onsdag 25 augusti 2010

Netroots - provläs boken!

Första kapitlet i boken om Netroots finns nu att provläsa
S-Buzz d v s Johan Ulvenlöv presenterar idag första kapitlet av boken Netroots - En progressiv bloggrörelse som sätter agendan .

Det är också Johan Ulvenlöv som skriver första kapitlet. Johan framhäver andras betydelse för Netroots och framförallt vad nätverket samlat betyder. Johan skriver:
"I nätverket finner du en enorm mängd samlad kunskap och ett otroligt engagemang."
För min del håller jag med vad Johan skriver, men vill också understryka att Johans roll går heller inte att underskatta. Han fungerar som olja, inspiratör och kommunikatör, han skapar och upprätthåller kommunikationen mellan nätverkets olika delar. Mellan de som skriver fyra inlägg om dagen och de som gör en postning någongång ibland.

Hela mitt liv har jag ägnat åt folkrörelsearbete (då sätter jag inte likhetstecken med kampanjmetoder) och media arbete. Och jag tycker att att de sociala medierna återuppväcker det sociala i folkrörelsearbetet. Något som jag tidigare tangerat att skriva om.

Johan skriver:
"Där vi står idag känns det snarare som att sociala medier är en naturlig fortsättning på arbetarrörelsens gräsrotsengagemang."
Och det är just detta som jag tror är en viktig orsak till en framgång i en tid när annat kampanjande inte alltid når bra resultat. Det sociala och utrymmet för det egna engagemanget i ett rörelsearbete. Jag tycker inte att dock inte att det finns någon åtskillnad mellan aktivitet på nätet eller annat gräsrotsarbete. Den motsättningen finns inte.


Johan redogör också i första kapitlet om Netroots strategi som känns viktig att berätta.
1. Hjälp till självhjälp.
2. Bidra till decentralisering, uppmuntra till att bloggare själva ska sätta sin agenda.
3. Uppmuntra kontakter mellan bloggare.
4. Möjlighet till utbildning, seminarieverksamhet och andra sammankomster.
5. Erbjuda mötesplatser för bloggare.
6. Uppmuntra bildandet av lokala och regionala nätverk.
7. Att hjälpa det socialdemokratiska partiet att lyssna på bloggare och förstå bloggares perspektiv.
Detta har lyckats väl. Jag tycker att detta bör vara ett riktmärke för partiets framtida organisationsarbete.

Läs första kapitlet som en försmak. Beställ sedan boken. Det är som Erik Laakso skriver i sin recension. Boken går att läsa flera gånger.

Här kan du läsa första kapitlet


Boken finns recenserad av Erik Laakso.

Den går att köpa hos Adlibris för 164kr .


SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: