måndag 7 juni 2010

HBT-Sossen har gjort en 10 i "topp" lista

Listan visar på tycker jag 10 bra skäl varför Sverige behöver en ny RödGrön färdrikting. Därför citerar jag hela listan.
Hög arbetslöshet bland unga
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland den högsta i Europa (Eurostat) samtidigt har 40 000 komvuxplatser försvunnit mellan läsåren 2005/2006 och år 2008/2009 (Skolverket)

100 000 färre jobb
Regeringens ensidiga fokus på sänkta skatter har inte fungerat. Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit över 100 000 fler. Sysselsättningen – mätt som andel - har minskat med 100 000 personer. (SCB)

Den rikaste procenten har fått 25 gånger mer
Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans. (RUT)

Långtidsarbetslösheten biter sig fast
Antalet långtidsarbetslösa har ökat med 140 personer per dag det senaste året (SCB) Trots många arbetssökande misslyckas 1 av 5 rekryteringsförsök pg. att de arbetssökande saknar rätt kompetens (Svenskt Näringsliv).

100 miljarder i sänkta skatter
Redan har skatterna sänkts med närmare 100 miljarder kronor (RUT). Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (sammanställning av de borgerliga partiernas utspel)

25 000 färre jobb i välfärden
Under det senaste året har antalet anställda i välfärden – oavsett driftsform - blivit uppskattningsvis cirka 25 000 färre (SCB)*

Moderaterna är ett socialbidragsparti
Socialbidragen ökar i mer än 90 procent av landets kommuner. (Socialstyrelsen)

70 000 fler i utanförskap
Det är över 70 000 personer fler i utanförskap än vid valet. Detta gäller både om man räknar som moderaterna gjorde i valrörelsen och som de gjorde efter valet. (RUT)

Arbetslösheten ökat snabbare i Sverige
Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa. Arbetslösheten i Sverige är nu högre än i jämförbara länder såsom Belgien och Tyskland (Eurostat)

Moderaterna har vänt överskott till underskott
Den borgerliga regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Det har nu förbytts i ett underskott som är ungefär lika stort. (Finansdepartementet)

* SCB anger att det har försvunnit närmare 40 000 jobb i den kommunala välfärden. Men vissa av jobben har övergått till privat sektor.


Kom ihåg att Fredrik Reinfeldt vill bedömas utifrån hur den borgerliga regeringen klarat arbetslösheten. Om detta har Johan en intressant postning där han också gräver i gamla motioner. Då får vi reda på hur moderaterna beräknar utanförskapet.

"Bättre matchning på arbetsmarknaden: AMS måste reformeras och avpolitiseras för att säkerställa att arbetsmarknadspolitiken inriktas på att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Genom att AMS får en mer självständig ställning, tydligare mål, större möjligheter att prioritera mellan olika åtgärder och en enhetlig myndighetsorganisation kan matchningen förbättras. Arbetsmarknadspolitiken måste också inriktas mer på åtgärder som leder till permanenta anställningar i näringslivet".
Citat är från motionen som Johan lyfter fram i sin postning. Han ställer också frågan:
Hur gick det med det här egentligen? Snarare tvärtom skulle jag säga. Eftersom regeringen Reinfeldt har agerat helt på tvärs mot andemeningen i denna motion. Med att skära bort 75 procent av alla de åtgärder, som till exempel riktad arbetsmarknadsutbildning för att anpassa arbetskraften till industrins behov har AMS bara haft tre verktyg, Fas 1, Fas 2 och Fas 3. Där arbetsgivare i Fas 3 får betalt för att ta emot arbetslösa för okvalificerade arbetsuppgifter. En sådan som jag fick reda på häromdagen var en markägare som tagit emot tio arbetslösa ungdomar som han satte att plantera granplantor. Och han fick ersättning för att sätta var och en av dessa ungdomar i arbete.

HBT-Sossen har också en postning om hur ungdomsförbunden diskriminerar. Detta har också Martin uppmärksammat.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: