tisdag 13 oktober 2009

Turismen en viktig del av länets framtid!

Besökte Camp Åre, tillsammans med Marie Nordén, riksdagsledamot (S) som startat en turné och arbete kring att förbättra förutsättningarna för turismen i länet.

Det var på många sätt ett givande besök. Camp Åre är ett företag som ordnar olika typer av aktiviteter åt hotellen och besökarna i Åre. Företaget arrangerar en del själv, hyr in andra och förmedlar till andra aktörer. Helt enkelt ett av dessa många företag som är helt nödvändiga för att Åre ska vara ett attraktivt turistmål.

Samtalet kretsade kring vad företaget gör och relationerna till andra aktörer, men också kring problem och glädjeämnen. Tydligt var att lågkonjunkturen/finanskrisen slagit hårt mot detta lilla företag. Där främst företagen minskat sina bokningar.

Betydelsen av stora arrangemang diskuterades också.

Ett problem som togs upp var hur de nya a-kassereglerna slår. Dessa innebär nämligen att personer måste säga nej till att jobba några timmar för företaget eftersom de mister A-kassa för en längre period än vad jobbet omfattar. Detta innebär i sin tur att företaget ibland måste säga nej till uppdrag. Den sk borgerliga arbetslinjen innebär helt uppenbart en hämsko för inte minst de mindre företagen i turismbranchen.

Turismen är en basnäring för oss i länet. Det är därför det krävs ett arbete för att utveckla näringen i stort och smått.

Själv tycker jag att det är viktigt att förbättra statistiken kring turismen. Det var också orsaken till att jag skrev en riksdagsmotion om Funktionella SNI-koder.

Jag ser fram emot fler givande träffar och besök kring turismen.

SW

Läs även andra bloggares
intressanta åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: