fredag 4 juni 2010

Ung, sommar och inget jobb!

Hanna Bergstedt skriver om betydelsen av en ingång i livet i ett blogginlägg idag. Ett personlig reflektion om betydelsen av sommarjobb och att få tjäna sina egna pengar.

Det är en viktig fråga att lyfta nu när sommarlovet, studenten och firandet står framför dörren. Och vi vet att efter avslutnings- och hyllningstalen så står ett antal ungdomar med en lång sommar framför sig, med vare sig jobb eller pengar. Unga människor som balanserar på tröskeln till vuxenlivet.

Självklart är vägen för de unga in i vuxenlivet inte som de borgerliga föreslår, precis som Hanna skriver, att dumpa ungdomslönerna. Eller som Reinfeldt gjort att övervältra ansvaret för sommarjobben på kommunerna.

I min kommun vill vi bygga ut och utveckla sommarjobben av precis de anledningar som Hanna tar upp. Det ger möjlighet till inkomst, ger arbetslivserfarenhet, får den enskilde att växa och samtidigt skaffa sig nya erfarenheter som är viktiga för klivet in i vuxenlivet.

Jag tackar Hanna för ett bra och viktigt inlägg och instämmer i hennes avslutande ord:
"Vi behöver istället en regering som har tilltro till de unga, som tar ungdomsarbetslösheten på allvar inte betraktar den som en synvilla, som satsar på sommarjobb på utbildning och särskilt stöd till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden."
S-Buzz har också uppmärksammat Hannas postning.

Läs också Alexandras postning MUF som handlar om hur hon som ung bröt med Moderata Ungdomsförbundet.

Annat..
Martin skriver om Den sjuka vården syns inte i statistiken

Vem tänker ta det politiska ansvaret för sjukvårdsfusket? frågar Peter Andersson och konstaterar att det nuvarande borgerliga styret med Filippa Reinfeldt i spetsen.

Peter har också hunnit med att posta omRiksdagens utredningstjänst om de 25.000 förlorade välfärdsjobben
"PM:et från riksdagens utredningstjänst må innnehålla reservationer och osäkerheter: Men helt solklart är att man ändå kan visa att de 25.000 välfärdsjobb som har försvunnit i välfärdssektorn. just HAR försvunnit. När utredningstjänsten "rotar fram" siffrorna ur tillgänglig statistik gör man det hos SCB, dels genom AKU:n (arbetskraftsundersökningar) dels genom KS, (kortperiodisk sysselsättningsstatistik.I jämförelsen ovan beskrivs sysselsatta respektive anställda inom vård och omsorg för första kvartalet 2010 jämfört med samma period året före. 2009 var det i tusental 698,9 sysselsatta i sektorn. 2010 var det 674,2. "

Krassman kommenterar Demoskop med uppmaningen att vi måste fortsätta att berätta att valet handlar om ett vägval mellan jobb eller ökade klyftor.

... och Johan skriver om Om "Ship to Gaza" och ett pris ingen talar om
Röda Berget konstaterar att nu kom anklagelsen om antisemitism.

Tillsist vill jag slå ett slag för ett tänkvärt inlägg av Mia som skriver om Dåliga chefer leder till ineffektiva organisationer och sjuka anställda, en postning som föranleder eftertanke hos alla som sitter i styrelser men ansvar för personal.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: