måndag 21 september 2009

SMS lån är ingen bra strategi för Sveriges ekonomi

Första halvåret i år så fortsatte antalet obetalda SMS-lånen att öka. Ökningen är 35 procent jämfört med förra året. Ett problem som vi socialdemokrater har påpekat och efterlyst åtgärder kring.

När jag tar del av en borgerliga regeringens budgetproposition så går det att fundera över om inte regeringen hamnat i samma skuldfälla som många gjort vad gäller SMS-lån.

Regeringen fortsätter att sänka skatten. Sveriges ekonomi försämras. Då minskar utrymmet att agera mot krisen och göra något åt de problem som Sverige har. Samtidigt ökar klyftorna i Sverige. Det om något liknar problemet för alla som sitter fast i SMS-låneträsket.

Anders Borg kallar det en "krisbudget". 107 miljarder i underskott och en statsskuld på 40 procent av BNP. Detta måste självklart jämföras mot de 85 miljarder i skattesänkningar som är gjorda och de 10 miljarder som regeringen nu föreslår. Skattesänkningar som vi vet har fördelat sig 50% till den 1/4 del av befolkningen med de högsta inkomsterna och 6% till den 1/4 av befolkningen med de lägsta inkomsterna.

Visserligen gissar regeringen att tillväxten kommer snabbare i Sverige. Frågan är varför vi ska tro på dem den här gången. När vi varnade för krisen så hånades Thomas Östros i riksdagens talarstol. Regeringen insåg för sent att krisen var på väg. Vi i oppositionen ansåg att regeringen borde agera t ex att ge stöd till kommuner och landsting. Försent inser regeringen allvaret i detta, och då ger ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Det är inte mycket av långsiktig karaktär som regeringen bedömt eller agerat rätt kring. Varför skulle då deras påstående att tillväxten kommer snabbare i Sverige vara korrekt?

Jag menar alla inser att det inte kan vara särskilt ansvarsfullt att sänka skatten för lånade pengar. Det kan inte vara ansvarsfullt att låna till skattesänkningar samtidigt som t o m regeringen själv gör bedömningen att arbetslösheten stiger upp mot 12 procent. De pekar själv på att tillväxten sjunker med 5 procent i år och nästa år väntas den bli bara 0,6 procent.

Vi har alltså en regering som i sin regeringsförklaring är förledande och gränsande till lögnaktig. Jag skrev om det här och Arena gjorde också en bra genomgång av detta.

Budgeten presenteras, istället för riksdagen, så genomför den borgerliga regeringen, en presentation för media. Regeringen menar alltså att riksdagsledamöterna ska läsa och höra om budgeten i media innan den presenteras för riksdagen. Detta är helt nytt och orimligt, vilket oppositionspartierna påpekar för talmannen.

Samtidigt är detta självklart helt följdriktigt om ambitionen är att förleda och avpolititisera samtidigt som man förminskar politiken och dess företrädare.

Budgetens innehåll och hur den presenteras följer den borgerliga regeringens manus sedan 2006 som kort går att sammanfatta.
- Lösningen heter sänkt skatt. Vad är problemet?

SW

Andra som skrivit om regeringens budget:
Peter Larsson: Borgs budget börda för Sverige och Logiskt sätt skulle Reinfeldt redan ha fått sparken

S-Buzz: Moderaternas sedelpress trycker ut skattesänkningar på lånade pengar.

HBT-sossen: Skattesänkningar med lånade pengar

Mitt i steget: En valkrisbudget

Mats Engström Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande.


Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: