torsdag 26 augusti 2010

Det borgerliga erbjudandet är fortsatt massarbetslöshet

I det borgerliga partiernas gemensamma valmanifest från 2006 så står följande rader:
"Den enskilt viktigaste uppgiften för en ny regering är att skapa förutsättningarför fler jobb så att fler människor kan gå från bidrag till eget arbete. Arbetslinjen ocharbetets värde ska återupprättas."
Då låg arbetslösheten på 5 procent.

Idag ligger den på 8,5. Anders Borg var ute häromdagen och menade att arbetslösheten kommer att ligga på 8 procent de kommande åren. Idag kom en ny arbetskraftsundersökning som i verkligheten visar att arbetslösheten ligger kvar på massarbetslöshetsnivå. Martin Moberg inleder sitt inlägg om SCBs rapport med rubriken "Massarbetslösheten, Reinfeldt, massarbetslösheten..." och det är precis vad det handlar om.

Alliansfritt skriver
”I juli 2010 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 415 000 personer, vilket inte är någon statistisk säkerställd förändring jämfört med juli 2009.”

Det har alltså inte hänt något nämnvärt på ett helt år. Den ökning av antalet sysselsatta som högern så gärna slår sig för bröstet för täcker inte upp befolkningsökningen vilket lämnar arbetslösheten oförändrad.
Påståendet att arbetslösheten faller, som en del media slänger sig med, stämmer självklart inte om man jämför med föregående månad eller samma mätning för ett år sedan.

Då - alltså idag - presenterar de borgerliga partierna sitt valmanifest som utan några som helst förslag och åtgärder för jobb och bekämpandet av massarbetslösheten. Det handlar om skattesänkningar för den rikaste procenten.

Peter Andersson skriver:
"De kallar det jobbmanifest men frågan är väl om inte de borgerligas manifest lägger den stora tyngden på "samma gamla politik". ´Det är samtidigt lite av eget underkännande att Reinfeldt åter måste producera ett dokument med det namnet. Visst. Valsegern 2006 grundades på jobben. Men misslyckandet under mandatperioden borde möjligen få alliansen att sakta smyga ut bakvägen och ligga lågt med talet om sänkta skatter som den mest framgångsrika jobbpolitiken."
Om manifestets saklighet skriverJohan Westerholm i en postning
"Alliansen"- Ett jobbmanifest som mest liknar sockervadd. Han tar upp begreppet reformambitioner och vad det betyder (vilket han och jag har skrivit tidigare om)
Reformambitioner? Jag har varit inne på detta begrepp tidigare. Alliansen har ett antal förbehåll för att denna typ av löften skall bli verklighet varför det är ungefär lika relevant att tro att Carl Bildt garanterar fred på jorden under den kommande mandatperioden och det är logiskt att Alliansen benämner detta reformabitioner.
Röda Berget skriver kort och gott - Mycket snack och liten verkstad om jobben

Tyvärr, erbjuder de borgerliga partierna fortsatt massarbetslöshet och mindre resurser till välfärden. Men den 19 september så är det möjligt att byta färdriktning för Sverige till en politik för jobb och välfärd istället för massarbetslöshet och ökade klyftor.

Läs också mer om de borgerligas önskelista
Mer av samma - Nej tack av Krassman
När en ökning bli en minskning av Röda Berget.
Jobben kommer inte av S-Buzz
Nya siffror - jobben kommer inte av Alliansfritt
Mycket (m)agert innehåll utan fokus på varken jobb eller välfärd av Martin Moberg.
Första reaktionerna på regeringens önskelista av S-Buzz
Tunt, men skatter sänks och inget för unga skriver Peter Högberg
Varning för skattsänkarmanifest skriver Katarina Nyberg-Finn
OJ OJ OJ – det var inte mycket och inte särskilt bra Alliansen!! av Joakim Hörsing


SW

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Titta gärna på intressanta bloggar genom NetRoots, S-BUZZ, RödGröna bloggen och Politiometern

Inga kommentarer: