måndag 1 mars 2010

Vilket recept verkar smakligast?

Den Socialdemokratiska valrörelsen och valstrategin går ut på att föra samtal med 1 miljon människor.
- Vårt mål är att föra ett personligt samtal med minst 1 miljon människor - hemma, på jobbet, via nätet eller telefon. Dörrknackning och telefonuppringning är viktiga metoder. Men för att lyckas krävs det också att våra 103 000 medlemmar gör en insats, att under våren prata med 10 personer var som idag inte är medlemmar i vårt parti, sa Ibrahim Baylan, partisekreterare.
Ska Socialdemokraterna lyckas med detta så kräver det att många människor involveras och deltar i valarbetet. Deltar med sig själv och då fungerar självklart inga centrala dekret och "regler". Det förutsätter att vi litar på alla som vill bidra till Socialdemokratiska valframgångar

Det ska jämföras med den moderata strategin som verkar bygga på likriktning, partipiska, röstboskap och checklista för vilka ord som får användas eller inte.

Vilket recept verkar smakligast?

SW

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,