tisdag 1 juni 2010

Jobben avgör valet - till de RödGrönas fördel!

Det blir allt tydligare att valets stora fråga kommer att handla om arbetslösheten. Jag rekommenderar er att läsa Martins mycket genomarbetade postning om varför jobben är de RödGrönas trumfkort. Röda Berget menar att samma argument gäller för Malmö.

Arbetslösheten stiger och närmar sig 10 procent - med historiskt svenska mått mätt är det massarbetslöshen Sedan förra valet har arbetslösheten har ökat snabbare i Sverige än i EU-snittet. Arbetslösheten i Sverige är högre än i andra exportberoende länder som Tyskland och Belgien. Antalet sysselsatta det senaste året ökar svagt, men sysselsättningsgraden är i princip konstant. Jämfört med slutet på 2006 har sysselsättningsgraden – säsongrensat – minskat med två procentenheter. Det betyder 100 000 färre jobb under mandatperioden. Detta oavsett vad högerns megafoner säger.

Peter konstaterar att om jobbmisslyckandet har socialdemokraterna begärt en särskild debatt om i riksdagen. Det kan vara skäl till detta när regeringen argumenterar åt ett håll och verkligheten går åt ett annat. Något som Peter Högberg refererar och som Johan skriver om:
"Regeringen Reinfeldts politik går egentligen ut på att prata i en riktning och röra sig i motsatt, detta är inte något nytt. Det kallas i PR-sammanhang för triangulering, att lägga sig så nära motståndarens argumentation som möjligt. Men vad vi ser är hur regeringen Reinfeldt nu lyckas föra det till en illusorisk konst. Det är inte statistiken som är illusorisk vilket statsministern hävdar, det är den förda politiken. Den liknar mer dansen ”Moonwalk” som Michael Jackson fulländade. Kroppen ser ut att röra sig i en riktning men den fysiska förflyttningen och effekten är den motsatta."


Ungdomsarbetslösheten har ökat med 31 000, samtidig säger statsministern att det är en synvilla och skyller på felaktig statistik.

Och om det är en synvilla, ja då är det inte konstigt att den borgerliga regeringen har infört ett Aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen. Arbetslösa ungdomar som behöver insatser måste vänta i minst tre månader – i normalfallet mer än 6 månader – innan de kan få tillgång till utbildning eller praktik.

Något som Mona Sahlin lovade när jag lyssnade på henne vid kommundagarna var att avskaffa Aktivitetsförbudet vid den nya regeringens första regeringssammanträdet den 14 oktober.

Jobben är de RödGrönas trumfkort, men då måste vi tillsammans använda de 109 dagar som är kvar till valdagen för att samtala med alla som känner sig osäkra. Detta har också S-Buzz skrivit om.

Annat läsvärt idag är:
Eva som skriver om att detta är skammens land, som handlar om Israels aktuella övergrepp. Något som även Anton postat om. Rosmari har också ett läsvärt inlägg om den blodiga måndagen. Johan skriver om vad som döljer sig i ledarredaktionernas detaljer. Det är lätt att hålla med Kalle Olsson "igår blev Israel lite mer militärmakt och lite mindre demokrati". Själv känner jag tyvärr mig inte särskilt förvånad.

Katarina skriver om socialdemokraterna och företagandet.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

7 kommentarer:

Johan Ulvenlöv sa...

japp, nu är det kämpa som gäller :-)

Ante Johansson sa...

Vi har hög arbetslöshet just nu det är verkligen sant. Men det stora problemet är att vi haft en konstant hög arbetslöshet ända sedan 1992 oavsett vilken regering vi haft. Jag som (S) väljare vill att (S) ska ha en trovärdig politik hur man ska uppnå full sysselsättning. Dom förslag som kommit hittills kommer inte att ge full sysselsättning utan är samma politik som (S) förde mellan 1992-2006 som gav ständigt hög arbetslöshet. Var är förslagen som ska ge full sysselsättning???
// Ante

Stefan Wikén sa...

Det är faktiskt inte riktigt helt sant det du skriver. Arbetslösheten har ökat under den borgerliga regeringen, d v s sysselssättningsgraden har sjunkit, vilket är det mått som brukar användas. Det är dessutom så att den stora sysseslsättnigsökningen i absoluta tal skedde 2006, vilket knappas den nuvarande regeringen kan ta ära åt sig. Johan har en bra bild som visar detta.

Därför kan konstaterar att sänkta skatter, minskade utbildningsmöjligheter, minskade arbetsmarknadsinsatser, minskade riktade insatser till arbetslösa ungdomar, aktivitetesförbud för arbetslösa ungdomar de första tre månaderna, inte har varit en framkomlig väg. Arbetslösheten och klyftorna har ökat. Beroende på att den borgerliga regeringen strategi är sänkta löner och framtvingandet av låglönejobb ska lösa arbetslösheten. En sådan politik innebär dock bara att klyftorna ökar.

De förslag som de RödGröna har lagt fram är satsningar som gör att vi långsiktigt stärker landets näringsliv och som samtidigt ger jobb t ex våra infrastruktursatsningar, som innebär att vi gör smarta klimatomställningar. Vi satsar på välfärden, istället för att rusta ned den. Vi satsar på utbildning för att rusta människor som är utan jobb för framtidens jobb, istället för inga åtgärder som sker just nu.

Vill du fördjupa dig i de förslag som vi lagt kan du läsa mer om på den RödGröna bloggen.

Om du nu verkligen tror på det du själv skriver - så bör följd frågan vara om sysselsättningseffekten är lika (vilket jag ovan bevisat att den inte är) så bör de ökade skillnaderna, ny fattigdomen, den ökande andelen barn som lever i fattigdom vägas in i vilken politisk färdväg som Sverige ska välja.

Ante Johansson sa...

Ursäkta om jag var otydlig i min förra kommentar. Jag menar att vi har haft hög arbetslöshet mellan åren 1992-2010 oavsett regering. Arbetslösheten har varierat under denna tid men aldrig varit under 5 procent oavsett regering. Hur ska vi kunna nå full sysselsättning? Hur ska vi få en lönebildning som fungerar när vi har uppnått full sysselsättning? Under perioden 1992-2010 har jämnviktsarbetslösheten legat på ca 6 procent. För att vi ska få full sysselsättning måste jämnviktsarbetslösheten ner till noll. Hur ska det gå till? Var är förslagen som ger noll procents jämnviktsarbetslöshet?

Jag röstar på (S) men jag tycker inte att förslagen är tillräckligt bra för att nå full sysselsättning. Det krävs något mer annars kommer vi inte under 6 procents arbetslöshet.

Stefan Wikén sa...

Nu ligger arbetslösheten på 9,8 % enligt SCB.
Antalet arbetslösa är 483 000, en ökning med 80 000 sedan samma period förra året.
Antalet långtidsarbetslösa är troligen det högsta någonsin: 161 000, en ökning med 54 000 sedan samma period förra året.
190 000 ungdomar är arbetslösa – det motsvarar 30 %. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa.
Antalet sysselsatta det senaste året ökar svagt, men sysselsättningsgraden är i princip konstant. Jämfört med slutet på 2006 har sysselsättningsgraden – säsongrensat – minskat med två procentenheter. Det betyder 100 000 färre jobb under mandatperioden.

Regeringen har tillåtit att arbetslösheten biter sig fast. Bara under det senaste året har antalet långtidsarbetslösa ökat med 140 människor varje dag. Nu är mer än en tredjedel – 161.000 människor – av alla arbetslösa långtidsarbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har troligen aldrig varit fler.

Nu behövs riktiga insatser – investeringar i jobb, utbildning och lärlingsplatser – i stället för regeringens experiment med ofinansierade skattesänkningar, försämringar i trygghetsförsäkringarna och coachning.

Alla förslag som vi lagt i riksdagen syftar till fler jobb bl a
Satsning på småföretagengenom att sänka arbetsgivaravgifterna med 2 miljarder 2011 och 6 miljarder 2012. Det betyder att ett företag med 2–3 anställda får sänkta kostnader med omkring 40 000 kronor per. Dessutom för de företag och organisationer som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften.

Riskkapitalfond. En marknadskompletterande riskkapitalfond ska bildas med inriktning på våra innovativa och små företag som jobbar inom miljöteknik, kunskapsintensiv tjänstesektor och högteknologisk industri.

Resurser till forskning. Ökade resurser till forskning i småföretag. Offensiva investeringar i besöksnäringen och insatser för fler internationella evenemang. Något som jag och vi andra socialdemokrater i Jämtlands län länge efterlyst

Investering i infrastruktur och kommunikationer Tidigare har investeringar och satsningar i infrastruktur presenterats. Vilket självklart ger jobb under investeringen men bidrar till ökad konkurrenskraft och lättare för våra företag att utvecklas.

Resurser och stabila förutsättningar för välfärden. Satsningar i välfärden med 12 miljarder kronor på vård, skola och omsorg 2011 till 2012 är också redan presenterade. De ökade resurserna motsvarar 10–15000 jobb.

Genom satsningar på generationsväxling i äldreomsorgen, traineeprogram och kunskapslyft 2.0 höjer vi kompetensen och utvecklar välfärden samtidigt som unga får lättare att ta sig in i arbetslivet.

Stabila förutsättningar för kommuner och landsting är viktigt för att inte ryckigheten i välfärdsverksamheter ska vara så stor att de hotar kvalitén. Därför är jag mycket glad att de RödGröna förslagen innehåller både en översyn av statsbidragens storlek för att värdesäkra dem.

Bostadsbyggande för en bättre bostadsmarknad. Förslag på bostadsmarknaden är viktiga för att den inte ska vara ett hinder för arbetsmarknadens utveckling. Det måste vara möjligt att bo där det finns jobb eller där det går att utbilda sig.

De RödGröna vill därför fördubba nyproduktionen av hyresrätter under nästa mandatperiod genom stimulanser till ökat bostadsbyggande, med rimliga hyror. Dessutom finns förslag på ett utvidgat rot-avdrag som omfattar hyreshus som genomför renoveringar för minskad energianvändning, samt bonus för de som genomför energieffektiviseringar i sina radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar.

Stefan Wikén sa...

Politiken måste hänga ihop om vi ska få en fungerande helhet. Alliansen har under denna mandatperiod använt skatteverktyget till att göra det mer lönsamt att arbeta. Väl så, men att bara stimulera tillgången på arbetskraft hjälper föga.

Jag tycker att de RödGröna förslagen är bra. En ordentlig satsning på småföretagen, utveckling av branschsatsningar, inte minst besöksnäringen som är så viktig för mina delar av landet. Bostadsbyggandet vet vi är en viktig motor i ekonomin. Helheten i de RödGrönas förslag skiljer sig rejält eftersom välfärden - skolan, vården och omsorgen ses som viktiga jobben.

Det är helt enkelt en politik som sätter jobben först, minskar orättvisor och klyftor, utvecklar välfärden samtidigt som bygger Sverige mer hållbart.

Hur långt de förslag som vi lagt räcker vet jag inte, men en bra bit längre än vad den förda borgerliga politiken i alla fall.

Ante Johansson sa...

Min frågor anser jag är obesvarade. Hur ska vi få en lönebildning som "klarar" full sysselsättning?

Hur vi få en lönebildning som är i balans vid full sysselsättning?

I övrigt tycker jag (S) politik är överlägsen högerns. Jag röstar (S) men jag är orolig för att vi inte får ner jämnviktsarbetslösheten under 6 procent.