tisdag 31 augusti 2010

Sveriges möjlighet för jobb och välfärd

Vår RödGröna regeringsplattform är presenterad.

Johan Westerholm sammanfattar de RödGrönas regeringsplattform
"Det är en regeringsplattform som ger tydliga besked om nya jobb, höjd kvalitet i välfärden och möjligheter för Sveriges unga. En ny rödgrön regering kombinerar effektiva jobbskapande insatser och ansvar för ekonomin med mer personal i skolan och vården. Den borgerliga regeringen vill istället fortsätta på den inslagna vägen - det blir fyra år till med ökade klyftor och skattesänkningar till vilket pris som helst. Vilket Sverige vi ska ha? Det är vägvalet den 19 september."


Här finns de RödGrönas regeringsplattform

Lena Melin ser inte färdriktningen.
"– En brokig samling förslag som är svåra att placera på en ideologisk karta. Man ser inte färdriktningen, säger hon."
Statsvetaren Jenny Madestam säger däremot i SvD
"– Jag tycker man kan urskilja många exempel på en ganska klassisk vänsterpolitik – rätten till heltid, nattöppna dagis och stora satsningar på vård omsorg och klimat."
Visserligen så är jag partisk. Visserligen så kommer jag inte ihåg när Lena Melin hade en relevant analys. Hon sitter dessutom säkert i båten som opinionsbildande journalist som inte skriver på opinionsbildande plats utan på nyhetsplats. När var Lena Melin en journalist som det klingade "opartiskhet" över?

Men nog är färdriktning klar: Jobb och välfärd före skattesänkningar. Höjdskatt för den som tjänar över 40 000. Färre barn i grupperna på förskola. Fler lärare i skolan. Ge unga stöd att få jobb direkt. Ingen ska bli utfärsäkrad, ingen blir frisk för att man blir fattig. Ordentliga satsningar på våra järnvägar.


Fördelningsprofilen är glasklar. S-Buzz skriver också om detta.

Peter Högberg har en förklaring till varför medias betraktelse skiljer sig åt mellan högeralliansen och det RödGröna regeringsalternativet:
"Men jag har en förklaring till denna bevakning. Vi vet att högerpartierna är vana med starka ledare och rättning i leden. Det ligger i blodet. Däremot de tre RödGröna partierna är öppna och vana att förhandla. Ett givande och tagande har varit vårt signum under alla de år som vi samverkat kring budgetar."
Reinfeldt sågar de RödGrönas regeringsplattform. Vilket självklart inte inger någon som helst förvåning om man tittar på fördelningsprofilen ovan.

”De rödgröna saknar jobbpolitik” utropar Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann. Tja, det kommer från de som sa att jobben var det viktigaste samtidigt som andelen av befolkningen i arbete har minskat, si sådär en 100 000 jobb minus alltså. Det kommer från de som skulle minska utanförskapet, samtidigt som "utanförskapet" har ökat med 70.000. Om detta har jag skrivit en hel del. Marika Lindgren Åsbrinks siffror talar sitt tydliga språk.

Peter Högberg menar att det är inte så konstigt att moderaterna kritiserar vår politik.:
"Anledningen är enkel. Våra förslag innebär inte skattesänkingar till de rika utan satsningar på vår, skola, omsorg. Det är skillnad och vi är det alternativet som värnar välfärden. Det blir tydligt när ,oderatledare ylar om skatter. Han vet att det är där som han måste rikta in hugget. För det är så moderater gör. Vi känner igen bilden sedan tidigare. Skrämma med skatterna. Allt från Bohman till Reinfeldt. Inget nytt."
Några punkter som Therese känner extra för är:
"Det känns bra att kunna berätta om allt som finns med i plattformen, några punkter som jag känner lite extra för så här första dagen:
* Max 5 barn per personal i förskolan.
* Öka lärartätheten i grundskolan till 9 lärare på 100 elever.
* Ta bort aktivitetsförbudet mot unga.
* Högre studiemedel. 400 kr i bidrag, 200 kr i län per månad.
* 100 miljarder för utbyggnad av järnvägar.
* Alla ska få vård efter behov.
* Ingen ska bli försäkringslös.
* Fria timmar i hemtjänsten som de äldre kan välja själv hur de ska användas.
* En miljard till kulturen.
* Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagen."


Martin Moberg skriver i vad som jag fullständigt instämmer i och som är slutsatsen.
"Idag är det bara 19 dagar kvar tills valet och valet som är ett riktigt Vägval står mellan den moderatstyrda regeringen som driver en politik för ökade klyftor och ett ensidigt fokuserande på skattesänkningar eller det rödgröna samarbetet för framtiden som vill driva en politik för ansvarstagande för hela Sverige, för ett framgångsrikt Sverige, ett rättvist Sverige och ett hållbart Sverige. För tillsammans kan vi göra skillnad därför lägger jag min röst på socialdemokraterna den 19 september!"
Jag är nöjd.

Bloggat
Veronica Palm om att avskaffa kvinnolönerna
Johan Ulvenlöv om generell sänkning av maxtaxan i barnomsorgen
Kulturbloggen om hur sorgeligt högermedierna vinklar nyheterna.
Helen skriver om Vägval Sverige.
Mikael skriver också om att Sverige står inför ett vägval

I gamla media
DN, DN II , DN III, SvD, SvD II, SvD III, SvD IV, AB, AB II, AB III, AB IV, Exp, Exp II, SVT,

SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: