måndag 15 mars 2010

Ojämlikhet försämrar hälsa och livsvillkor!

Professor Denny Vågerö skriver idag på Brännpunkt i SvD att ojämlikhet i ekonomiska resurser skadar både folkhälsa och social sammanhållning. Något som för mig alltid varit en självklarhet, men helt uppenbart inte är det.
"den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser har negativa konsekvenser för människors hälsa, både globalt och nationellt. "
Detta borde självklart vara centralt i den politiska debatten. Här finns som jag ser det en stor politisk skillnad mellan de som enbart ser folkhälsan som ett individuellt problem och vi som ser den tydliga kopplingen till livsvillkoren.

Artikeln tittar närmare på ojämlikheten i ekonomiska resurser och ojämlik i hälsa. Ett tydligt exempel är att de med lägsta inkomster har störst risk att dö. Det finns samma koppling i förhållande till hur stor förmögenhet den enskilde har.
"Globalt och nationellt växande hälsoklyftor kan ses som vittnesbörd om ett långsiktigt ohållbart samhällssystem; ett problem av samma typ som klimatproblemet eller finanskrisen. Sverige låg förut i främsta ledet när det gäller en bred politik för folkhälsa. Det gäller inte längre."
Det är viktigt att förstå att det är ojämlikheten som måste bekämpas.

I Göteborg skiljer det nio år i livslängd mellan stadsdelarna Bergsjön och Älvsborg som det är 13 km emellan. Något som även Storstad har skrivit om och ger fler exempel på i Sverige.

Därför behövs en politik som sätter arbete först, ger förutsättningar för utbildning och kompetensutveckling, ger människor drägliga livsvillkor och som syftar till att minska klyftorna. Den RödGröna politiken blir tydligare och tydligare för varje dag som går.

Andra bloggar som berör:
Lennart Holmlund konstaterar att Reinfeldt avvecklar välfärdsstaten precis som han lovade
Karins Värld tycker inte att barnen ska betala regeringens besinningslösa skattesänkningar.
Kulturblogen skriver om Sverige - landet som Kafka beskrev. Ett land som värnar systemen framför människorna.
Ilsemari Ett hjärta Rött skriver ofta och bra om hur klyftorna ökar, om orättfärdigheten mot de människor som är mest utsatt av sjukdom, av arbetslöshet eller på annat sätt.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

Inga kommentarer: