torsdag 17 september 2009

Krisen är inte över!

Två dagar efter att statsminister Reinfeldt utropat att nu är botten nådd på ett sätt så att den naive skulle kunna tro att krisen är över, presenterar SCB (Statistiska centralbyrån) uppgifter om arbetskraften. Det är ingen munter läsning. Det är underbetyg för regeringenspolitik.

Jag konstaterar att antalet sysselsatta har minskat med 147 000 på ett år och sysselsättningsgraden därmed minskade med 2,8 procent till 65,2. Arbetslösheten har ökat till 8 procent.

Arbetslösheten ökar snabbast bland ungdomar.

Nedgången är störst inom tillverkning, utvinning, energi och miljö.

I rapporten så talar man också om "Det outnyttjade arbetskraftsutbudet". Den gruppen består av arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande (personer som velat och kunnat men som inte sökt arbete). De utgör en ökning med 153 000 heltidsarbeten sedan augusti 2008.

Visserligen förstår inte jag hur man mäter personer som velat och kunnat men som inte sökt arbete. Eller hur SCB vet att de inte har sökt något arbete... men det är annan historia.

Arbetslösheten är regeringens stora misslyckande och framtidens stora utmaning.

Det finns ingenting i regeringenspolitik som visar att arbetslösheten kommer att minska, tvärtom.

Därför skriver de rödgröna alternativet så här:
"Vår utmaning är därför att vända tolv procents arbetslöshet till full sysselsättning. Det kräver en ansvarsfull ekonomisk politik med tydliga prioriteringar. Vi vill investera i människor så att de kan ta nya jobb när ekonomin vänder. Vi ser stora behov av att utveckla arbetslivet genom att stärka de anställdas inflytande och få bort osunda arbetsmiljöer. Vi vill också se en nära samverkan mellan stat och näringsliv för att stimulera moderna konkurrenskraftiga företag. Vår gemensamma arbetsgrupp får jobb och ekonomi kommer i början av nästa år presentera ett gemensamt rödgrönt program för nya och bättre jobb." så skrev Mona Sahlin, Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand på DN debatt.


SW

Läs även andra bloggares intressantaåsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: