fredag 11 september 2009

Den borgerliga regeringen och Maud Olofsson struntar i Jämtlands län

Det blir allt tydligare att den borgerliga regeringen struntar i vårt län och försöker att ta tillbaka satsningar som den socialdemokratiska regeringen gjorde.

Krisen har nu tagit ett ordentligt grepp om Jämtlands län och nu går detta att se när det gäller ökningen av socialbidragen som fullkomligt exploderar i vårt län. I hela Sverige var ökningen 19 procent men i Jämtlands län var den nästan 30 procent. Största ökningen är i Bräcke kommun med 51 procent och därefter Åre på 38 procent.

Men det är inte så konstigt eftersom det är nu som alla förändringar och försämringar som regeringen gjort få allt större genomslag i takt med den ökade och långdragna arbetslösheten.

Det värsta är att ungdomsarbetslösheten ökar dramatiskt. Detta får självklart stora effekter på kommunernas kostnader för socialbidragen eftersom de allra flesta inte har a-kassa. I Ragunda kommun är ökningen 40 procent första halvåret 2009 jämfört med samma period 2008.

Det är ungdomarna som drabbas värst när nu arbetslösheten stiger. Enligt prognoserna kommer den totala arbetslösheten att stiga till 11-12 procent under nästa år. För ungdomarna var den i maj i år 30 procent .

Det krävs kraftfulla insatser från regeringens sida för att ge ungdomar sysselsättning, utbildning eller praktik. Det krävs också att regeringen ändrar reglerna så att Arbetsförmedlingen direkt kan sätta in stöd när ungdomar blir arbetslösa. Nu måste de vänta i 90 dagar innan Arbetsförmedlingen kan göra något. Det är förödande för alla de ungdomar som nu lämnas i sticket av samhället.

För enskilda ungdomar och för samhället i dess helhet kan de långsiktiga effekterna av regeringens ovilja att göra något åt arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet bli oerhört negativa. Den ökning av utbildningsplatserna som troligen kommer i höstbudgeten förslår inte långt. Det är fortfarande färre platser efter utökning än vad det var 2006. Nedskärningarna som skett kompenseras inte. Och några nya satsningar sker inte. Inte heller den ovan nämnda ”90-dagarsregeln” kommer att tas bort.

I stället kommer ytterligare ofinansierade skattesänkningar att ske. Och klyftorna i samhället kommer att öka. Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Vi säger nej till ofinansierade skattesänkningar. Vi vill investera i jobb och utbildning. Arbetslösheten måste bekämpas med kraft. Våra ungdomar måste ges en chans till en bra start i livet.

Den borgerliga regeringen har fattat en lång rad beslut som är negativa för utvecklingen i Jämtlands län.

Enligt den senaste statistiken minskar befolkningen i Jämtlands län med 381 till 126 516 personer. Samtliga kommuner i länet, förutom Krokom, har en negativ befolkningsutveckling. Samtidigt har arbetslösheten i länet ökat kraftigt.

Frågan var vad Maud Olofsson, som är ansvarig minister, gör för att vända den negativa utvecklingen i Jämtlans län när det gäller jobb och befolkningsutveckling. Maud Olofsson lämnade ett svar men utan att kommentera situationen i länet.

- Min fråga handlade om situationen specifikt i Jämtlands län, situationen i Västsverige är knappast inte densamma. Och jag tog upp flera konkreta exempel, bland annat när det gäller kompensationen för de förlorade arbetstillfällena i samband med regementsnedläggningen. Men det vill tydligen inte Maud Olofsson kommentera, kan det vara för att hon är medveten om att regeringens politik har fått så stora negativa effekter i länet? säger Berit Andnor.

- Den så kallade arbetsmarknadspolitiska satsning på 23 miljarder som Maud Olofsson tar upp är helt tom på aktiva åtgärder, det handlar enbart om ersättningar till de arbetslösa. Den borgerliga regeringen vann valet för att de lovade jobb istället för bidrag. Det har blivit tvärtom, bidrag istället jobb. Sedan 2006 har utanförskapet ökat med över 100 000 personer, säger hon.

Berit Andnor pekar på en rad beslut som regeringen fattat som varit negativa för utvecklingen i länet. De arbetsmarknadspolitiska medlen har minskats, arbetsgivargiften har höjts för de små företagen, förutsättningarna för Mittuniversitetet har försämrats, Frösö Behandlingshem har lagts ner och de ändrade reglerna för den kommunala skatteutjämningen innebär mindre pengar för Jämtlands län. Regeringen har också kraftigt minskat de statliga ersättningsjobben för förlorade arbetstillfällen i samband med regementsnedläggningen.

- Jag kan inte tolka Maud Olofssons vägran att kommentera detta på något annat sätt än att hon inte tänker göra något för att vända utvecklingen i länet. Det blir alltmer tydligt att Centern har övergivit landsbygden och glesbygden, säger Berit Andnor, riksdagsledamot (S).

Det är inte slut med detta utan justitieministern vägrar ge besked om nya fängelset. Etableringen av ett nytt fängelse var en av de delar som ingick omställningsarbetet efter garnisonsnedläggningen. Men regeringen ger inga besked om detta.

Regeringen beslutade härom veckan att lägga ner SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) och för de arbetsuppgifterna på en ny myndighet som får sitt huvudkontor i Stockholm. En del av jobben ska visserligen vara kvar i Östersund men inte längre som huvudkontor. Det analyskluster som vi byggde upp efter försvarsbeslutet monteras ner av regeringen bit för bit. Första lades ALI ner och nu SIKA.

Lägger vi samman detta bedriver regeringen en fientlig politik mot Jämtlands län. Det går inte att tolka på något annat sätt.

SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: