söndag 2 maj 2010

I väntan på vår motion...

Sverige ska vara ett land för alla där ingen lämnas utanför. Ett möjligheternas land. Klyftorna ska minska - inte öka, vare sig mellan människor, landsändar eller kön.

Den borgerliga regeringen har misslyckats med jobben. Ändå gick den borgerliga alliansen gick till val på att minska arbetslösheten och utanförskapet.

Idag har vi en massarbetslöshet på över 9 procent. 450000 människor i Sverige som vill ha jobb står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt så står alltfler som är utan jobb, utan arbetslöshetsförsäkring. Det är 100000 fler arbetslösa idag än i oktober 2006.

Arbetslösheten ökat snabbare i Sverige än genomsnittet i Europa och ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Långtidsarbetslösheten och massarbetslösheten riskerar att bita sig fast.

Den borgerliga regeringens ger inga svar annat än uppgivenhet. Vårpropositionen innehöll inget för att bekämpa arbetslösheten.

I den rödgröna budgetmotion föreslås en rad investeringar för fler jobb istället för regeringens ofinansierade skattesänkningar. Grunden för en god ekonomisk utveckling är starka offentliga finanser. Sveriges ska tillbaka till överskott.

Den nuvarande borgerliga regeringen har gått från överskott till underskott. Inte så konstigt när svaret alltid är skattesänkning - oavsett vad frågan är.

Per Ankersjö undrar hur detta ska betalas. Han skriver
Den dagen har nu kommit och hela svenska folket undrar: Hur ska ni betala allt detta? Eller snarare: Hur ska VI tvingas betala allt detta?
Jag kan tycka att Per Ankersjö är mer otålig, än vad jag är. Men inför presentationen av vår motionen under morgondagen så rekommenderar jag denna läsning för att åtminstone se hur de olika alternativen historiskt har klarat den svenska ekonomin!

Mycket nöje!

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern

5 kommentarer:

FVHC sa...

De rödgröna sviker förtidspensionärerna.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article7057651.ab

Lena Mellin skriver bl.a:

"Förtidspensionärer får däremot inte sänkt skatt i det rödgröna Sverige."

"Den stora skillnaden är att förtidspensionärer placeras i en helt kategori om Sahlin blir statsminister, deras skatt blir högst."

Varför denna straffbeskattning av de som oftast är kroniskt sjuka?

Stefan Wikén sa...

Sviker?

Det är inte vi som har vänt ett överskott till ett underskott i statensfinanser genom skattesänkningar. Det är inte vi som skapat skattegapet mellan olika grupper.

Vi har under den gångna veckan presenterat delar av vår politik för jobb och minskade klyftor. Imorgon presenterar vi vår vårmotion.

Vi klarar inte att förändra allt från den ena dagen till den andra. Tyvärr. Nu lägger vi de förslag som vi bedömer att vi klarar av att genomföra efter en RödGrön valseger 19 september.

Jonny sa...

Men... under perioden 2002-2006 med S-styre ökade statsskulden under brinnande högkonjunktur ...
Undser perioden 2006-2010 har statsskulden minskat under en katastrofal global lågkonjunktur utan dess like ...

Andra intressanta resultat av ekonomin :

Land Budgetunderskott, % av BNP 2009 Statsskuld, % av BNP
Grekland ------------- -13,6 --------115,1
Irland --------------- -14,3 -------- 64,0
Storbritannien ------- -11,5 -------- 68,1
Portugal ------------- -9,4 -------- 76,8
Frankrike ------------ -7,5 -------- 77,6
Italien -------------- -5,3 --------115,8
Spanien -------------- -11,2 -------- 53,2
Belgien -------------- -6,0 -------- 96,7
Österrike ------------ -3,4 -------- 66,5
Nederländerna -------- -5,3 -------- 60,9
Danmark -------------- -2,7 -------- 41,6
Tyskland ------------- -3,3 -------- 73,2
Finland -------------- -2,2 -------- 44,0
Sverige -------------- -0,5 -------- 42,3

Så, oavsett vem som får makten i september så kommer man till ett bord med ordning och reda.

Stefan Wikén sa...

... men här ser finns en korrekt jämförelse hur Sveriges ekonomi hanterats http://www.rodgron.se/bloggen/att-rosta-rodgront-ar-en-bra-ide-om-du-vill-ha-ordning-pa-sveriges-ekonomi/

... men det var väl inte det som var intressant antar jag!

Jobben minskar. Klyftorna ökar. Välfärden begränsas. Är den korta sammanfattningen på den förda politiken. Förutom att man lånar till skattesänkningar.

Stefan Wikén sa...

PS
Kan tycka spamningen i kommentarsfälten (med en inklippt text) som läggs som kommentarer på den ena efter den andra bloggen, känns lite tveksamt om det ska uppfattas som kommentar.