måndag 26 april 2010

(S)atsningar på hela landet finns bland förslagen!

Marie Nordén, riksdagsledamot (S) som sitter i riksdagens trafikutskott säger om de RödGrönas satsning:
"De rödgröna gör nu en historisk satsning på järnväg och kollektivtrafik. Vi satsar 101 miljarder mer än regeringen mellan 2010-2021"
Jag har redan skrivit att de RödGrönas satsningar på infrastruktur och järnvägar när det gäller dubbelspårsutbyggnaden Sundsvall–Gävle har betydelse för Jämtlands län.

Men lite djupare i förslaget, utöver de stora satsningarna så finns några förslag som kan spela stor roll för vårt län och inte minst Inlandsbanan.

Marie Nordén förklarar:
"Förutom de stora projekten så avsätter vi en ”Hela-landet-pott” på 9 miljard varav 1 miljard ska gå till kollektivtrafiken och 8 miljarder till de regioner som inte har några stora projekt planerade under planperioden.

Här lyfter vi fram fem lågtrafikerade banor och Inlandsbanan är en av fem banor som lyfts fram som intressant att rusta upp. Till skillnad från regeringen så ser vi hela landet och att inlandsbanan nu finns med vår infrastrukturöverenskommelse känns väldigt bra.
De RödGrönas förslag innehåller alltså en särskild pott på 9 miljarder kronor för infrastruktur under planperioden som länen via Trafikverket har möjlighet att ansöka om. Här öppnas en möjlighet för vårt län att göra infrastruktur och kollektivtrafiksatsningar.

Dessutom står det i rapporten.
"Minst en miljard ska användas till kollektivtrafik och en betydande del av det totala anslaget ska användas för att förbättra utnyttjandet av lågtrafikerade banor, till exempel Inlandsbanan, Tjustbanan, Stångådalsbanan, Västerdalsbanan och Bohusbanan."
Katarina har redan anlagt ett regionaltperspektiv och S-Buzz pekar på andra som gjort det.

Uppdatering: LT träffar Marie Nordén som presenterar förslagen.

Uppdatering II: Kalle Olsson, LT hoppas att de RödGröna får möjlighet att genomföra sina förslag.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

2 kommentarer:

Anonym sa...

När jag lyssnade på Maria W i Agenda så nände hon ingen tågsatsning norr om Stockholm utan pratade bara om syd- och mellan Sverige.

Stefan Wikén sa...

Har mött lite tveksamhet om det finns några satsningar norr om Stockholm, men läs gärna hela förslaget http://www.rodgron.se/wp-content/uploads/2010/04/rodgroninfrastruktur.pdf