torsdag 18 mars 2010

Valet handlar om: Jobb eller ökade klyftor!

Reinfeldt sa att hans regering ska dömas på grundval av hur de lyckas med arbetslösheten och utanförskapet. Därför är dagens opinionsmätning från Novus rättvis som visar en stabil ledning för de RödGröna.
- Det krävs något nytt för att Alliansen ska kunna öka sina siffror, säger Arne Modig, opinionsanalytiker på Novus.

Regeringens misslyckande vad gäller arbetslösheten och utanförskapet, tillsammans med sin omänsklighet och okänslighet för sjuka människor är antagligen huvudförklaringen.

Arbetslösheten är den högsta sedan 1990-talets krisår. Trots det är det få som deltar i arbetsmarknadsutbildningar. Antalet har platser har halverats sedan 2006.

Samtidigt presenterar och förtydligar Mona Sahlin socialdemokraternas jobbpolitik i SvD på Brännpunkt.
Utöver riktade insatser för att ge unga sommarjobb har vi Socialdemokrater lagt flera förslag för att ge Sveriges unga jobb och nya möjligheter.
• Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga.
• Vi vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Unga arbetslösa ska direkt få en insats som leder vidare.
• Vi vill investera i lärlingsplatser och traineeplatser i välfärden.
• Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtids­arbetslösa ungdomar.

Regeringens bidragslinje måste bytas mot en utbildningslinje. Vi vet att utbildning ger jobb och att jobb ger tillväxt. Sverige behöver konkurrera med kunskap istället för med låga löner för att kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Vi vill att hälften av Sveriges unga ska ha påbörjat högskoleutbildning innan de fyllt 26 år och utbildningssystemet måste bli bättre på att förmedla jobb och kontakter. Vi vill öka praktikinslagen på högskolorna. Även för gymnasieungdomarna måste kopplingen till arbetslivet stärkas och möjligheten till lärlingsplatser utvecklas.

Som vanligt har Peter Andersson snabbt kommenterat både opinionsläget och Mona Sahlins konkretiseringar av jobbpolitiken.
Claes Krantz skriver om den misslyckade jobbpolitiken och Mona Sahlins konkreta förslag.
Johan Westerholm hade igår en postning om arbetsmarknadsutbildningar - eller rättare sagt avsaknaden av - som hör hemma i sammanhanget. Han skriver också om Socialdemokraternas konkretiseringar.

P.S. Läs gärna S-Buzz microintervjuer av NetRoots bloggare.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

Inga kommentarer: