fredag 2 oktober 2009

Företagsklimatet sämre än 2006

När jag i valrörelsen 2006 var ute och besökte företag i Jämtlands län så kändes det mycket bra. Företagen gick på högvarv. Problemet för flera företag var då att få tag på personal med rätt kompetens. Idag är det en helt annan verklighet som jag möter. Idag är många företagare som inte kan behålla alla medarbetare oroliga för hur de ska få tag på personer med rätt kompetens när orderingången börjar öka igen.

De småföretagen utgör ryggraden för framtidstro och utveckling i ett län som Jämtlands län. Därför är de höga talen av konkurser oroväckande och tecken på att det inte står så bra till med företagsklimatet. Fram till och med juli i år så hade 47 procent fler företag vårt land gått i konkurs än vid samma tid året innan.

Vi socialdemokrater har kritiserat regeringen för höjningen av arbetsgivaravgifter för småföretagare. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna på 5 procent för småföretagen avskaffade den borgerliga regeringen. I årets budget gör regeringen en liten återställare för enmansföretagen. Däremot är det fortfarande ca 30 000 kr högre arbetsgivaravgifter för småföretag med 2-3 anställda idag än det var 2006.

Dessutom så är stödet för företag som vill ge sig ut på exportmarkanden nästan 100 miljoner lägre än det var 2006. I Jämtlands län så är det allt för få företag som arbetar på den internationella marknaden.

Avvecklingen av de strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher är olycklig eftersom dessa behövs om Sverige ska kunna behålla sin tätplats i den globala konkurrensen.

Det som småföretagare har tagit upp mest med mig de senaste månaderna är den sk ”fakturamodellen”. Systemet som används både vid ROT-avdrag (reparation, ombyggnad, tillbyggnad) och för hushållsnära tjänster. Den statliga subventionen ska administreras av det lilla företaget som ska få ut pengarna i efterhand av skatteverket. I detta ligger flera problem som både ökad administration och risk för det lilla företaget.

Dessutom så har regeringen misslyckats med att ge industrin långsiktiga besked om energipolitiken genom en blocköverskridande energiöverenskommelse och det forskning och utveckling inom till exempel miljö- och energiteknik för små- och medelstora företag inte fått tillräckliga resurser.

Tillsist så har regeringen också försuttit chansen att i krisbekämpningen att göra en grön omställning med de nya jobb som det skulle medföra.

Det är därför inte så konstigt att Företagarnas senaste mätning visar att förtroendet för regeringens näringspolitik minskar.


SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: