torsdag 4 mars 2010

Förmån till en inspirerande kväll för framtiden!

Igår hade jag förmånen att vara med när Socialdemokraterna i Berg ordnade en kväll på temat "Inspiration och Framtid". Fyra talare med 20 minuter var. Gruppdiskussioner och en uppsummering. Det låter kanske traditionellt men det var just - Inspirerande.

Therese som höll i kvällen med järnhand såg till att samtliga höll tiden. Kanske därför det fungerade så bra.

De områden som togs upp denna kväll var

Är kulturen kommunens själ, eller stjäl den från kommunens budget?
Catarina Lundström skrev Glesbygdsverkets rapport om kultur på glesbygd, är skribent, arbetar på mittuniversitetet. Hon hade ett tänkvärt inlägg om hur kulturen fungerar som driv- och utvecklingskraft på landsbygden. Med tydliga exempel visade Catarina att det också är möjligt. En viktig poäng tycker jag var hur kulturen sammanför och bidrar både till socialgemenskap och företagande på landsbygden.

Ungdomar - Ge oss unga en framtid!
Nils Hultin arbetar sedan två år tillbaka som ombudsman för Jämtlands läns SSU-distrikt. SSU arbetar för att organisera unga socialdemokrater i Sverige.
Nils pratade om ungdomar och politik för ungdomar. Han konstaterar att ungdomar är ingen enhetlig grupp. Även om de förenas av ett antal liknande frågor som jobb, bostad och utbildning. Däremot så kan de ofta känna större samhörighet med t ex den egna bygden än att vara "ungdom". Han ställde också provocerane frågor om bl a "Varför ska ungdomar vilja bo i Berg?" Läs Nils egna reflektioner från kvällen.

Småföretagare, hur Berg kan bli bäst!
Margaretha Lindbäck Hansson har drivit många utvecklingsprojekt i kommunen och länet samt har varit företagare i olika branscher från slutet av 90 talet. Hon lämnade många intressanta tankar och viktiga synpunkter. En viktig poäng är att det måste synas och vara tydligt vad kommunen vill med sin näringslivspolitik. En annan var att om kommunen ska bidra till ett gott företagsklimat så måste de offentligt anställda - inte minst i kommunen ha förståelse för och förstå vilken betydelse det har för kommunens nya och gamla företag. Margaretha betonade också att det är viktigt med en tydlig rollfördelning mellan olika aktörer.

Äldrevården, tankar, betraktelser och möjligheter från en anhörig.
Linda Högsnäs berättade om salutogent synsätt i äldrevården. Om att komma ihåg att fråga sig, vad är meningsfullt för var och en. Hur vi kan göra vårdyrket mer spännande och vardagen för de äldre bättre. Ett mycket spännande och engagerat inlägg som bidrog till en diskussion som tog vara på möjligheter för att göra saker bättre.

Diskussionerna i grupper möjliggjorde många kloka reflektioner som Socialdemokraterna i Berg tar med sig i sitt program för Bergs kommun

Sammanfattning av kvällen och egna tankar om framtiden.
Marie Nordén, riksdagskvinna för Socialdemokratarena från Jämtlands län. Sammanfattade kvällen bl a genom att peka på att själva arbetsättet - det öppna och lyssnande och så beskriver hur Socialdemokraterna vill styra Bergs kommun. Hon underströk att politiken hänger ihop mellan kommuner och till riksdagen.

Tanken är att diskussionerna och samtalen ska ligga till grund för arbetet med Socialdemokraternas kommunala program. En liknande kväll kommer att genomföras den 12 april.

När jag drog täcket över huvudet igår kväll så var tanken när jag somnade in: Vilken förmån jag haft att få vara med på Inspiration och Framtid i Svenstavik.

SW
UPPDATERING: Inlägget uppdaterat med bilder kl.09.01

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: