tisdag 22 juni 2010

Statsskulden ökar med regeringen Reinfeldt

Igår kväll debatterade jag med Centern i Krokom. Meningsväxlingen var intressant eftersom alla siffror som pekar på hur misslyckad den borgerliga politiken med ökade klyftor, ökad arbetslöshet och minskad välfärd viftades bort.

De borgerliga företrädarna slår sig för bröstet och menar att ekonomin är så bra. Men verkligheten är att Reinfeldts borgerliga regering sänker skatten, mest för den rikaste procenten, minskar på antalet anställda inom välfärden och skickar notan på framtiden.

Idag ökar statsskulden igen - vi sänker helt enkelt skatten med lånade pengar.

Något som Roger Jönsson tagit upp i en intressant postning. Han skriver bl a
Detta är en trend och utveckling som måste brytas. Pratet om att ekonomin är i ordning stämmer inte riktigt när siffror och påstående skärskådas närmare. Ekonomin kan vändas till det bättre men då beror det på andra länders satsningar för att få igång de ekonomiska världshjulen och inte på alliansen, vars senfärdighet har kritiserats av det Finanspolitiska rådet, Anders Borgs eget råd. Något att fundera på.
Krassman krossar en annan myt om den borgerliga politiken. Han skriver om hur bidragen skenar i det moderatstyrda Sverige.
"Under förra året ökade antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd (socialbidrag) enligt Socialstyrelsen. Omkring 11 miljarder kronor betalades ut under 2009 i socialbidrag av Sveriges kommuner. Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd ökade till 237.000, drygt 22 000 fler än året innan och även i år har ökningen fortsatt. Under första kvartalet betalades det ut 8 procent mer socialbidrag än under samma period 2009.

Socialstyrelsen kan även konstatera i sina siffror att det är de unga som är den största gruppen. De unga mellan 18—29 år utgjorde 41 procent av socialbidragstagarna. Detta trots jobbgarantier, instegsjobb och nystarstjobb. Detta trots sänkta arbetsgivaravgifter för alla unga, sänkt skatt för de som arbetar och Sven-Otto Littorin berömda "lyftet" som skulle skapa närmare 130 000 praktikplatser. Dessa siffror bekräftar bara det som alla egentligen vet men som den borgerliga alliansen väljer att förneka. Utanförskapet ökar, och har så gjort sedan de tog makten 2006."
Martin skriver om God och näringsriktig mat på våra sjukhus

Annars skrivs många viktiga inlägg om det orimliga med en utrikesminister som finns med i en förundersökning kring de mänskliga rättigheterna och han därför måste ta timeoute.

Johan skrev i helgen en läsvärd personlig krönika som han själv beskriver som varudeklaration. En annan postning som hänger ihop är Peter Andersson som har skrivit om renbloggning

SW

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: