torsdag 3 juni 2010

Tydligare styrmedel av vården istället för trixande och fixande kräver

Idag följer Ylva Johansson (S)upp artikeln om jämlikvård i SvD genom att presentera både vederhäftig kritik mot den borgerliga regeringens kömiljard och vårt alternativ med vårdkontrakt mellan vårdgivaren och den enskilde patienten.

Kritiken mot kökortningmiljarden blir kort och gott fixande och trixande av den borgerliga regeringen med statistiken. Och betalar därmed ut kömiljarden på felaktiga grund. Alexandra hänger med och på en bra och pedagogisk bild som jag gärna vill förmedla.

Det finns ett alternativ till detta trixande och det är genom att tillföra mer resurser till sjukvården, gynna de landsting som klarar vårdgarantin och inför ett patientkontrakt som innehåller tids- och behandlingsplaner inklusive både remisser och återbesök. En viktig del är att det ska finnas preciseringar av övergångar mellan olika vårdgivare, samt självklart kontaktpersoner.

Den förre socialdemokratiska chefen vid S-kansliet i riksdagen, Hans Dahlgren som numera är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna har lämnat en replik till Ylva Johansson (S) mfl artikel igår om jämlikvård.

Peter Andersson har direkt bemött detta utifrån det landsting som kanske är mest privatiserat och har flest privata vårdgivare. Han skriver bl a
"Vården resurser kan inte "flyta fritt" utan hänsyn till hur ohälsan ser ut hos befolkningen. Det är lite synd att Dahlgren blir partipolitiker i stället för att konstruktivt medverka med synpunkter från en viktig vårdaktör om hur brister i välfärden ska kunna lappas över. Det som är kärnan i de rödgrönas budskap."
Katarina konstaterar kort och gott att vårdföretagarna pratar i egen sak. Hon avslutar sitt inlägg med:
"Det finns bättre modeller än den som Alliansen har beslutat om. Deras drivkraft har haft fel fokus. Vi behöver en modell som sätter patienten och kvaliteten i främsta rummet där inte företagens intresse blir det som blir drivkraften och som slutligen formar besluten."
Johan, Mitt i steget gör som vanligt en snabb och träffande analys.
S-BUZZ har som vanligt koll på läget och konstaterar Fritt val för Vårdföretagarna är inte detsamma som fritt val för patienter.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: