torsdag 29 april 2010

Möjligheter istället för systemskifte!

Grafen nedan har jag hämtat hos Marikas blogg Storstad. Här är konsekvenserna av den förda politiken tydliga.


Marika skriver
För mig är detta en så övertydlig illustration över hur feltänkt regeringens arbetsmarknadspolitik är. De har fått en halv miljon människor att lämna a-kassan, men jobben har inte blivit fler. Det enda som har hänt är att ett stort antal personer som blivit arbetslösa står helt utan garanterad försörjning. Extra obehagligt är att det, vad jag förstår, inte går att säga exakt vart alla de människorna har tagit vägen. En del av dem återfinns förstås i statistiken över ökande socialbidragsutbetalningar, men antagligen inte alla.
När de RödGröna förslagen nu presenteras så är detta självklart en viktig bakgrund. Vi investerar i kommunikationer som är viktiga för framtidens jobb samtidigt som det bidrar till klimatomställningen. Detta förslag ger 10 000 till 15 000 jobb. Vi presenterar investeringar och satsningar på välfärden - vilket betyder fler händer, fler undersköterskor, fler lärare, fler förskollärare - helt enkelt ett sätt att ta behoven i välfärden på allvar. Också ett förslag som ger 10 000 - 15 000 jobb. Jobb som gör livet bättre för många.

Detta ska självklart jämföras med de 25 000 jobb som försvunnit från välfärdssektorn. Det ska jämföras med den nuvarande regeringens jobbmisslyckande. Det ska jämföras med det ökade utanförskapet. Sverige halkar efter i det borgerlig styrda Sverige.

Frågan ställs om vi behöver höja skatten till välfärden? Vi har sett att skattesänkningarna fördelas 1:25, d v s Den procentenhet som tjänar mest har ensam fått lika mycket av den borgerliga regeringen som de 25 procent som tjänar minst. Samtidigt som människor utan jobb mister sin ersättning, sjuka som tvingas söka jobb och som inte får tid till rehabilitering.

Av detta går att dra ett antal slutsatser. Sverige behöver en regering som investerar i välfärden. Sverige behöver en regering som tar behoven bland undersköterskor, lärare, förskollärarer, inom äldrevården, inom sjukvården på allvar.

Vi behöver en regering som tar hela landet och dess små kommuner på allvar. En regering som tar otryggheten för många storstadsbor på allvar. En regering som tar rättvisan på allvar och bedriver en rättvis fördelningspolitik. En regering som sätter jobben och rättvisan före ökade klyftor och sänkta skatter för de som tjänar mest.

Helt enkelt behöver vi en politik som ser möjligheterna i Sverige

För övrigt bedrivs en samordnad kampanj mot Miljöpartiet.


SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

1 kommentar:

Johan Ulvenlöv sa...

detta är så tragiskt...