söndag 13 juni 2010

På väg till Manchester och lite om kooperation!

Är på väg till Manchester för att i ett par dar delta i en studieresa och utbyte för ordföranden i Coompanion runt om i Sverige. Sitter därför på tåget och funderar kring de kommande två dagarna. Även om det är mycket att åka ifrån just nu, så ska det bli skog att både besöka Manchester och träffa mina ordförande kolegor från övriga landet.

Kooperation är ett idébaserat företagande. (Varför står det inget om detta på Coompanions webbplats - eller är jag bara för dum för att hitta? Eller också har det något med kärnverksamhet att göra...) som Coompanion är rådgivningsorganisation för. Coompanion har både ett nationellt och regionala uppdrag att ge information, utbildning och råd om kooperation och att starta nya kooperativa verksamheter.

Rochdale i Manchester anses vara den moderna kooperationens vagga. Även om kooperation har funnits i alla kulturer, i alla länder i alla tider - även om det inte har kallats så. Vad som däremot formulerades från vävarna i Rochdale och som fortfarande lever kvar, dock moderniserat och omformulerat, är de kooperativa principerna: (som det står på HSB:s webbplats)
"De kooperativa principerna är riktlinjer för hur kooperativa företag ska omsätta sina värderingar i handling. Internationella Kooperativa Alliansens (IKA) förklaring av den kooperativa identiteten är följande:

* 1:a principen - Frivilligt och öppet medlemskap
Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

* 2:a principen - Demokratisk medlemskontroll
Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

* 3:e principen - Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår.

* 4:e principen - Självständighet och oberoende
Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

* 5:e principen - Utbildning, praktik och information
Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar. De informerar allmänheten – särskilt unga opinionsbildare – om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

* 6:e principen - Samarbete mellan kooperativa föreningar
Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

* 7:e principen - Samhällshänsyn
Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna."
För mig är den kooperativa idén och de kooperativa principerna viktiga, i annat fall blir det som vilket företagande som helst.

För övrigt ett område som jag ser fram emot att det blir lite positiv utväxling på efter en RödGrön valseger.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: