. Vindkooperativen är på god väg att bli en folkrörelse, som producerar 10 procent av den svenska vindkraftselen. Men helt avgörande för en fortsatt expansion är att uttagsskatten på el från vindkraftskooperativen tas bort."

"Om den ekonomiska nyttan av vindkraft endast tillfaller de stora elbolagen riskerar utbyggnaden av vindkraften helt att avstanna."

Om fler formuleringar överensstämmer så beror det snarare på att dessa används i sammanhanget av de som diskuterar frågan.

Sakfrågan håller!
Jag vidhåller dock, att även om dessa rader lyfts helt bort så håller motionen i sak.

Och jag kan inte nog betona hur dum jag känner mig och hur tråkigt det är...

Kan dock inte låta bli att konstatera att underlaget som från den fejkade stiftelsen använder formuleringar som i huvudsak vänder sig det RödGröna alternativet. Men det är väl slumpen förståss...!

SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: