fredag 30 april 2010

13 punkter hur man bryter sönder ett samhälle!

Lite att göra en valborgsmässoafton...
... då blir det 13 punkter på hur Sverige förvandlas. Där arbetslösheten biter sig fast. Där vi har toppnoteringar när det gäller ungdomsarbetslösheten. Alltfler måste söka socialbidrag, allt fler barn lever i fattigdom, Sverige halkar efter.

Jag vet att jag missat många saker...
... och vi är många som kan fylla, ska fylla på och framför allt berätta att det finns ett alternativ som är beredd att from den 20 september ta över.

1. Först lova att jobben är den viktigaste frågan
I alliansens valmanifest 2006 (numera bortplockad från alliansens hemsida) kan man läsa följande på sidan 3:
”Den enskilt viktigaste uppgiften för en ny regering är att skapa förutsättningar för fler jobb”
2. Försämrar ersättningen för de som är arbetslösa
Vilket tydligt grafen visar som jag hämtat hos Marikas blogg Storstad.

Argumentet är att det ska ge fler jobb.

3 Försämrar sjukförsäkringen

Det sker med applåder. Det innebär att 54 000 sjukskrivna blir av med sin sjukförsäkring för att de når taket för maximalt antal dagar.

Argumentet är att det ska ge fler jobb.

4. Arbetsmarknadspolitiken skärs ner.

Argumentet är att det ska ge fler jobb.

5. Skatten sänks
Det är högkonjunktur.

Argumentet är att det ska ge fler jobb.

6. Skatten sänks
Det är lågkonjuktur - finanskris. Visserligen sent uppvaknande men ändå.
De vill sänka lönerna också.
Argumentet är att det ska ge fler jobb.

7. Skatten sänks
Kort tid kvar på regerandet. Jalla! Jalla!
Det innebär att 25 000 välfärdsjobb försvunnit.
Fördelningen av skattsänkningarna är att den procent med de högsta inkomsterna har fått lika mycket som de 25 procent med de lägsta inkomsterna.

Argumentet är att det ska ge fler jobb.

8. Vill inte debattera!


Argumentet för det vet jag inte.

9. Gör lite insatser
Jobbcoacher varav t o m sektledare anlitas. Ger inte så många jobb, mest till coacehrna. De försöker inbilla oss att politiken ger jobb.
Satsar på det sk Lyftet 45 000 praktikplatserna planeras.... men det har bara blivit ynka 622.

Argumentet är att det ska ge fler jobb.

10. Fifflar med siffrorna om utanförskapet
Ändrar siffrorna på hur utanförskapet räknas. Det är lättare att redovisa resultat då.

11. Ljuger om hur många jobb det har blivit
Rapport i detalj hur Reinfeldt har konstruerat siffran "40 000" i ökad sysselsättning sedan "2006 - då vi tillträdde" - en siffra som är falsk. Kom då ihåg att först hävdade Reinfeldt att det blivit 100 000 nya jobb. Ett misslyckande ska väl ändå kallas ett misslyckande?

12. Minskar pengarna till kommuner och landsting
Borg läste dock fel. Här finns krispolitiken sammanfattad.

OBS argumentet har varit att det ska ge jobb.

13. Byter argument - ändrar vallöftet
"Sänkt skatt var viktigast"
De har bedrivit en politik från svensk modell till bidragsmodell

Sven-Eric Österberg skriver
I förra veckan debatterade riksdagen jobben. Arbetsmarknadsministern pressades hårt på åtgärder för att få bukt med den höga arbetslösheten. Men trots att Sverige har en arbetslöshet på över 9 procent står arbetsmarknadsministern tomhänt.

100 000 jobb har försvunnit, långtidsarbetslösheten har nästan fördubblats och Sverige toppar statistiken över ungdomsarbetslösheten. Varje ansvarsfull regering borde göra kraftfulla insatser för att bekämpa en massarbetslöshet som riskerar att bli långvarig. Det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och utbildningsnivå. De som står längst från arbetsmarknaden har ofta det gemensamt att de har en utbildning som är för kort eller som inte svarar mot arbetslivets krav. Aktiva insatser som leder till jobb, framför allt utbildning, kostar pengar. Men det är en investering väl värd pengarna.
Och till sist har vi centern...
Bilden kommer från Martins inlägg om Centerns trovärdighetsproblem.

Ett särskilt tack till Alliansfritt.

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

Inga kommentarer: