lördag 24 april 2010

Varför sosse och lite om möjligheternas land!

Jag blev Socialdemokrat när jag såg hur människor blev olika behandlade beroende på var man kom ifrån och vem man var släkt med.

När jag såg hur lärare vid första mötet med klassen, dömde ut oss allihop, därför att vi kom där vi kom ifrån. När enskilda klasskamrater dömdes bort på grund av äldre syskons handlingar.

Jag blev Socialdemokrat när jag upptäckte att det fanns människor som ansåg att dessa skillnader och olika behandling av människor skulle öka. När jag upptäckte att det fanns människor och idéer som menar att för att några ska ha det bra så måste några ha det dåligt.

Jag blev därför Socialdemokrat när jag såg föraktet för människor som hamnat i utsatta situationer och hamnat snett.

Valet den 19 september handlar om detta. Om barns möjligheter till en framtid och ett gott liv som inte beror på vilka föräldrarna eller stora syskonen är.

Alla ska ha möjlighet att få vara en del av samhällsgemenskapen.

***

För mig är det därför ett ett misslyckande för alla när allt fler människor inte får bidra genom att ha ett arbete att gå till.
Arbetslösheten ökar.
Ungdomsarbetslösheten är en av Europas högsta.

I vårt län så har den borgerliga regeringen medvetet fattat många beslut som inneburit att jobben minskar och att arbetsmarknaden har försämrats. Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och förändringen av Glesbygdsverket, delar av Nutek och ITPS innebar förlorade arbetstillfällen. Viktiga jobb för Östersund och Jämtlands län.

Flytten av länsrätten och länsstyrelsens sociala tillsyn, nedläggning av Statens institut för kommunikationsanalys och nedläggning av Frösö behandlingshem är ytterrligare exempel Det planerade fängelset kommer inte att byggas med den här regring. Det är också exempel på statlig verksamhet där regeringen tagit aktiv ställning.

Vi socialdemokrater har föreslagit andra lösningar. Där vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder, i infrastruktur, i forskning och i utbildning. Eftersom vi vet att det är i dåliga tider som vi ska investera i gemensamma behov och utbildning för framtiden. Det är förslag som ger jobb och utveckling.

Vi har lagt konkreta förslag på utbildningssatsningar för att unga människor ska bli bättre rustad för framtidens jobb.

Vi har lagt förslag för mer personal i vården och skolan. Förslag som höjer kvalitén och minskar klyftorna.

Vi har också lagt förslag som innebär minskade skatteklyftor mellan pensionärer och de som arbetar.

Det är både smart och framtidsinriktat.

Det är att bygga framtiden tillsammans istället för att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot de som har jobb.

Vi socialdemokrater vill att människor ska få nya chanser att välja om och att starta på nytt.

Vi socialdemokrater vet att människor inte blir friska för att de får mindre pengar.

Idag försämras möjligheterna för många människor. Klyftorna och skillnaderna ökar.

Jag blev Socialdemokrat därför att jag såg och ser solidariteten – det ömsesidiga beroendet mellan människor och att vi människor är lika mycket värda som nödvändiga byggstenar om man vill göra samhället, världen bättre.

Vi socialdemokrater vet att det går att göra på ett annat sätt. Sverige kan bättre och du kan vara med för att göra Sverige till möjligheternas land.

Ta del av Möjligheternas land
Thomas Hartman tycker det är en utmärkt utgångspunkt att låta människor själv berätta om sina drömmar.
Erik tycker att “Möjligheternas land” fångar kärnan i den idé som präglat arbetarrörelsen.
Veronica frågar "Vad är möjligheternas land för dig?"
Aurora skriver om teflonmantlade spelare och varför hon bloggar

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

Inga kommentarer: