torsdag 9 september 2010

Den 19 september får Sverige en ny färdriktning!

Socialbidragen ökar i Sverige. Det finns kallafakta på detta.

"Utanförskapet" har ökat, även om begreppet var en uppfinning för att motivera nedmontering av arbetsmarknadspolitiken, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Ja, motiv till att göra världen lite otryggare och ofriare att leva i för den drabbats av sjukdom, arbetslöshet och fått andra törnar. Däremot är det inget som media granskar.

Den i nyspråk kallade arbetslinjen innebär att bidragen ökar enligt TCOs ekonomer.

Statsskulden ökar. Det blev inte fler jobb. Idag är det 100 000 färre som har jobb än 2006. Ungdomsarbetslösheten som är en av de högsta i Europa, anses vara en synvilla.

Det finns ett alternativ till ökade klyftor, sänkta skatter och passivitet när det gäller att ge ungdomar jobb eller utbildning.

Den rödgröna regeringsplattformen är presenterad.
Den handlar om ansvar för framtiden, att Sverige ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna.

Det är färdriktning för jobb och tillväxt, istället för ökade klyftor. Satsningar på bättre skola, vård och omsorg istället för skattesänkningar för dem som tjänar mest. En färdriktning med ett aktivt klimatarbete istället för passivitet och glömska.

Några av punkterna i plattformen är:
 Skapa 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser
 Slopa arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer unga utan jobb
 Förbättra villkoren för småföretag genom sänkta socialavgifter, sänkt moms i
restaurangbranschen och ökad tillgång till riskkapital
 Investera minst 12 miljarder mer i skola, vård och omsorg
 Sänka maxtaxan i förskolan med 360 kronor för första barnet och 240 kronor för
andra – det vill säga 600 kronor för en tvåbarnsfamilj
 Anställa 6 000 fler lärare i grundskolan
 Genomföra ett kompetenslyft i förskolan och sätta upp ett nytt mål om max fem
barn per anställd i förskolan
 Vård efter behov, inga gräddfiler. Fler hemläkarbilar, närakuter och kvällsöppna
vårdcentraler. Fri tandvård för personer upp till 25 år
 Stupstocken i sjukförsäkringen ska avskaffas. Utförsäkrade som behöver det ska
återförsäkras. Ersättningen för sjukskrivna ska förbättras.
 Investera 100 miljarder i infrastruktur, kollektivtrafik och höghastighetståg
 Behålla ROT-avdraget hela mandatperioden och utvidga det med en klimatbonus
 Införa ett klimatavdrag så att fastighetsavgiften tas bort i tre år för de hushåll som investerar i sin bostad och sänker energiförbrukningen med 30 procent
 Nytt Klimatinvesteringsprogram – för att stimulera lokalt klimatarbete
 Stöd till dem som vill göra om sin bensinbil till en miljöbil


Valet är ditt
av Mikael Abramsson, Centern talar med kluven tunga från Röda Berget, De unga vill inte vara en synvilla av Katarina Nyberg Finn, som också skriver om Chockerande om RUT-avdraget, Mycket glädjande och in(s)pirerande av Martin Moberg, Rättvisa från Rasmus Lenefors, En finansministers tomma tyckande av Peter Andersson

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: