onsdag 1 september 2010

Minska skatteklyftan för Sveriges pensionärer!

Måste skatteklyftan mellan pensionärer och de som jobbar vara kvar?
De borgerliga regeringspartierna svarar ja på den frågan. Pensionärsskatten - klyftan i beskattning mellan pension och lön - ska vara kvar. Vilket framgår av de borgerliga regeringspartiernas gemensamma politik. Däremot så försöker de enskilda parterna komma undan, som ex Göran Hägglund

Vi Socialdemokrater, tillsammans med de andra RödGröna partierna, svarar nej. Skatteklyftan mellan de som har jobbar och de som idag jobbar ska inte vara kvar.

För oss Socialdemokrater så måste principen att lika inkomst ska ha lika beskattning. I vårt RödGröna regeringsalternativ så är vi tydliga med att skatteklyftan ska bort. I ett första steg halveras och den andra halvan under mandatperioden om ekonomin så tillåter.

Jag tycker det är märkligt med denna apartheidpolitik mellan generationerna. Istället har vi flera konkreta förslag

Vi tycker inte att vi ska fortsätta med nya stora skattesänkningar. I stället för att sänka skatterna – mest för dem som har det bäst väljer vi att investera i välfärden och föreslår nu en rad nya satsningar på äldre. Den borgerliga regeringen har en äldrepolitik utan några som helst ambitioner.

Genom våra förslag vill vi att livskvaliteten för äldre ska förbättras. Vi vill därför införa fria timmar i äldreomsorgen. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska kunna ge möjlighet till egen tid - t.ex. för att besöka ett museum eller ordna en fest festmåltid. Vi vill också att maten för äldre ska bli bättre och föreslår en satsning på 50 miljoner för att höja kvaliteten på maten. Vi vill också öka möjligheterna för äldre par att fortsätta bo tillsammans. Därför föreslår vi omfattande stimulansmedel till kommuner som erbjuder sådana lösningar.

Vardagen måste bli smidigare för våra äldre. Det blir det om det är enklare att få hemtjänst t ex måste det vara möjligt att få några timmar bara genom att anmäla sig om man är äldre än 75 år. Vi vill också införa hemläkarbilar och under 2011 avsätter vi 100 miljoner kronor för att på detta sätt förbättra vården för äldre. En annan reform för att föra ålderdomen smidigare är att underlätta för fler personer att få omsorg på sitt eget språk. Allt fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska och vi föreslår därför en satsning för att stimulera detta.  

Våra RödGröna besked är tydliga: Ta bort skattegapet - pensionärsskatten. Konkreta förslag i en äldrepolitik för ökad livskvalité och en smidigare vardag. De borgerliga regerings partierna står tomhänta tomhänta.

Aktuella bloggar: (M)ytbildning om de rödgrönas politik av Martin Moberg, Ett öppet brev till Alliansen som kräver lika öppna, och tydliga, svar av Johan Westerholm.

Missa inte vad Martin skriver om medialandskapet.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: