måndag 7 juni 2010

Skarpa för(s)lag för satsningar att bekämpa ungdomsarbetslösheten!

Idag presenterade Socialdemokraterna flera skarpa förslag för att bekämpa arbetslösheten. Något som däremot inte de styrande partierna åstadkommit under hela mandatperioden, trots att ungdomsarbetslösheten i april var över 30 procent. Den har ökat med närmare 60 000 personer sedan valet 2006. Det betyder att alllt fler unga lever på socialbidrag, vilket självklart är ett dåligt sätt att börja resan in i vuxenvärlden.

Regeringsföreträdarna: Centerpartister, Folkpartister, Kristdemokrater och Moderater brukar säga "att vi rår inte för finanskrisen" eller "kom ihåg att vi haft finanskris" och andra liknande uttalanden.

Men det är inte finanskristen utan en medveten borgerlig politik gör gjort att
• unga måste vänta i minst tre månader innan de har rätt till en aktiv åtgärd hos Arbetsförmedlingen.
• utbyggnaden av högskolan minskat samtidigt som ungdomskullarna ökat kraftigt innebär att en minskad andel unga ges möjlighet att studera vidare.
• 1,2 miljarder kronor dragits in från komvux under mandatperioden, trots att ungdomsarbetslösheten ökat dramatiskt de senaste åren.
• nybyggandet av hyresrätter mer än halverats under mandatperioden jämfört med förra mandatperioden, trots att antalet 19 till 24-åringar kommer att vara ungefär 120 000 fler i Sverige år 2012 jämfört med år 2006.
• 147 kommuner uppger att de har brist på bostäder som ungdomar efterfrågar.
• byggandet av studentbostäder i stort sett upphört under mandatperiodens två senaste år. Det innebär att över hälften av landets högskolestudenter studerar på en ort med bostadsbrist för studenter.
• trösklar till a-kassan har höjts. 9 av 10 unga arbetslösa fick inte någon ersättning alls från arbetslöshetsförsäkringen under januari-februari 2010.

Detta och mycket, mycket mer t ex sänkta skatter, går självklart inte att skylla på finanskrisen.

Några av de förslag som presenterades idag var:
• Fler jobb-, utbildnings- och praktikplatser. Vi föreslår fler insatser för unga som leder till jobb än vad regeringen gör. Av totalt 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser riktar vi 20 000 platser till unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.
• Bättre studievägledning och karriärrådgivning. Vi förbättrar studievägledning och karriärrådgivning i gymnasiet och på högskolan. 100 miljoner kronor 2011 och 200 miljoner kronor 2012 satsas i riktat stöd
• Trainee i välfärden och Generationsväxling. Vi ger ett särskilt bidrag till kommunerna för att anställa unga och planera för generationsväxlingen, 1200 platser 2011 och 3000 platser 2012.
• Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet.
• Ungdomslyft. En långtidsarbetslös ung person som saknar fullständig gymnasieutbildning ges rätt att komplettera sin utbildning genom Ungdomslyftet.
5 (14)
• Billigare att anställa arbetslösa ungdomar. Arbetsgivare får skattereduktion under ett år motsvarande hela arbetsgivaravgiften om de anställer en arbetslös person mellan 20-25 år.
• Sommarjobb. I kommuner och landsting innebär socialdemokratiskt styre att sommarjobb för ungdomar prioriteras.
• Fler och billigare bostäder. Vi vill mer än fördubbla byggandet av hyresrätter under nästa mandatperiod. Vårt mål är att bostadsbyggandet 2016 uppgår till 40 000 bostäder.1 Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna. Nyproduktion av miljövändliga hyresrätter och studentlägenheter ska stimuleras med ett statligt investeringsstöd. Vi avsätter sammanlagt 1,4 miljarder kronor åren 2011- 2012.
• Sänkt skatt på ungas boende. Slopad skatt per studentrum och istället beskatta en hel studentkorridor som en bostad ger förutsättningar för sänkta studenthyror med uppemot 1 000 kronor per år. Vi föreslår sänkt fastighetsskatt för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar från 0,4 till 0,22 procent, vilket gynnar unga som ofta bor i flerfamiljshus.
• Investera i ungdomars välfärd. Vi ger kommuner och landsting 12 miljarder mer under 2011 och 2012 för att utveckla välfärden, vilket ökar kommunernas förmåga att stärka stödet till barn och unga.

Här finns hela rapporten.

Martin har skrivit om satsningen.
Peter Högberg beskriver regringenspolitik som moonwalk och föredrar socialdemokratisk poiltik. HBT-Sossen om att ungdomsarbetslösheten inte är någon synvilla. Krassman sjunger om studentens lyckliga dag. Ulrika om att ser ungas behovRöda Berget om att arbetslösheten inte försvinner av sig själv. Alliansfritt undrar hur det går till att förlänga provanställningar utan att ändra i LAS.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: