söndag 2 maj 2010

Allt för att pressa tillbaka arbetslösheten - jobben först!

Idag presenterar MONA SAHLIN, PETER ERIKSSON, MARIA WETTERSTRAND och LARS OHLY på SvD Brännpunkt om hur jobben ska bli fler.

Politiken som presenteras utgår från den verklighet Sverige befinner sig i. Vi behöver fler och växande företag. Vi behöver pressa tillbaka arbetslösheten och inte mins ungdomsarbetslösheten som är en av e högsta i Europa.

Satsning på småföretagen
En satsning på våra småföretag genom att sänka arbetsgivaravgifterna med 2 miljarder 2011 och 6 miljarder 2012. Det betyder att ett företag med 2–3 anställda får sänkta kostnader med omkring 40 000 kronor per.(UPPDATERING kl. 16.45: siffran blev felskriven med en 0 för mycket och är nu korrigerad Dessutom för de företag och organisationer som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften.

Riskkapitalfond
En marknadskompletterande riskkapitalfond ska bildas med inriktning på våra innovativa och små företag som jobbar inom miljöteknik, kunskapsintensiv tjänstesektor och högteknologisk industri.

Resurser till forskning
Ökade resurser till forskning i småföretag. Offensiva investeringar i besöksnäringen och insatser för fler internationella evenemang. Något som jag och vi andra socialdemokrater i Jämtlands län länge efterlyst

Investering i infrastruktur och kommunikationer
Tidigare har investeringar och satsningar i infrastruktur presenterats. Vilket självklart ger jobb under investeringen men bidrar till ökad konkurrenskraft och lättare för våra företag att utvecklas.

Resurser och stabila förutsättningar för välfärden
Satsningar i välfärden med 12 miljarder kronor på vård, skola och omsorg 2011 till 2012 är också redan presenterade. De ökade resurserna motsvarar 10–15000 jobb.

Genom satsningar på generationsväxling i äldreomsorgen, traineeprogram och kunskapslyft 2.0 höjer vi kompetensen och utvecklar välfärden samtidigt som unga får lättare att ta sig in i arbetslivet.

Stabila förutsättningar för kommuner och landsting är viktigt för att inte ryckigheten i välfärdsverksamheter ska vara så stor att de hotar kvalitén. Därför är jag mycket glad att de RödGröna förslagen innehåller både en översyn av statsbidragens storlek för att värdesäkra dem.

Bostadsbyggande för en bättre bostadsmarknad
Förslag på bostadsmarknaden är viktiga för att den inte ska vara ett hinder för arbetsmarknadens utveckling. Det måste vara möjligt att bo där det finns jobb eller där det går att utbilda sig.

De RödGröna vill därför fördubba nyproduktionen av hyresrätter under nästa mandatperiod genom stimulanser till ökat bostadsbyggande, med rimliga hyror. Dessutom finns förslag på ett utvidgat rot-avdrag som omfattar hyreshus som genomför renoveringar för minskad energianvändning, samt bonus för de som genomför energieffektiviseringar i sina radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar.

Det räcker inte med att stimulera utbudet...
Johan har redan skrivit om denna satsning. Han upprepar kritiken mot de borgerliga att det inte räcker med att stimulera utbudet.
Politiken måste hänga ihop om vi ska få en fungerande helhet. Alliansen har under denna mandatperiod använt skatteverktyget till att göra det mer lönsamt att arbeta. Väl så, men att bara stimulera tillgången på arbetskraft hjälper föga.
Jag tycker att de RödGröna förslagen är bra. En ordentlig satsning på småföretagen, utveckling av branschsatsningar, inte minst besöksnäringen som är så viktig för mina delar av landet. Bostadsbyggandet vet vi är en viktig motor i ekonomin. Helheten i de RödGrönas förslag skiljer sig rejält eftersom välfärden - skolan, vården och omsorgen ses som viktiga jobben.

Det är helt enkelt en politik som sätter jobben först, minskar orättvisor och klyftor, utvecklar välfärden samtidigt som bygger Sverige mer hållbart.

Eller som Röda Berget skriver
En framgångsrik politik för fler jobb byggs i alla delar av politiken. Det handlar dels om de investeringar som i sig ger jobb, det handlar om at se möjligheterna i ny teknik och nya lösningar och att satsa på investeringar i välfärd, men det finns även andra politiska sektorer som man kanske inte omedelbart ser som jobbskapande, vilket de är.


SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

3 kommentarer:

Jonny sa...

Du skriver :
"En satsning på våra småföretag genom att sänka arbetsgivaravgifterna med 2 miljarder 2011 och 6 miljarder 2012. Det betyder att ett företag med 2–3 anställda får sänkta kostnader med omkring 400 000 kronor"

400 000:- ???

Stefan Wikén sa...

oops! Ett helt korrekt påpekande. rätt siffra ska vara 40 000 kr. D v s en nolla för mycket. Mycket lessen för detta fel.

En dåre på gatan sa...

Så skapar vi tusentals nya gröna jobb där all produktion av saker och ting som skapar Co2 avtryck, ersätts med tusentals nya jobb i tjänstesektorn.

Se videon:

http://darenpagatan.blogspot.com/2010/05/tusentals-nya-grona-jobb.html