torsdag 3 september 2009

Varför rösta i kyrkovalet den 20 september?

Jag är medlem i Svenska kyrkan. Jag betalar, och har betalat, ganska stora summor i skatt och avgifter för mitt medlemskap.

Jag är medlem i Svenska kyrkan därför att jag tror att det är viktigt idag med en kristen kyrka som är öppen och folklig, som står för demokratiska värden och alla människors lika värde. En kyrka som står på människornas sida, mot förtryck, rasism men också detta von oben perspektiv som präglar moraliserandet över andra människors elände. För mig finns det ett värde med en bred demokratisk kyrka i detta tidevarv fyllt av sekter, slutenhet och extremism.

Mina möten med Svenska kyrkan har varit av båda slag. Jag har varit imponerad över arbete och aktioner för humanitet och social rättvisa. Jag har sett och mött bra verksamheter för barn och unga. Jag har träffat progressiva präster och andra medarbetare i kyrkan som gör viktiga samhällsinsatser som ibland stämmer bättre överens med de socialdemokratiska grundvärderingarna, än vad många kommunala beslut gör.

Men jag har sett och mött det omvända. Kvinnoprästmotståndet. Motarbetandet, med religionen som förevändning, av människors kärlek. Jag har sett högkyrklighet som skapar motsättningar mellan trons form och dess verksamhet. Jag har sett ansvarslösa beslut, där mina medlemsavgifter i princip förskingras. Jag ser hur man sluter sig, begränsar medlemmars insyn i kyrkans förvaltning.

Det går också att se vilken makt - ofta på konservativa värderingars sida - kyrkan har i andra länder. Så vill jag inte ha det.

***

Jag lånar och upprepar några argument från valbloggen som skrivs av Klas Corbelius. Jag citerar stora delar av ett mkt bra blogginlägg.

Demokratin måste säkerställas
För det första är drygt 70 % av befolkningen med i Svenska kyrkan. Det betyder inte att Svenska kyrkan är bättre än andra kyrkor, men gör att det demokratiska inflytandet behöver säkerställas på ett annat sätt än med ett vanligt årsmöte.

Min kommentar kring detta är att det finns för många exempel på där Svenska Kyrkan nu tar bort sina fullmäktige församlingar och därmed minskar den öppna insynen i hur de stora summor medlemsavgiter förvaltas.

Garanti för en bred folkkyrka

Socialdemokratin, som företräder många medlemmar som inte så ofta går i kyrkan och som dessutom rekryterar sina förtroendevalda från breda samhällsgrupper, inte minst genom fackföreningsrörelsen, är en garant för folkkyrkan och att många fler känner sig hemma i kyrkan.

Mitt tillägg till detta är att om inte Svenska kyrkan fångar upp även de inte fullt så aktiva medlemmarnas uppfattningar så riskerar Svenska Kyrkan att inte längre kunna betraktas som en bred folkkyrka. Det tror jag skulle vara dåligt för Sverige i den tid vi lever i.

Det handlar om värderingar

Svenska kyrkans verksamhet handlar i stor utsträckning om värderingar och då är det viktigt att socialdemokratin som landets starkaste vänsterrörelse och en av de viktigaste rösterna för frihet, jämlikhet och solidaritet är med där. Även om det, liksom i kommunpolitiken, ofta finns en samsyn lokalt så finns det också många stridsfrågor, som asyl- och flyktingpolitik, vigselrätten, synen på Israel/Palestina, huruvida man ska finansiera äldreboenden, storleken på kyrkoavgiften, om man ska satsa på mikrokrediter eller placera på börsen mm.

Finns inget att tillägga.

Svenska kyrkans humanitet är inte en självklarhet

Om inte socialdemokratin är med så finns det andra, konservativa och rent av främlingsfientliga krafter, som gärna tar över. Svenska kyrkan står idag ofta i första ledet för fred och rättvisa, men det är knappast någon självklarhet.Den 20 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Alla som har progressiva värderingar uppmanar jag att använda sin röst. På de socialdemokratiska nomineringsgrupperna. Och om sådana inte finns - lägg rösten på människor med progressiva värderingar.

Läs mer på valbloggen

* Därför behövs Socialdemokraterna i kyrkan

* Kommunal satsar på kyrkovalet


SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Maria sa...

Helt klart höstens första viktiga stora fråga ja!

Hörde begreppet "blygkyrklig" i våra kretsar:-) Nu återstår att få alla våra sympatisörer och medlemmar att visa i handling att de stöder kandidaternas enträgna arbete.

Det är svårt att vara konkret i en fråga som i stort handlar om det där i tillvaron som är större än stunden. Tröst är liksom ingen fråga på en dagordning hur man hanterar... eller sorg och glädje... dom där personligt viktiga stunderna i livet.
/maria

Stefan Wikén sa...

Ser man sig om i världen så blir det tydligt kyrkan kan vara en konservativ kraft som påverkar i reaktionär riktning eller en progressiv kraft som spelar en positiv roll i samhällsutvecklingen.

SW