måndag 3 maj 2010

Tydliga alternativ för Sverige! Ett som vill. Ett som vi undrar vad de vill.

Nu är har de RödGröna lämnat svar, är tydliga om en politik som sätter jobben först, investerar i välfärd och i ett hållbart Sverige. En politik som tar sin utgångspunkt i hur verkligheten ser ut. Jag väntar på vad de borgerliga regeringspartierna avser att göra under kommande mandatperiod om de får fortsätta styra?

Men nu finns två alternativ
Ett alternativ är en moderatledd regering som visserligen inte har presenterat någon politik för de kommande fyra åren. Däremot kan vi se på facit:
100 000 färre jobb. Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit 100 000 fler och sysselsättningen – mätt som andel - har minskat med motsvarande 100 000 personer. (SCB)
Den rikaste procenten har fått 25 gånger mer. Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket som en fjärdedel (25 %) av svenska folket. (RUT)
Sänkt skatt har gått före välfärd Redan har man sänkt skatten med närmare 100 miljarder kronor. Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (RUT och egna beräkningar)
Arbetslösheten har ökat snabbare i Sverige. Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa. Arbetslösheten i Sverige är nu högre än t.ex. Tyskland (Eurostat)
(M) är ett socialbidragsparti. Socialbidragen ökar i mer än 90 procent av landets kommuner. (Socialstyrelsen)

Igår skrev Marika på Storstad om Förnedringens politik. Hon visar med tydliga grafer hur den förda politiken lett till ökade socialbidragskostnader förutom den individuella förnedringen som är en konsekvens av politiken.

Ett tydligt RödGrönt alternativ
Den RödGröna färdriktning är tydlig. Den innehåller ett tydligt mål om full sysselsättning. Jobben måste komma först. Tydlig ambition av vilka kvalitéer som Sverige ska ha med rättvisa, jämlikhet och välfärd. Där de politiska besluten ska leda till ökad ekonomisk jämlikhet

Detta vet vi socialdemokrater är helt grundläggande i samhällsbygget. Detta är en tydlig skillnad jämfört med den förda politiken där ambitionen varit att öka skillnaderna.

Skillnaderna i Sverige ska minska och Sverige ska tillbaka till sunda finanser. För den som vill ha en bra offentligt finansierad välfärd så är starka offentliga finanser en förutsättning

Några punkter i den RödGröna politiken.
 • Investera i cirka 40 000 fler utbildningsplatser
 • Ökat bostadsbyggande som skapar fler jobb och bygger bort bostadsbristen.
 • Stärkt entreprenörskap - sänkta arbetsgivaravgifter för de små företagen.
 • Stark A-kassa
 • Mer pengar till skola vård och omsorg.
 • Sänkta kostnader i arbetslöshetsförsäkringen som växlas mot ett nedskalat förvärvsavdrag.
 • En skatt på förmögna ska införas från 2012
 • Kraftfulla klimatåtgärder med historisk satsning på järnväg och på kollektivtrafik.
 • Utveckling av ROT-avdraget med klimatprofil
 • Höjda klimatskatter samtidigt som vi ökar möjligheterna för den som vill ställa om sin bil till en miljöbil.
 • Underhållsstödet och bostadsbidragen för ensamstående föräldrar höjs .
 • Skatten för pensionärer sänks genom att grundavdraget för pensionärer höjs. För en normalpensionär med en pension om 14 000 kronor sänks skatten med 400 kronor i månaden, inklusive regeringens förslag. Bostadstillägget för pensionärer höjs.

  Alternativen är nu tydliga.
  De RödGröna lämnar idag en gemensam budget. Där beskrivs den gemensamma ekonmiska politiken för den kommande mandatperioden. Där den RödGröna sammanhållna politiken för jobb, välfärd och minskade klyftor presenteras. De borgerliga partierna som har fört en politik som minskat jobben, skurit ner i välfärden och ökat klyftorna.

  Frågan är går de borgerliga nu till val på yttterligare skattesänkningar för lånade pengar? När kan vi förvänta oss svar? Väljarna vill gärna få svar för den 19 september.

  Självklart kommer vi att möta argument som Vi/jag förstår inte. Ni/du är så otydliga.. Det är därför som vi nu måste fortsätta att föra samtal med människor för att i samtal efter samtal berätta hur vi menar, hur vi tänker och vad vi vill. Våra motståndare kommer aldrig att vilja förstå oss.

  Andra om en ny färdriktning för Sverige!
  Peter Andersson skriver om en Ny färdriktning med RödGrön politik
  Monica Green om de RödGrönas budget i korthet.
  Katarina skriver att med de RödGrönas glasklara budskap så står Sverige inför ett viktigt vägval.
  Johan skriver om trovärdighet
  Rasmus Lenefors skriver kort och gått om RödGrön budget.

  SW
  (UPPDATERAD 08.09)

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots och Politiometern
 • Inga kommentarer: