lördag 27 mars 2010

Mycket snack och liten verkstad!

Per Åsling snackar mycket, men det blir inte mycket gjort i den politiska verkstaden. Tvärtom, så får jag känslan av att det handlar om att säga rätt saker i rätt tid. Istället för att fatta beslut när det är möjligt. Per Åslings agerande bidrar till fortsatta provborrningar i Jämtlands län. Och jag undrar vad det innebär för förtroendet för politiskt förtroendevalda.

Den 11 juni 2009 bjöd Per Åsling in alla partier till ett samtal om gemensamma krafttag mot uranutvinning. Pressmeddelandet är dock något "friserad" jämfört med den "inbjudan" som faktiskt gått ut. I den bjöds andra partier in för att "lobba".

Vi Socialdemokrater svarade också med ett pressmeddelande
Märkligt agerande av centerpartiet
"Socialdemokraterna i Jämtlands län tänker inte delta i det möte om uranprospektering som Centerpartiet bjudit in till.
- Det känns märkligt att centerpartiet kallar till ett möte för att
lobba mot sin egen regering, säger Marie Nordén, socialdemokratisk riksdagsledamot.
- Jag har svårt att se hur vi i oppositionen ska kunna lobba mot en så
tydligt splittrad regering både vad gäller uranbrytning och frågan om kärnkraft. Vi har krävt att regeringen, precis som den socialdemokratiska, tar avstånd mot uranbrytning.
- Frågan måste lösas inom de borgerliga partierna och det måste ges
tydliga signaler från regeringen att i Sverige bryter vi inte uran, då är jag övertygad om att intresset för att prospektera efter uran skulle minska avsevärt."
Själv skrev jag ett debattinlägg där jag menade att Centerpartiet kanske ska prata sin egen regering och att som riksdagsledamot så är det i riksdagen frågorna ska drivas.

Redan då var vi tydliga på den socialdemokratiska uppfattningen:
"Vi socialdemokrater har skrivit en motion om uranbrytning och vi vill se en översyn av minerallagen. Vi har också krävt att regeringen mer tydligt, precis som den socialdemokratiska regeringen, tar avstånd från uranbrytning. Först då kommer intresset för uranprospektering att avta."
För övrigt uttryckte jag mig allmänt skeptiskt till att en vald riksdagsledamot som ägnar sig åt att lobba istället för att ta politiskt ansvar.

Per Åsling svarar dock mig med en artikel med rubriken
"Det är viktigt att agera".
Och inleder den med
"Politiskt arbete kan ske på olika sätt".
Han skriver vidare
"Som företrädare för Jämtlands län är jag mån om att nå resultat och jag tar de steg som krävs även om de är okonventionella."
och avslutar artikeln med
"Det vore sympatiskt om partiföreträdare kan fokusera på sakfrågan och agera enligt länsinvånarnas vilja. Formaliteter reder vi ut längs vägen; det viktiga är att sätta igång."
Jag vet inte riktigt hur jag ska känna. Mig anklagar han för att ägna mig åt formaliteter och att inte se sakfrågan.

Själv flyr han till en turistmässa istället för att nå resultat i sakfrågan och rösta på sin egen motion.
... och provborrningarna fortsätter.

Det var det där att måna om resultatet, men det är den NYA centern i ett nötskal.

Andra bloggare och media:
Fegt. Per Åsling har kunnat avgjort frågan. Istället för att göra politisk verkstad så snackar han!
Besvikelse i Centerleden är stor.
Svek. Och så befästs bilden av en minglare.
Helen skriver att piskan viner
Håkan är besviken att piskan viner. Han menar att Centern ska fortsätta jobba för en skärpt lagstiftning. Jaha! Först rösta emot och sen...
Dagbok mot atomkraft skriver att C inte stödde sina egna motioner
SvD skriver "Kvittning som ventil inbjuder till hyckleri"
Håkan skriver också att blockpolitiken skadar folkstyret. (Han har haft många postningar nu på slutet, jag misstänker att han vill klättra ikapp mig hos Politometern
Åsling bidrar till den borgerliga kenneln
Mycket snack och liten verkstad!

SW

Inga kommentarer: