onsdag 23 juni 2010

Det är skillnad på de politiska alternativen

Jag blir ledsen, bedrövad och arg i den ordningen när jag läser Unga Synskadades pressmeddelande om den nya skollagen som riksdagen beslutade idag.

De skriver bl a
Den nya Skollagen betyder:
- Att elever med funktionsnedsättningar Bara ska kunna nå betyget Godkänt.
- Att skolor oavsett driftsform ska fortsätta neka elever med funktionsnedsättningar utbildning.
- Att elever med synnedsättning inte ska få och utveckla punktskriften som läs och skriftspråk.

Inkonsekvent lagtext
Portalparagrafen i propositionen säger ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. Samtidigt begränsas rätten till särskilt stöd. Ekvationen går inte ihop. Att vara ambitiös är inte längre ett alternativ för elever med funktionsnedsättningar.

Sorteringsskola
Den nya skollagen sorterar konsekvent elever i ett A och B-lag. Både genom att ge elever i behov av särskilt stöd sämre villkor än andra och genom att hålla det öppet för skolor att välja bort elever.
Detta borde räcka för att inse att Sverige behöver en ny politisk färdriktning. En regering med en annan människosyn och en annan utbildningspolitik


Alliansfritt
har uppmärksammat detta beslut som riksdagens borgerliga majoritet trumfat igenom som både visar vilken människosyn man har och hur sorteringen i skolan görs allt tydligare.


Roger Jönsson
skriver också med anknytning till den nya skollagen, om hur "enkelt" är det att förbättra elevernas kunskapsnivåer

Martin Moberg är inne på en annan fråga men samma slutsat "En speciell måttstock för borgarna och en för alla andra...."

Röda Berget och S-BUZZ skapar nyheter i rapportplay.


SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: