onsdag 24 mars 2010

Varför byggs inget fängelse i Östersund?

Platsbrist hotar våra fängelser. Redan 2013 så kommer det att fattas 1100 häktes- och anstaltsplatser. Generaldirektören säger att redan i år "tajtar det till sig".

Det betyder att det blir köer till våra fängelser. Något som var väl känt när ett fängelse i Östersund föreslogs, projekterades och förbereddes.

I Kriminalvårdens budgetunderlag för 20100 så pekas det på problemen att klara JO:s krav på antal dagar i häktet, svårigheten att skydda intagna från varandra, problem med att ta emot och ha plats för dömda som befinner sig på fri fot.

Det som gör mig upprörd är två saker.
1) Lågkonjunkturer ska användas till investeringar och byggande som stimulans.
2) Färdigprojekterade fängelsbyggen sätts inte i sjön, även om det var ett löfte i omställningsarbetet.

Detta är aktiva ställningstaganden av en regering som sänker skatterna istället för att satsa på jobben. En regering som inte ser längre än näsan räcker.

... men det är väl någon annans fel förståss!

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

4 kommentarer:

Michael sa...

Man bör väl istället fråga sig varför finns det brott och osämja?

Stefan Wikén sa...

Jodå, ett medvetet förebyggande arbete, både vad gäller utjämnande av livsvillkor och riktade insatser för t ex unga är självklart viktigt.

Men just nu och här handlar det om att bristen på fängelseplatser skapar nya problem OCH att den satsning som Östersund var lovad - håller den borgerliga regeringen inne.

FVHC sa...

Det finns ett behov, ja.
Men eftersom de allra flesta
dömda kommer från storstäderna
så bör man av olika skäl oftast
hitta en plats i hyfstat avstånd
från hemorten. Detta för att
tex anhöriga skall kunna besöka.
Men du har kanske siffror för hur
upptagningsområdet för ett fängelse
ser ut?

Stefan Wikén sa...

Nej, har inte siffror på det. Finns säkerligen i den omfattande förstudie, projektering och förberedelse som gjorts av fängelset i Östersund. Som var i princip färdig att börja byggas, som regeringen hittills sagt nej till.