lördag 11 september 2010

Ett misslyckande ska väl kallas ett misslyckande?

Häromdagen skrev Thomas Östros i DN om skillnader, misslyckanden och lögner från Anders Borg och den borgerliga regeringen.

Orsaken till att Anders Borg ljuger är självklart för att valrörelsen inte ska behöva handla om vilken färdriktning Sverige ska välja den 19 september.

Läs gärna hela artikeln.

Artikeln pekar bla på
att den Socialdemokratiska regeringen lämnade över ett överskott på 70 miljarder 2006. Idag har Anders Borg åstadkommit ett underskott med 30 miljarder. En försämring på 100 miljarder. Anders Borg och de borgerliga partierna sänker alltså skatterna med lånade pengar.

att 2006 beskrevs Sverige att det rådde massarbetslöshet av de borgerliga partierna. Har då de sänkta skatterna för lånade pengarna inneburit positiv effekt på arbetsmarknaden?

Resultatet idag är att sysselsättningsgraden i dag är 1,8 procentenheter lägre än oktober 2006, enligt SCB/AKU säsongsrensade data. Det motsvarar 100 000 färre jobb under mandatperioden. Det är idag 100 000 fler än oktober 2006, enligt SCB/AKU säsongsrensade data.

Ett misslyckande ska kallas för ett misslyckande och den borgerliga regeringen har sannerligen misslyckats med jobben.

Thomas Östros pekar också på en tydlig lögn från Anders Borg (en strategi som återkommer under valrörelsen) för att undergräva de RödGrönas trovärdighet. Han skriver:
"Anders Borg säger att vi har underfinansierat ett förslag om att förändra SGI (sjukpenninggrundande inkomst) i sjukförsäkringen. Men vi har inget sådant förslag. Det är således ett rent påhitt."


Fördelningseffekten av de gjorda skattesänkningarna visar att det är de med de högsta inkomsterna som tjänat absolut mest. Analysen visar att den hundradelen av befolkningen som har en inkomst om cirka en miljon kronor eller mer per år har fått lika mycket som 25 procent av svenska folket tillsammans.

De samlade skatteförändringar som genomförts har haft en mycket dålig fördelningspolitisk effekt. De med höga inkomster och stora förmögenheter har varit de som tjänat absolut mest. Paret Reinfeldt har beviljat sig själva sänkt skatt med cirka 125 000 kronor bara i år.

De borgerliga planerar ytterligare skattesänkningar med ännu sämre fördelningsprofil.

Valet står mellan jobb och välfärd eller sänkta skatter och ökade klyftor.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: