onsdag 28 april 2010

KSO beslut i Krokom och RödGrön-linje i regionfrågan

Idag fattar kommunfullmäktige i Krokom beslut att ingå i ett KSO ett kommunalt samverkansorgan. Det sker i spåren av en lång, av många år av regiondiskussion i Jämtlands län.

För mig är det enskilt viktigaste argumentet för ett kommunalt samverkans organ att det är ett viktigt första steg mot en ny regionkommun.

Vårt kommunala beslut kommer bara två dagar efter att de RödGröna presenterade sin överenskommelse när det gäller regionfrågan.

Överenskommelsen betyder att den regionalanivån stärks och blir bättre samordnad. Det ska ske genom färre och större regionkommuner som har högre kompetens än nuvarande landsting. Utvecklingen av arbets- och bostadsmarknada, kommunikationer, näringslivsutveckling, högreutbildning talar för detta.

Syftet för de RödGröna är att demokratin på den regionala nivån ska bli bättre. Därför ska de nya regionkommunerna utgå från regionala/lokala önskemål, men samordnas nationellt. I övrenskommelsen står det: "I norra Sverige finns förutsättningar att snart efter valet formera regioner utifrån önskemål i berörda landsting och kommuner. Det ser en rödgrön regering positivt på."

Det finns starka skäl till en regionreform. Och det finns mycket att vinna på att återigen starta processen som har stoppats eftersom den borgerliga regeringen är så splittrad. Det handlar om kraven på framtidens specialiserade sjukvård. Det behövs kraftfulla regioner som kan ta ansvar för den regionalautvecklingen.

De RödGröna menar också att nya regionkommuner har bättre förutsättningar att möta de långsiktiga hållbarhetsfrågorna t ex för att ska transport möjligheter som sänker klimatskadliga utsläpp. Starkare regionkommuner kommer också att förbättra möjligheten för hela landet att göra sig gällande i diskussionerna med staten.

Här kan du läsa hela överenskommelsen.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

Inga kommentarer: