torsdag 20 maj 2010

Varför Krokom inte ska uppvakta Victoria och Daniel!

(S) och (V) vill inte att Krokoms kommun finns med i uppvaktning vid den blivande statschefens bröllop

- Vår uppfattning är att det är orimligt att kommunen tycker det är bra att finnas med i sådana omoderna sammanhang, att genom uppvaktning med en gåva och deltagande i uppvaktningen sanktionerar monarkin och dessa unkna kvarlevor, säger Stefan Wikén (S) ledamot i kommunstyrelsen.

- Monarkin innebär ex att den svenska monarken inte tillåts ha religionsfrihet, något som annars är
grundlagsfäst i vårt land. Den svenske monarken måste enligt grundlagen tro på den Augsburgska trosbekännelsen. I den står att bekännaren måste fördöma allt kätteri, ett exempel ur texten är “muhammedanerna”. Vilket vi tycker strider mot det arbete som Krokoms kommun gör när det gäller att ta emot flyktingar och ensam kommande flyktingbarn, säger Stefan Wikén (S) ledamot i kommunstyrelsen.

- Ett annat exempel är förföljelsen av prinsessan Madeleine utifrån den eventuella
otrohetsaffär som hennes fästman haft. Den jakten visar på hur omänskligt och odemokratiskt det är att ingå i den kungliga familjen, eftersom vi inte väljer våra föräldrar. Barnen i den kungliga familjen Bernadotte har inte samma förutsättningar som andra svenska barn att själv välja väg och uppnå sina innersta drömmars mål, säger Stefan Wikén (S) ledamot i kommunstyrelsen.

- Det strider alltså mot det arbete som kommunen bedriver kring barnkonventionen. ställer även den åtsidan genom sitt deltagande att sanktionera att en ny generation kungabarn ska växa upp utanför barnkonventionens rättigheter, säger Stefan Wikén (S) ledamot i kommunstyrelsen.

- Det går även att fundera över det rimliga i att den blivande statschefen får bryta mot Svenska kyrkans vigselordning och svensk tradition. Kronprinsessan vill låta sig ledas in av pappa kungen som sen överlämnar henne till Daniel. Victoria avser helt enkelt att införa en symbolik som visar att kvinnans roll i Sverige är att vara ägd, först av sin far och sedan av sin make. Vilka signaler sänder det till våra uppväxande unga kvinnor i kommunen, säger Stefan Wikén (S) ledamot i kommunstyrelsen.

- Monarkin som institution är en kvarleva från sedan länge svunna tider, som innebär att en familj lever under mycket säregna privilegier och samtidigt lider under skamligt odemokratiska spelregler. Enda syftet med detta är Sverige tillförsäkrar ämbetet som statschef avlas inom denna familj. Något som Krokoms kommun sanktionerar genom att delta.

LT skriver om detta. Det gör även ÖP. Kalle Olsson skrev om monarkin igår. Vilket jag håller med förutom att sjöväderrapporten är mycket mer intressant än vad Kalle gör gällande, den spelar ju faktiskt någon roll.

Det blev också en liten debatt på Radio Jämtland igår.

Länk för dig som vill bli medlem i Republikanska Föreningen.

Tidigare bloggat om monarkins avskaffande.
Spelar det någon roll att Drottningens far var nazist?
En viktig utfrågning inför avlandet av en ny statschef
Inför stundande bröllopp
Vad är nyttan att gå på en kunglig mottagning?
Allt fler vill avskaffa monarkin - förtroendet för kungahuset rasar
Inför avlandet av en ny statschef
Ska verkligen ledande kommunpolitiker åka och fjäska?
Hur bli medlem i Republikanska Föreningen?
Monarkins svagaste period är nu!
Republikanska Föreningen utvecklar sig
Att komma ut ur garderoben i ett rojalistiskt partiSW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ och Politiometern

Inga kommentarer: