fredag 17 september 2010

Regeringen ansvarar för hur sjukförsäkringen fungerar för medborgaren

Jag tycker det är viktigt att slå fast att det är den borgerliga regeringen och nuvarande riksdagsmajoriteten som ansvarar för hur sjukförsäkringen är utformad. Marika på Storstad har idag en utmärkt genomgång av vad de borgerliga har gjort.

Hon tar också utgångspunkten i SVEKET. En text som delats mer än 18.000 gånger på Facebook.

De som jag har skrivit om igår och i förgår

Marika skriver
Jag vill påminna om några av de förändringar av sjukförsäkringen som regeringen beslutat om (läs gärna mer i denna utmärkta sammanställning, varifrån punkterna är hämtade):

1. Sjukpenningnivån har sänkts från 80 procent till 77,6 procent för alla

2. En ”rehabiliteringskedja” med fasta tidsgränser har införts. Vid 180 dagars sjukskrivning prövas arbetsförmågan. Alla sjukperioder ska räknas in, vilket innebär att man mycket snabbt kan befinna sig i slutet av kedjan, trots att sjukdomsfallet är nytt.

3. ”Vanlig” sjukpenning på 77,6 procent av inkomsten har begränsats till max 364 dagar. Därefter kan man ansöka om förlängd sjukpenning, som motsvarar 72,75 procent av inkomsten. Ett fåtal personer har rätt att fortsätta få 77,6 procent.

4. Arbetsförmågebegreppet har ändrats. Det saknas numera möjlighet att ta andra
hänsyn än till nedsättning i arbetsförmågan vid sjukskrivning. Arbetsförmågan bedöms mot den reguljära arbetsmarknaden, som är ett betydligt vidare begrepp än den normala arbetsmarknaden, som användes i tidigare lagstiftning. Detta innebär i praktiken att det blir svårare att få sjukpenning – fler än tidigare bedöms ha ”arbetsförmåga”.

5. Kraven för att få permanent sjukersättning (”förtidspension”) har skärpts. Det medicinska tillståndet ska vara ”stadigvarande”, vilket är det snävast definierade kravet i hela OECD. Nedsättningen av arbetsförmågan ska bestå för all överskådlig framtid, även efter 65 års ålder.

6. De som haft sjukersättning har inte längre rätt att få tillbaka den sjukpenninggrundande inkomst som man hade tidigare. För dem som är arbetslösa och blivit av med sin sjukersättning innebär det att man inte kan få sjukpenning förrän man fått stadigvarande arbete igen.

7. En ny arbetsmarknadspolitisk insats, arbetslivsintroduktion, har införts för dem som utförsäkras. Den pågår i tre månader och kräver att den utförsäkrade skriver in sig på Arbetsförmedlingen för att få inkomst. Inkomsten motsvarar a-kassenivå, eller, för den som inte kvalificerar sig, 1115 kronor i veckan.

8. Regeringen har efterhand backat något och mjukat upp några av reglerna kring arbetslivsintroduktionen. Ett fåtal av dem som utförsäkrats får rätt till förlängd sjukpenning. För övriga införs att de får ansöka om ny sjukpenning efter tre månader. Försäkringskassan får också viss möjlighet att skjuta upp prövningen mot hela arbetsmarknaden efter dag 180.


Läs hela Marikas inlägg hon tar upp många exempel på människor drabbats t ex Kjell Rautio, läkaren Jörg Teichert, professorn Marianne Lilliequist, Hanna, Carina Skoglund, Selma, Ari tog sitt liv

Läs Marikas hela inlägg.

De borgerlig partiernas uttalade syfte med detta är att sänka skatten.

Andra bloggar:
Peter Högberg skriver Vi behöver ta makten. För de svagas skull
Martin Moberg skriver att Moderaterna har ingen koll alls...
Peter Andersson skriver En valdag då du har ett ansvar för Sverige
Röda Berget skriver Så knäcker Regeringen Reinfeldt en människa
Alliansfritt skriver Såhär finansieras skattesänkningarna

Annat: TV 4,Ab, SvD,Ex.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: