onsdag 5 maj 2010

Den förda politiken har inte varit särskilt framgångsrik om jobben är det viktiga

SvD skriver att den borgerliga regeringen varit mest reforminriktad i Europa. Men uppenbarligen inte särskilt framgångsrikt i och för sig beroende på vad målet är. Politiken ska väl ändå utvärderas utifrån resultat och vilka följder den får. Siffrorna talar sitt eget tydliga språk.

100 000 färre jobb
Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit 100 000 fler och sysselsättningen – mätt som andel - har minskat med motsvarande 100 000 personer. (SCB)

Den rikaste procenten har fått 25 gånger mer
Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket som en fjärdedel (25 %) av svenska folket. (Riksdagens utredningstjänst) Klyftorna och skillnaderna i Sverige har ökat - något som det inte råder något tvivel om. Men den medvetna politiken har inte lett till nya företag och nya jobb. Tvärtom.

Sänkt skatt har gått före välfärd
Redan har man sänkt skatten med närmare 100 miljarder kronor. Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (RUT och egna beräkningar) Sänkta skatter måste självklart betalas någonstans. Det har varit sjuka och arbetslösa, det har blivit färre händer inom vård, skola och omsorg. Dessa förslag bygger på två utgångspunkter den första att människor väljer att vara sjuk eller arbetslös. Den andra att underminera offentligverksamhet för att flytta över den på en öppen marknad. Bidraget att friska människor ska få städat hemma är en annan del av den strategin.

Arbetslösheten ökar snabbare i Sverige
Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa. Arbetslösheten i Sverige är nu högre än t.ex. Tyskland (Eurostat) Dessutom ligger Sverige i Europatoppen vad gäller ungdomsarbetslösheten. Alla åtgärder som genomförts med hänvisning till ungdomsarbetslösheten har visat sig vara verkningslöst.

(M) är ett socialbidragsparti
Socialbidragen ökar i mer än 90 procent av landets kommuner. (Socialstyrelsen) Idag är utanförskapet 70 000 fler än vid regeringsskiftet 2006.

Den förda politiken har misslyckats. Sverige behöver en ny färdriktning. Det finns en sammanhållen RödGrön politik som erbjuder Sverige en ny färdriktning för jobb, grönomställning och minskade klyftor.

Den RödGröna politiken innehåller viktiga delar för den ekonomiska politiken för jobb, välfärd, klimat och rättvisa. De RödGröna lämnar tydliga besked om finansieringen.

De borgerliga partierna har nu lämnat besked om vad de INTE vill göra.
Vi - tillsammans med alla utan jobb, de som är sjuka, de som har nedsättning i sin arbetsförmåga, våra små byar runtom i landet, alla pensionärer, alla som har arbetar inom välfärden och alla som funderar på att starta företag och alla barnfamiljer - väntar vi på svaret från de borgerliga partierna.
Hur ska jobben bli fler?
Hur ska de stora skattesänkningslöften finansieras?
Är det barnens skola, omsorgen och vården som ska få mindre pengar?
När kommer de gemensamma beskeden för nästa mandatperiod?


Den RödGröna vårbudgetmotionen i korthet:
1: 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser det betyder färre flaskhalsar något som dämpar inflationstendenser och motarbetar räntehöjningar
2: Tydlig finansiering
3: 9 av 10 tjänar på helheten i våra förslag (även om enskilda förslag kan ge olika effekter)
4: Tydliga vinnare med vår politik är t.ex. pensionärer och småföretagare
5: Välfärden går före nya skattesänkningar i vår budget


SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

Inga kommentarer: